Biuletyn Informacji PublicznejZespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce www.zsoitustka.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
MENU PODMIOTOWE
Dane podstawowe
Sekretariat
Akty prawne
Zarządzenia Dyrektora Szkoły
2013
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Sprawozdania Dyrektora Szkoły
Sprawozdania z działań
Sprawozdania z nadzoru pedagogicznego
Organizacja nadzoru pedagogicznego
Uchwały Rady Pedagogicznej
Uchwały 2019/2020
Uchwały 2020/2021
Raport o stanie dostępności
MENU TEMATYCZNE
Dokumenty szkoły
Majątek i budżet
Oferty pracy
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej.
Regulaminy
Rejestry i ewidencje
Roczne Plany Pracy Szkoły
Kontrole
Kontrole 2016
Kontrole 2017
Kontrole 2018
Kontrole 2019
Kontrole 2020
Kontrole 2021
Tablica ogłoszeń
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia publiczne - Energia 2012-2015
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 000 Euro
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzule informacyjne RODO
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą
Klauzula informacyjna dla obsługi BIP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
BILANS
Bilans 2018
Bilans 2019

DokumentOdwiedzin
Redakcja2203
Redakcja13534
Status prawny i dane teleadresowe2003
Sposoby załatwiania spraw.3
Kontakt2499
Zarządzenie nr 2/20131018
Zarządzenie nr 1/20131075
Zarządzenie nr 17/20121022
Zarządzenie nr 16/20121037
Zarządzenie nr 15/20121031
Zarządzenie nr 14/20121030
Zarządzenie nr 13/20121013
Zarządzenie nr 12/20121032
Zarządzenie nr 11/20121082
Zarządzenie nr 10/2012961
Zarządzenie nr 9/20121108
Zarządzenie nr 8/20121111
Zarządzenie nr 7/20121125
Zarządzenie nr 6/20121099
Zarządzenie nr 5/2012994
Zarządzenie nr 4/20121119
Zarządzenie nr 3/2012994
Zarządzenie nr 2/20121026
Zarządzenie nr 1/20121062
Statut1656
Organy szkoły oraz ich kompetencje1702
WSO1559
Szkolny Program Wychowawczy1684
Program Profilaktyki1700
Plan Działań Wychowawczych1651
Kontrole1653
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze1615
Protokół z naboru na wolne stanowisko urzędnicze1650
Ogłoszenie o wyniku naboru1739
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej1571
Decyzja o dopuszczeniu pracownika do egzaminu1641
Decyzja o przedłużeniu okresu służby przygotowawczej1671
Decyzja o odmowie dopuszczenia pracownika do egzaminu1736
Wniosek o rozwiązanie stosunku pracy1702
Zakświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej urzędnika samorządowego1662
Plan lekcji 2012/20131647
Kodeks Etyki Pracowników1651
Regulamin Pracy1642
Regulamin Organizacyjny1620
Regulamin Rady Rodziców1676
Regulamin WDN i ZDN1684
Regulamin Dyżurów1727
Sposoby załatwiania spraw1718
Uchwała Nr XIV/126/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, z siedzibą w Ustce przy ulicy Bursztynowej 12.753
Oferty pracy2759
Zarządzenia Dyrektora Szkoły2566
Rejestry i ewidencje2239
Rejestry i ewidencje prowadzone w sekretariacie1608
Rejestry i ewidencje prowadzone w dziale administracyjnym1634
Roczny Plan Pracy Szkoły 2012/2013695
Roczny plan pracy szkoły 2012/20131608
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 14 000 Euro3869
Zamówienia publiczne udzielone na energię do 31 grudnia 2012832
Zamówienia publiczne - Energia2761
Cenowe rozeznanie rynku1627
Wniosek o dokonanie dostawy1671
Zapytanie ofertowe1503
Protokół rozeznania ofertowego1653
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2012/20131681
Zarządzenie nr 5/2015 Dyrektora Szkoły996
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Szkoły924
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce781
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego936
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze942
Roczny Plan Pracy Szkoły 2013/2014523
Roczny Plan Pracy Szkoły 2014/2015835
Roczny Plan Pracy Szkoły 2015/2016638
Roczny Plan Pracy Szkoły 2017/2018653
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2014/2015825
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2015/2016722
Zarządzenie nr 1R/2013732
Zarządzenie nr 3/2013697
Zarządzenie nr 4/2013749
Zarządzenie nr 5/2013742
Zarządzenie nr 6/2013687
Zarządzenie nr 7/2013734
