Biuletyn Informacji PublicznejZespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce www.zsoitustka.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
MENU PODMIOTOWE
Dane podstawowe
Sekretariat
Akty prawne
Zarządzenia Dyrektora Szkoły
2013
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Sprawozdania Dyrektora Szkoły
Sprawozdania z działań
Sprawozdania z nadzoru pedagogicznego
Organizacja nadzoru pedagogicznego
Uchwały Rady Pedagogicznej
Uchwały 2019/2020
Uchwały 2020/2021
Raport o stanie dostępności
MENU TEMATYCZNE
Dokumenty szkoły
Majątek i budżet
Oferty pracy
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej.
Regulaminy
Rejestry i ewidencje
Roczne Plany Pracy Szkoły
Kontrole
Kontrole 2016
Kontrole 2017
Kontrole 2018
Kontrole 2019
Kontrole 2020
Kontrole 2021
Tablica ogłoszeń
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia publiczne - Energia 2012-2015
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 000 Euro
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzule informacyjne RODO
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą
Klauzula informacyjna dla obsługi BIP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
BILANS
Bilans 2018
Bilans 2019

DokumentOdwiedzin
Redakcja2521
Redakcja15706
Status prawny i dane teleadresowe2129
Sposoby załatwiania spraw.3
Kontakt2640
Zarządzenie nr 2/20131141
Zarządzenie nr 1/20131193
Zarządzenie nr 17/20121151
Zarządzenie nr 16/20121154
Zarządzenie nr 15/20121156
Zarządzenie nr 14/20121155
Zarządzenie nr 13/20121131
Zarządzenie nr 12/20121152
Zarządzenie nr 11/20121212
Zarządzenie nr 10/20121084
Zarządzenie nr 9/20121226
Zarządzenie nr 8/20121235
Zarządzenie nr 7/20121245
Zarządzenie nr 6/20121217
Zarządzenie nr 5/20121116
Zarządzenie nr 4/20121248
Zarządzenie nr 3/20121116
Zarządzenie nr 2/20121149
Zarządzenie nr 1/20121181
Statut1787
Organy szkoły oraz ich kompetencje1833
WSO1691
Szkolny Program Wychowawczy1814
Program Profilaktyki1828
Plan Działań Wychowawczych1781
Kontrole1784
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze1736
Protokół z naboru na wolne stanowisko urzędnicze1776
Ogłoszenie o wyniku naboru1864
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej1696
Decyzja o dopuszczeniu pracownika do egzaminu1772
Decyzja o przedłużeniu okresu służby przygotowawczej1795
Decyzja o odmowie dopuszczenia pracownika do egzaminu1870
Wniosek o rozwiązanie stosunku pracy1832
Zakświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej urzędnika samorządowego1797
Plan lekcji 2012/20131770
Kodeks Etyki Pracowników1780
Regulamin Pracy1774
Regulamin Organizacyjny1750
Regulamin Rady Rodziców1799
Regulamin WDN i ZDN1808
Regulamin Dyżurów1864
Sposoby załatwiania spraw1843
Uchwała Nr XIV/126/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, z siedzibą w Ustce przy ulicy Bursztynowej 12.887
Oferty pracy3091
Zarządzenia Dyrektora Szkoły2883
Rejestry i ewidencje2531
Rejestry i ewidencje prowadzone w sekretariacie1728
Rejestry i ewidencje prowadzone w dziale administracyjnym1753
Roczny Plan Pracy Szkoły 2012/2013809
Roczny plan pracy szkoły 2012/20131726
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 14 000 Euro3981
Zamówienia publiczne udzielone na energię do 31 grudnia 2012938
Zamówienia publiczne - Energia3052
Cenowe rozeznanie rynku1756
Wniosek o dokonanie dostawy1791
Zapytanie ofertowe1607
Protokół rozeznania ofertowego1771
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2012/20131803
Zarządzenie nr 5/2015 Dyrektora Szkoły1110
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Szkoły1036
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce781
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego1057
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze1058
Roczny Plan Pracy Szkoły 2013/2014615
Roczny Plan Pracy Szkoły 2014/2015957
Roczny Plan Pracy Szkoły 2015/2016749
Roczny Plan Pracy Szkoły 2017/2018755
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2014/2015949
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2015/2016835
Zarządzenie nr 1R/2013856
Zarządzenie nr 3/2013817
Zarządzenie nr 4/2013866
Zarządzenie nr 5/2013862
Zarządzenie nr 6/2013804
Zarządzenie nr 7/2013855
