Biuletyn Informacji PublicznejZespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce www.zsoitustka.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
MENU PODMIOTOWE
Dane podstawowe
Sekretariat
Akty prawne
Zarządzenia Dyrektora Szkoły
2013
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Sprawozdania Dyrektora Szkoły
Sprawozdania z działań
Sprawozdania z nadzoru pedagogicznego
Organizacja nadzoru pedagogicznego
Uchwały Rady Pedagogicznej
Uchwały 2019/2020
Uchwały 2020/2021
Uchwały 2021/2022
Uchwały 2022/2023
Raport o stanie dostępności
MENU TEMATYCZNE
Dokumenty szkoły
Majątek i budżet
Oferty pracy
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej.
Regulaminy
Rejestry i ewidencje
Roczne Plany Pracy Szkoły
Kontrole
Kontrole 2016
Kontrole 2017
Kontrole 2018
Kontrole 2019
Kontrole 2020
Kontrole 2021
Tablica ogłoszeń
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZAPYTANIA OFERTOWE
Zamówienia publiczne - Energia 2012-2015
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 000 Euro
Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego
Zapytanie ofertowe - catering w oddziałach mistrzostwa sportowego
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzule informacyjne RODO
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą
Klauzula informacyjna dla obsługi BIP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
BILANS
Bilans 2018
Bilans 2019

DokumentOdwiedzin
Redakcja2855
Redakcja16929
Status prawny i dane teleadresowe2273
Sposoby załatwiania spraw.3
Kontakt2806
Zarządzenie nr 2/20131332
Zarządzenie nr 1/20131330
Zarządzenie nr 17/20121283
Zarządzenie nr 16/20121285
Zarządzenie nr 15/20121290
Zarządzenie nr 14/20121289
Zarządzenie nr 13/20121261
Zarządzenie nr 12/20121285
Zarządzenie nr 11/20121345
Zarządzenie nr 10/20121214
Zarządzenie nr 9/20121349
Zarządzenie nr 8/20121365
Zarządzenie nr 7/20121376
Zarządzenie nr 6/20121330
Zarządzenie nr 5/20121238
Zarządzenie nr 4/20121374
Zarządzenie nr 3/20121239
Zarządzenie nr 2/20121270
Zarządzenie nr 1/20121308
Statut1922
Organy szkoły oraz ich kompetencje1980
WSO1827
Szkolny Program Wychowawczy1951
Program Profilaktyki1970
Plan Działań Wychowawczych1919
Kontrole1920
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze1866
Protokół z naboru na wolne stanowisko urzędnicze1915
Ogłoszenie o wyniku naboru2009
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej1824
Decyzja o dopuszczeniu pracownika do egzaminu1925
Decyzja o przedłużeniu okresu służby przygotowawczej1941
Decyzja o odmowie dopuszczenia pracownika do egzaminu2009
Wniosek o rozwiązanie stosunku pracy1979
Zakświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej urzędnika samorządowego1946
Plan lekcji 2012/20131910
Kodeks Etyki Pracowników1913
Regulamin Pracy1916
Regulamin Organizacyjny1900
Regulamin Rady Rodziców1951
Regulamin WDN i ZDN1955
Regulamin Dyżurów2011
Sposoby załatwiania spraw1991
Uchwała Nr XIV/126/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, z siedzibą w Ustce przy ulicy Bursztynowej 12.1016
Oferty pracy3453
Zarządzenia Dyrektora Szkoły3226
Rejestry i ewidencje2852
Rejestry i ewidencje prowadzone w sekretariacie1859
Rejestry i ewidencje prowadzone w dziale administracyjnym1888
Roczny Plan Pracy Szkoły 2012/2013934
Roczny plan pracy szkoły 2012/20131856
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 14 000 Euro4104
Zamówienia publiczne udzielone na energię do 31 grudnia 20121041
Zamówienia publiczne - Energia3345
Cenowe rozeznanie rynku1892
Wniosek o dokonanie dostawy1929
Zapytanie ofertowe1719
Protokół rozeznania ofertowego1903
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2012/20131934