Zarządzenie nr 8/2013707
Zarządzenie nr 9/2013793
Zarządzenie nr 10/2013791
Zarządzenie nr 1/2014778
Zarządzenie nr 2/2014700
Zarządzenie nr 3/2014735
Zarządzenie nr 4/2014750
Majątek ZSOiT - 2012.12.31647
Zarządzenie nr 5/2014710
Zarządzenie nr 6/2014691
Zarządzenie nr 7/2014711
Zarządzenie nr 8/2014733
Zarządzenie nr 9/2014781
Zarządzenie nr 1/2015702
Zarządzenie nr 2/2015743
Zarządzenie nr 3/2015734
Zarządzenie nr 4/2015714
Zarządzenie nr 5/2015710
Zarządzenie nr 6/2015661
Zarządzenie nr 7/2015751
Zarządzenie nr 8/2015664
Zarządzenie nr 9/2015703
Zarządzenie nr 10/2015708
Zarządzenie nr 11/2015737
Zarządzenie nr 12/2015716
Zarządzenie nr 13/2015792
Zarządzenie nr 14/2015763
Zarządzenie nr 15/2015695
Zarządzenie nr 16/2015755
Zarządzenie nr 17/2015749
Zarządzenie nr 18/2015731
Zarządzenie nr 1/2016758
Zarządzenie nr 2/2016714
Zarządzenie nr 3/2016709
Zarządzenie nr 3A/2016735
Zarządzenie nr 4/2016749
Zarządzenie nr 5/2016737
Zarządzenie nr 6/2016754
Zarządzenie nr 6A/2016673
Zarządzenie nr 6B/2016703
Zarządzenie nr 1/2017781
Zarządzenie nr 2/2017742
Zarządzenie nr 3/2017684
Zarządzenie nr 4/2017735
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017780
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2013-2014752
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2014-2015776
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2015/2016745
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2016/2017725
Roczny Plan Pracy Szkoły 2016/2017657
Regulamin dyżurów924
Majątek ZSOiT - 2013.12.31745
Ustawa o systemie oświaty (tekst ujednolicony)767
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego803
Informacje o Jednostce Organizacyjnej838
Budżet ZSOiT w Ustce na 2017 rok.688
Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013740
Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014735
Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015685
Plan nadzoru pedagogicznego 2015/2016728
Plan nadzoru pedagogicznego 2016/2017811
Plan nadzoru pedagogicznego 2017/2018767
Budżet 2012775
Majątek - 2012.12.31712
Budżet 2013702
Majątek - 2013.12.31729
Budżet 2014774
Majątek - 2014.12.31728
Budżet 2015744
Majątek - 2015.12.31726
Budżet 2016686
Majątek - 2016.12.31759
Budżet 2017701
Majątek - 2017.12.31773
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2012/2013744
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2013/2014778
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2014/2015794
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2015/2016754
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2016/2017755
Statut750
Organy szkoły oraz ich kompetencje593
Wewnątrzszkolny System Oceniania707
Program Wychowawczy507
Program Profilaktyki480
Sposoby załatwiania spraw206
Roczny Plan Pracy Szkoły 2013/2014762
Roczny Plan Pracy Szkoły 2014/2015763
Roczny Plan Pracy Szkoły 2015/2016684
Roczny Plan Pracy Szkoły 2016/2017686
Roczny Plan Pracy Szkoły 2017/2018775
Regulamin organizacyjny805
Regulamin Pracy698
Regulamin Rady Rodziców770
Regulamin WDN i ZDN755
Regulamin Dyżurów778
Kodeks Etyki Pracowników740
Załącznik nr 1709
Załącznik nr 2773
Załącznik nr 3715
Załącznik nr 4742
Załącznik nr 1 699
Załącznik nr 2692
Ogłoszenie o naborze765
Ogłoszenie o wyniku naboru560
Załącznik nr 1787
Załącznik nr 2779
Załącznik nr 3769
Załącznik nr 4764
Załącznik nr 5666
Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli714
Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli460
Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół526
Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach714
2016.03.15 - Kontrola w zakresie zgodnościz przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych833
2016.09.14 - Kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej - Protokół771
2016.10.11 - Kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej - Wynik kontroli691
2016.11.11 - Wizytacja dotycząca podejmowania działań profilaktycznych w ramach programu ograniczania Zdrowtnych Nstępstw Palenia Tytoniu w Polsce w roku 2016 - Protokół714
2017.03.17 - Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej723
2017.04.27 - Kontrola doraźna w zakresie poprawności sporządzania umów pod kątem stron652