Zarządzenie nr 8/2013824
Zarządzenie nr 9/2013909
Zarządzenie nr 10/2013915
Zarządzenie nr 1/2014899
Zarządzenie nr 2/2014828
Zarządzenie nr 3/2014855
Zarządzenie nr 4/2014868
Majątek ZSOiT - 2012.12.31759
Zarządzenie nr 5/2014841
Zarządzenie nr 6/2014810
Zarządzenie nr 7/2014832
Zarządzenie nr 8/2014870
Zarządzenie nr 9/2014903
Zarządzenie nr 1/2015829
Zarządzenie nr 2/2015858
Zarządzenie nr 3/2015852
Zarządzenie nr 4/2015827
Zarządzenie nr 5/2015823
Zarządzenie nr 6/2015777
Zarządzenie nr 7/2015868
Zarządzenie nr 8/2015780
Zarządzenie nr 9/2015829
Zarządzenie nr 10/2015838
Zarządzenie nr 11/2015861
Zarządzenie nr 12/2015837
Zarządzenie nr 13/2015915
Zarządzenie nr 14/2015883
Zarządzenie nr 15/2015818
Zarządzenie nr 16/2015870
Zarządzenie nr 17/2015870
Zarządzenie nr 18/2015843
Zarządzenie nr 1/2016874
Zarządzenie nr 2/2016834
Zarządzenie nr 3/2016836
Zarządzenie nr 3A/2016856
Zarządzenie nr 4/2016862
Zarządzenie nr 5/2016862
Zarządzenie nr 6/2016876
Zarządzenie nr 6A/2016777
Zarządzenie nr 6B/2016827
Zarządzenie nr 1/2017895
Zarządzenie nr 2/2017864
Zarządzenie nr 3/2017800
Zarządzenie nr 4/2017859
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017894
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2013-2014854
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2014-2015909
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2015/2016878
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2016/2017846
Roczny Plan Pracy Szkoły 2016/2017760
Regulamin dyżurów1059
Majątek ZSOiT - 2013.12.31855
Ustawa o systemie oświaty (tekst ujednolicony)888
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego923
Informacje o Jednostce Organizacyjnej969
Budżet ZSOiT w Ustce na 2017 rok.1756
Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013859
Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014851
Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015808
Plan nadzoru pedagogicznego 2015/2016842
Plan nadzoru pedagogicznego 2016/2017940
Plan nadzoru pedagogicznego 2017/2018888
Budżet 2012897
Majątek - 2012.12.31829
Budżet 2013834
Majątek - 2013.12.31853
Budżet 2014888
Majątek - 2014.12.31847
Budżet 2015858
Majątek - 2015.12.31853
Budżet 2016802
Majątek - 2016.12.31881
Budżet 2017812
Majątek - 2017.12.31894
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2012/2013900
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2013/2014936
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2014/2015958
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2015/2016915
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2016/2017925
Statut881
Organy szkoły oraz ich kompetencje593
Wewnątrzszkolny System Oceniania826
Program Wychowawczy507
Program Profilaktyki480
Sposoby załatwiania spraw338
Roczny Plan Pracy Szkoły 2013/2014877
Roczny Plan Pracy Szkoły 2014/2015872
Roczny Plan Pracy Szkoły 2015/2016802
Roczny Plan Pracy Szkoły 2016/2017803
Roczny Plan Pracy Szkoły 2017/2018891
Regulamin organizacyjny919
Regulamin Pracy816
Regulamin Rady Rodziców889
Regulamin WDN i ZDN883
Regulamin Dyżurów907
Kodeks Etyki Pracowników855
Załącznik nr 1826
Załącznik nr 2884
Załącznik nr 3823
Załącznik nr 4862
Załącznik nr 1 825
Załącznik nr 2814
Ogłoszenie o naborze922
Ogłoszenie o wyniku naboru560
Załącznik nr 1900
Załącznik nr 2892
Załącznik nr 3892
Załącznik nr 4888
Załącznik nr 5783
Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli843
Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli460
Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół526
Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach832
2016.03.15 - Kontrola w zakresie zgodnościz przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych949
2016.09.14 - Kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej - Protokół887
2016.10.11 - Kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej - Wynik kontroli815
2016.11.11 - Wizytacja dotycząca podejmowania działań profilaktycznych w ramach programu ograniczania Zdrowtnych Nstępstw Palenia Tytoniu w Polsce w roku 2016 - Protokół834
2017.03.17 - Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej845
2017.04.27 - Kontrola doraźna w zakresie poprawności sporządzania umów pod kątem stron767