Zarządzenie nr 5/2015 Dyrektora Szkoły1234
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Szkoły1155
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce781
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego1206
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze1188
Roczny Plan Pracy Szkoły 2013/2014713
Roczny Plan Pracy Szkoły 2014/20151092
Roczny Plan Pracy Szkoły 2015/2016859
Roczny Plan Pracy Szkoły 2017/2018871
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2014/20151082
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2015/2016972
Zarządzenie nr 1R/2013990
Zarządzenie nr 3/2013942
Zarządzenie nr 4/2013994
Zarządzenie nr 5/2013986
Zarządzenie nr 6/2013933
Zarządzenie nr 7/2013984
Zarządzenie nr 8/2013955
Zarządzenie nr 9/20131031
Zarządzenie nr 10/20131044
Zarządzenie nr 1/20141024
Zarządzenie nr 2/2014961
Zarządzenie nr 3/2014988
Zarządzenie nr 4/2014998
Majątek ZSOiT - 2012.12.31879
Zarządzenie nr 5/2014957
Zarządzenie nr 6/2014936
Zarządzenie nr 7/2014961
Zarządzenie nr 8/20141002
Zarządzenie nr 9/20141030
Zarządzenie nr 1/2015951
Zarządzenie nr 2/2015993
Zarządzenie nr 3/2015992
Zarządzenie nr 4/2015958
Zarządzenie nr 5/2015951
Zarządzenie nr 6/2015904
Zarządzenie nr 7/2015997
Zarządzenie nr 8/2015916
Zarządzenie nr 9/2015954
Zarządzenie nr 10/2015976
Zarządzenie nr 11/2015992
Zarządzenie nr 12/2015975
Zarządzenie nr 13/20151047
Zarządzenie nr 14/20151017
Zarządzenie nr 15/2015947
Zarządzenie nr 16/20151008
Zarządzenie nr 17/20151006
Zarządzenie nr 18/2015974
Zarządzenie nr 1/20161005
Zarządzenie nr 2/2016967
Zarządzenie nr 3/2016975
Zarządzenie nr 3A/2016991
Zarządzenie nr 4/2016997
Zarządzenie nr 5/2016989
Zarządzenie nr 6/20161005
Zarządzenie nr 6A/2016897
Zarządzenie nr 6B/2016962
Zarządzenie nr 1/20171028
Zarządzenie nr 2/20171000
Zarządzenie nr 3/2017930
Zarządzenie nr 4/2017988
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/20171026
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2013-2014973
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2014-20151038
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2015/20161007
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2016/2017978
Roczny Plan Pracy Szkoły 2016/2017884
Regulamin dyżurów1214
Majątek ZSOiT - 2013.12.31976
Ustawa o systemie oświaty (tekst ujednolicony)1023
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego1066
Informacje o Jednostce Organizacyjnej1114
Budżet ZSOiT w Ustce na 2017 rok.1875
Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013989
Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014981
Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015938
Plan nadzoru pedagogicznego 2015/2016972
Plan nadzoru pedagogicznego 2016/20171075
Plan nadzoru pedagogicznego 2017/20181025
Budżet 20121029
Majątek - 2012.12.31963
Budżet 2013966
Majątek - 2013.12.31984
Budżet 20141016
Majątek - 2014.12.31974
Budżet 2015995
Majątek - 2015.12.31988
Budżet 2016937
Majątek - 2016.12.311019
Budżet 2017943
Majątek - 2017.12.311030
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2012/20131086
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2013/20141128
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2014/20151152
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2015/20161108
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2016/20171121
Statut1010
Organy szkoły oraz ich kompetencje593
Wewnątrzszkolny System Oceniania962
Program Wychowawczy507
Program Profilaktyki480
Sposoby załatwiania spraw474
Roczny Plan Pracy Szkoły 2013/20141001
Roczny Plan Pracy Szkoły 2014/2015995
Roczny Plan Pracy Szkoły 2015/2016917
Roczny Plan Pracy Szkoły 2016/2017931