2017.05.26 - Kontrola realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu754
Kontrola realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dostępie do informacji publicznej - publikowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej232
2016.11.11 - Wizytacja dotycząca podejmowania działań profilaktycznych w ramach programu ograniczania Zdrowtnych Nstępstw Palenia Tytoniu w Polsce w roku 2016 - Ocena realizacji interwencji programowej760
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny778
Klauzula informacyjna pracownicy539
Klauzula informacyjna uczniowie i ich rodzice / opiekunowie prawni567
Klauzula informacyjna rekrutacja uczniiowie555
Klauzula informacyjna kandydaci do pracy608
Klauzula informacyjna kontrahenci556
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą1131
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2017/2018638
Plan nadzoru pedagogicznego 2018/2019485
Roczny Plan Pracy Szkoły 2018/2019486
2018.08.28-30 - Kontrola stanu przygotowania szkół i placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019515
2017.12.22 - Audyt wewnętrzny dot. prawidłowości wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę naliczania subwencji oświatowej500
2018.07.26 - Kontrola dot. prawidłowości sporządzania sprawozdań służących finansowaniu zadań oświatowych487
2018.08.22-27 - kontrola doraźna - Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania oraz przeprowadzanie rekrutacji485
2018.10.25 - kontrola doraźna - Zgodność i poprawność danych w SIO514
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół471
Ustawa Prawo Oświatowe - tekst jednolity450
Zarządzenie nr 5/2017496
Zarządzenie nr 5A/2017468
Zarządzenie nr 6/2017500
Zarządzenie nr 7/2017490
Zarządzenie nr 8/2017491
Zarządzenie nr 9/2017463
Zarządzenie nr 10/2017474
Zarządzenie nr 11/2017500
Zarządzenie nr 12/2017449
Zarządzenie nr 13/2017507
Zarządzenie nr 1/2018478
Zarządzenie nr 2/2018489
Zarządzenie nr 3/2018471
Zarządzenie nr 4/2018469
Zarządzenie nr 5/2018460
Zarządzenie nr 6/2018496
Zarządzenie nr 6a/2018482
Zarządzenie nr 7/2018487
Zarządzenie nr 7a/2018480
Zarządzenie nr 8/2018475
Zarządzenie nr 8a/2018443
Zarządzenie nr 9/2018472
Zarządzenie nr 10/2018500
Zarządzenie nr 11/2018474
Zarządzenie nr 12/2018474
Zarządzenie nr 13/2018503
Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej489
Zarządzenie nr 14/2018458
Zarządzenie nr 1/2019 - szkolenie Rady Pedagogicznej "Jak działa mózg"507
Zarządzenie nr 2/2019 - Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna523
Budżet 2018465
Majątek - 2018.12.31453
Budżet 2019489
Majątek - 2019.12.31491
Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. - treść w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 01 - treść510
Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 02 - wzory świadectw479
Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 03 - legitymacje478
2018-12-31- Bilans jednostki budżetowej497
2018-12-31- Zestawienie zmian w funduszu jednostki522
2018-12-31 - Rachunek zysków i strat jednostki515
2018-12-31 - Bilans - informacja dodatkowa506
2018-12-31 - Bilans - informacja dodatkowa - wyciąg z danych485
Klauzula informacyjna monitoring470
Regulamin wynagradzania429
Roczny Plan Pracy Szkoły 2019/2020412
Zarządzenie nr 3/2019 - płatności zobowiązań za grudzień388
Zarządzenie nr 01/2020 - ponadnormatywna kontrola ppoż.527
Plan nadzoru pedagogicznego 2019/2020205
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 000 Euro600
Klauzula informacyjna ZFŚS208
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych194
Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych196
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 2019/2020197
Zarządzenie nr 01/2021 - Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych245
Zarządzenie nr 02/2020 - wprowadzenie zdalnego nauczania188
Zarządzenie nr 03/2020 - organizacja zdalnego nauczania187
Zarządzenie nr 04/2020 - powołanie Szkolnej Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej185
Zarządzenie nr 05/2020 - W sprawie opracowania ramowych planów działań w celu ustalenia sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego 187