2017.05.26 - Kontrola realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu865
Kontrola realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dostępie do informacji publicznej - publikowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej232
2016.11.11 - Wizytacja dotycząca podejmowania działań profilaktycznych w ramach programu ograniczania Zdrowtnych Nstępstw Palenia Tytoniu w Polsce w roku 2016 - Ocena realizacji interwencji programowej875
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny903
Klauzula informacyjna pracownicy666
Klauzula informacyjna uczniowie i ich rodzice / opiekunowie prawni694
Klauzula informacyjna rekrutacja uczniiowie675
Klauzula informacyjna kandydaci do pracy728
Klauzula informacyjna kontrahenci672
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą1435
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2017/2018792
Plan nadzoru pedagogicznego 2018/2019618
Roczny Plan Pracy Szkoły 2018/2019603
2018.08.28-30 - Kontrola stanu przygotowania szkół i placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019640
2017.12.22 - Audyt wewnętrzny dot. prawidłowości wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę naliczania subwencji oświatowej620
2018.07.26 - Kontrola dot. prawidłowości sporządzania sprawozdań służących finansowaniu zadań oświatowych607
2018.08.22-27 - kontrola doraźna - Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania oraz przeprowadzanie rekrutacji601
2018.10.25 - kontrola doraźna - Zgodność i poprawność danych w SIO632
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół592
Ustawa Prawo Oświatowe - tekst jednolity560
Zarządzenie nr 5/2017615
Zarządzenie nr 5A/2017583
Zarządzenie nr 6/2017620
Zarządzenie nr 7/2017623
Zarządzenie nr 8/2017604
Zarządzenie nr 9/2017584
Zarządzenie nr 10/2017602
Zarządzenie nr 11/2017632
Zarządzenie nr 12/2017566
Zarządzenie nr 13/2017621
Zarządzenie nr 1/2018595
Zarządzenie nr 2/2018619
Zarządzenie nr 3/2018599
Zarządzenie nr 4/2018591
Zarządzenie nr 5/2018587
Zarządzenie nr 6/2018610
Zarządzenie nr 6a/2018600
Zarządzenie nr 7/2018602
Zarządzenie nr 7a/2018601
Zarządzenie nr 8/2018594
Zarządzenie nr 8a/2018559
Zarządzenie nr 9/2018600
Zarządzenie nr 10/2018621
Zarządzenie nr 11/2018595
Zarządzenie nr 12/2018594
Zarządzenie nr 13/2018623
Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej618
Zarządzenie nr 14/2018581
Zarządzenie nr 1/2019 - szkolenie Rady Pedagogicznej "Jak działa mózg"629
Zarządzenie nr 2/2019 - Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna637
Budżet 2018576
Majątek - 2018.12.31572
Budżet 2019613
Majątek - 2019.12.31606
Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. - treść w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 01 - treść626
Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 02 - wzory świadectw600
Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 03 - legitymacje594
2018-12-31- Bilans jednostki budżetowej618
2018-12-31- Zestawienie zmian w funduszu jednostki637
2018-12-31 - Rachunek zysków i strat jednostki637
2018-12-31 - Bilans - informacja dodatkowa632
2018-12-31 - Bilans - informacja dodatkowa - wyciąg z danych621
Klauzula informacyjna monitoring585
Regulamin wynagradzania556
Roczny Plan Pracy Szkoły 2019/2020539
Zarządzenie nr 3/2019 - płatności zobowiązań za grudzień511
Zarządzenie nr 01/2020 - ponadnormatywna kontrola ppoż.645
Plan nadzoru pedagogicznego 2019/2020319
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 000 Euro890
Klauzula informacyjna ZFŚS323
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych309
Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych312
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 2019/2020319
Zarządzenie nr 01/2021 - Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych370
Zarządzenie nr 02/2020 - wprowadzenie zdalnego nauczania300
Zarządzenie nr 03/2020 - organizacja zdalnego nauczania304
Zarządzenie nr 04/2020 - powołanie Szkolnej Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej314
Zarządzenie nr 05/2020 - W sprawie opracowania ramowych planów działań w celu ustalenia sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego 304