Zarządzenie nr 06/2020 - szkolenie WDN - innowacje pedagogiczne189
Zarządzenie nr 07/2020 - Regulamin przestrzegania wytycznych sanitarnych192
Zarządzenie nr 08/2020 - Procedury bezpieczeństwa - COVID-19195
Zarządzenie nr 09/2020 - Strategia Zarządzania Placówką Oświatową181
Zarządzenie nr 10/2020 - Regulamin Nadzoru Pedagogicznego176
Zarządzenie nr 11/2020 - obowiązek noszenia maseczek184
Zarządzenie nr 12/2020 - organizacja kształcenia - COVID-19187
Zarządzenie nr 13/2020 - organizacja zajęć praktycznych i wychowania fizycznego199
Zarządzenie nr 14/2020 - Regulamin podziału środków na doszkalanie i doskonalenie192
Zarządzenie nr 15/2020 - ustalenie dnia wolnego od pracy183
Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych211
Regulamin ZFŚS213
Uchwała 01 ZSOiT/2020/2021205
Uchwała 02 ZSOiT/2020/2021197
Uchwała 03 ZSOiT/2020/2021198
Uchwała 04 ZSOiT/2020/2021221
Uchwała 05 ZSOiT/2020/2021207
Uchwała 06 ZSOiT/2020/2021190
Uchwała 07 ZSOiT/2020/2021196
Uchwała 08 ZSOiT/2020/2021199
Uchwała 09 ZSOiT/2020/2021195
Uchwała 10 ZSOiT/2020/2021201
Uchwała 11 ZSOiT/2020/2021214
Uchwała 12 ZSOiT/2020/2021192
Uchwała 13 ZSOiT/2020/2021200
Uchwała 14 ZSOiT/2020/2021202
Uchwała 15 ZSOiT/2020/2021200
Uchwała 16 ZSOiT/2020/2021209
Uchwała 17 ZSOiT/2020/2021199
Uchwała 18 ZSOiT/2020/2021199
Uchwała 19 ZSOiT/2020/2021206
Kontrola gospodarowania środkami ZFŚS398
Kontrola doraźna NIK - Organizacja pracy nauczycieli w szkołach publicznych - 25.01 - 15.02.2021153
Klauzula informacyjna dla obsługi BIP539
Uchwała 20 ZSOiT/2020/2021202
Uchwała 21 ZSOiT 2020/2021225
Zarządzenie nr 4/2019 - regulamin publikacji w BIP182
Uchwała 01 ZSOiT/2019/2020216
Uchwała 02 ZSOiT/2019/2020207
Uchwała 03 ZSOiT/2019/2020213
Uchwała 04 ZSOiT/2019/2020214
Uchwała 05 ZSOiT/2019/2020224
Uchwała 06 ZSOiT/2019/2020207
Uchwała 07 ZSOiT/2019/2020213
Uchwała 08 ZSOiT/2019/2020201
Uchwała 09 ZSOiT/2019/2020224
Uchwała 10 ZSOiT/2019/2020209
Uchwała 11 ZSOiT/2019/2020223
Uchwała 12 ZSOiT/2019/2020198
Uchwała 13 ZSOiT/2019/2020212
Uchwała 14 ZSOiT/2019/2020219
Uchwała 15 ZSOiT/2019/2020210
Uchwała 16 ZSOiT/2019/2020218
Uchwała 17 ZSOiT/2019/2020222
Uchwała 18 ZSOiT/2019/2020205
Uchwała 19 ZSOiT/2019/2020194
Uchwała 20 ZSOiT/2019/2020225
Uchwała 21 ZSOiT/2019/2020220
Informacja o uchwałach ZSOiT w Ustce216
Uchwała nr 22 ZSOiT/2019/2020211
Uchwała nr 23 ZSOiT 2019/2020204
Uchwała nr 24 ZSOiT 2019/2020209
Uchwała nr 25 ZSOiT 2019/2020197
Uchwała nr 26 ZSOiT 2019/2020226
Uchwała nr 27 ZSOiT 2019/2020204
Sprawozdanie roczne zdziałań 2019-2020515
2019-12-31 - Bilans jednostki budżetowej437
ESP ePUAP202
Zarządzenie nr 16/2020 - powołanie Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej167
Zarządzenie nr 17.2020 - Kontrola Zarządcza179
Zarządzenie nr 5/2019 - organizacja kontroli zarządczej183
Zarządzenie nr 6/2019 - kontrola zarządcza na 2020188
ZSOiT - raport o stanie dostępności 2021173
LO_ZSOiT - raport o stanie dostępności 2021173
T_ZSOiT - raport o stanie dostępności 2021184
LOdD_ZSOiT - raport o stanie dostępności 2021174
Inspektor Ochrony Danych Osobowych245
Zarządzenie nr 03/2021 - opinia w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora144
Zarządzenie nr 02/2021 - Powołanie Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej157
Zarządzenie nr 04/2021 - Ustalenie dnia wolnego od pracy150
Upoważnienie SPO.1711.2.2021.III121
PROTOKÓŁ z kontroli udzielania dostępu do informacji publicznych, w tym informacji publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych Powiatu Słupskiego123
Kontrola udzielania dostępu do informacji publicznej148
Inspektor Ochrony Danych Osobowych166
Organy szkoły i ich kompetencje173
Uchwała 22 ZSOiT 2020/2021142
Uchwała 23 ZSOiT 2020/2021147
Uchwała 24 ZSOiT 2020/2021144
Uchwała 25 ZSOiT 2020/2021139
Uchwała 26 ZSOiT 2020/2021144
Uchwała 27 ZSOiT 2020/2021141
Uchwała 28 ZSOiT 2020/2021142
Uchwała 29 ZSOiT 2020/2021144
Zarządzenie nr 05/2021 - powołanie Komisji rekrutacyjnej - Powiatowa Bursa Młodzieżowa145
Zarządzenie nr 06/2021 - kontrola zgodności oceniania i klasyfikowania z przepisami137
Dane do faktur116
Razem264721

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

Deklaracja dostepnosci

odwiedzin: 268841