Zarządzenie nr 06/2020 - szkolenie WDN - innowacje pedagogiczne306
Zarządzenie nr 07/2020 - Regulamin przestrzegania wytycznych sanitarnych308
Zarządzenie nr 08/2020 - Procedury bezpieczeństwa - COVID-19302
Zarządzenie nr 09/2020 - Strategia Zarządzania Placówką Oświatową306
Zarządzenie nr 10/2020 - Regulamin Nadzoru Pedagogicznego296
Zarządzenie nr 11/2020 - obowiązek noszenia maseczek308
Zarządzenie nr 12/2020 - organizacja kształcenia - COVID-19304
Zarządzenie nr 13/2020 - organizacja zajęć praktycznych i wychowania fizycznego311
Zarządzenie nr 14/2020 - Regulamin podziału środków na doszkalanie i doskonalenie312
Zarządzenie nr 15/2020 - ustalenie dnia wolnego od pracy307
Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych325
Regulamin ZFŚS333
Uchwała 01 ZSOiT/2020/2021308
Uchwała 02 ZSOiT/2020/2021292
Uchwała 03 ZSOiT/2020/2021309
Uchwała 04 ZSOiT/2020/2021345
Uchwała 05 ZSOiT/2020/2021315
Uchwała 06 ZSOiT/2020/2021300
Uchwała 07 ZSOiT/2020/2021300
Uchwała 08 ZSOiT/2020/2021315
Uchwała 09 ZSOiT/2020/2021302
Uchwała 10 ZSOiT/2020/2021310
Uchwała 11 ZSOiT/2020/2021325
Uchwała 12 ZSOiT/2020/2021303
Uchwała 13 ZSOiT/2020/2021316
Uchwała 14 ZSOiT/2020/2021309
Uchwała 15 ZSOiT/2020/2021315
Uchwała 16 ZSOiT/2020/2021325
Uchwała 17 ZSOiT/2020/2021299
Uchwała 18 ZSOiT/2020/2021321
Uchwała 19 ZSOiT/2020/2021314
Kontrola gospodarowania środkami ZFŚS695
Kontrola doraźna NIK - Organizacja pracy nauczycieli w szkołach publicznych - 25.01 - 15.02.2021257
Klauzula informacyjna dla obsługi BIP823
Uchwała 20 ZSOiT/2020/2021309
Uchwała 21 ZSOiT 2020/2021340
Zarządzenie nr 4/2019 - regulamin publikacji w BIP282
Uchwała 01 ZSOiT/2019/2020342
Uchwała 02 ZSOiT/2019/2020324
Uchwała 03 ZSOiT/2019/2020326
Uchwała 04 ZSOiT/2019/2020331
Uchwała 05 ZSOiT/2019/2020338
Uchwała 06 ZSOiT/2019/2020327
Uchwała 07 ZSOiT/2019/2020324
Uchwała 08 ZSOiT/2019/2020310
Uchwała 09 ZSOiT/2019/2020335
Uchwała 10 ZSOiT/2019/2020328
Uchwała 11 ZSOiT/2019/2020339
Uchwała 12 ZSOiT/2019/2020310
Uchwała 13 ZSOiT/2019/2020331
Uchwała 14 ZSOiT/2019/2020337
Uchwała 15 ZSOiT/2019/2020326
Uchwała 16 ZSOiT/2019/2020331
Uchwała 17 ZSOiT/2019/2020343
Uchwała 18 ZSOiT/2019/2020320
Uchwała 19 ZSOiT/2019/2020310
Uchwała 20 ZSOiT/2019/2020346
Uchwała 21 ZSOiT/2019/2020337
Informacja o uchwałach ZSOiT w Ustce341
Uchwała nr 22 ZSOiT/2019/2020319
Uchwała nr 23 ZSOiT 2019/2020327
Uchwała nr 24 ZSOiT 2019/2020322
Uchwała nr 25 ZSOiT 2019/2020313
Uchwała nr 26 ZSOiT 2019/2020346
Uchwała nr 27 ZSOiT 2019/2020319
Sprawozdanie roczne zdziałań 2019-2020819
2019-12-31 - Bilans jednostki budżetowej696
ESP ePUAP336
Zarządzenie nr 16/2020 - powołanie Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej276
Zarządzenie nr 17.2020 - Kontrola Zarządcza305
Zarządzenie nr 5/2019 - organizacja kontroli zarządczej289
Zarządzenie nr 6/2019 - kontrola zarządcza na 2020297
ZSOiT - raport o stanie dostępności 2021293
LO_ZSOiT - raport o stanie dostępności 2021295
T_ZSOiT - raport o stanie dostępności 2021304
LOdD_ZSOiT - raport o stanie dostępności 2021288
Inspektor Ochrony Danych Osobowych371
Zarządzenie nr 03/2021 - opinia w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora262
Zarządzenie nr 02/2021 - Powołanie Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej277
Zarządzenie nr 04/2021 - Ustalenie dnia wolnego od pracy264
Upoważnienie SPO.1711.2.2021.III212
PROTOKÓŁ z kontroli udzielania dostępu do informacji publicznych, w tym informacji publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych Powiatu Słupskiego204
Kontrola udzielania dostępu do informacji publicznej257
Inspektor Ochrony Danych Osobowych286
Organy szkoły i ich kompetencje296
Uchwała 22 ZSOiT 2020/2021248
Uchwała 23 ZSOiT 2020/2021257
Uchwała 24 ZSOiT 2020/2021250
Uchwała 25 ZSOiT 2020/2021254
Uchwała 26 ZSOiT 2020/2021251
Uchwała 27 ZSOiT 2020/2021246
Uchwała 28 ZSOiT 2020/2021249
Uchwała 29 ZSOiT 2020/2021254
Zarządzenie nr 05/2021 - powołanie Komisji rekrutacyjnej - Powiatowa Bursa Młodzieżowa266
Zarządzenie nr 06/2021 - kontrola zgodności oceniania i klasyfikowania z przepisami262
Dane do faktur232
Razem313408

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

Deklaracja dostepnosci

odwiedzin: 317528