Roczny Plan Pracy Szkoły 2017/20181018
Regulamin organizacyjny1058
Regulamin Pracy950
Regulamin Rady Rodziców1012
Regulamin WDN i ZDN1018
Regulamin Dyżurów1037
Kodeks Etyki Pracowników984
Załącznik nr 1952
Załącznik nr 21006
Załącznik nr 3942
Załącznik nr 4983
Załącznik nr 1 951
Załącznik nr 2934
Ogłoszenie o naborze1073
Ogłoszenie o wyniku naboru560
Załącznik nr 11025
Załącznik nr 21020
Załącznik nr 31026
Załącznik nr 41015
Załącznik nr 5911
Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli975
Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli460
Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół526
Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach957
2016.03.15 - Kontrola w zakresie zgodnościz przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych1079
2016.09.14 - Kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej - Protokół1009
2016.10.11 - Kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej - Wynik kontroli944
2016.11.11 - Wizytacja dotycząca podejmowania działań profilaktycznych w ramach programu ograniczania Zdrowtnych Nstępstw Palenia Tytoniu w Polsce w roku 2016 - Protokół958
2017.03.17 - Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej970
2017.04.27 - Kontrola doraźna w zakresie poprawności sporządzania umów pod kątem stron892
2017.05.26 - Kontrola realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu990
Kontrola realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dostępie do informacji publicznej - publikowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej232
2016.11.11 - Wizytacja dotycząca podejmowania działań profilaktycznych w ramach programu ograniczania Zdrowtnych Nstępstw Palenia Tytoniu w Polsce w roku 2016 - Ocena realizacji interwencji programowej995
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny1029
Klauzula informacyjna pracownicy799
Klauzula informacyjna uczniowie i ich rodzice / opiekunowie prawni823
Klauzula informacyjna rekrutacja uczniiowie805
Klauzula informacyjna kandydaci do pracy855
Klauzula informacyjna kontrahenci804
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą1736
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2017/2018986
Plan nadzoru pedagogicznego 2018/2019738
Roczny Plan Pracy Szkoły 2018/2019729
2018.08.28-30 - Kontrola stanu przygotowania szkół i placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019763
2017.12.22 - Audyt wewnętrzny dot. prawidłowości wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę naliczania subwencji oświatowej743
2018.07.26 - Kontrola dot. prawidłowości sporządzania sprawozdań służących finansowaniu zadań oświatowych729
2018.08.22-27 - kontrola doraźna - Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania oraz przeprowadzanie rekrutacji734
2018.10.25 - kontrola doraźna - Zgodność i poprawność danych w SIO758
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół712
Ustawa Prawo Oświatowe - tekst jednolity682
Zarządzenie nr 5/2017739
Zarządzenie nr 5A/2017707
Zarządzenie nr 6/2017747
Zarządzenie nr 7/2017750
Zarządzenie nr 8/2017727
Zarządzenie nr 9/2017713
Zarządzenie nr 10/2017725
Zarządzenie nr 11/2017756
Zarządzenie nr 12/2017690
Zarządzenie nr 13/2017748
Zarządzenie nr 1/2018723
Zarządzenie nr 2/2018746
Zarządzenie nr 3/2018731
Zarządzenie nr 4/2018719
Zarządzenie nr 5/2018727
Zarządzenie nr 6/2018735
Zarządzenie nr 6a/2018724
Zarządzenie nr 7/2018728
Zarządzenie nr 7a/2018723
Zarządzenie nr 8/2018721
Zarządzenie nr 8a/2018689
Zarządzenie nr 9/2018725
Zarządzenie nr 10/2018746
Zarządzenie nr 11/2018719
Zarządzenie nr 12/2018713
Zarządzenie nr 13/2018740
Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej738
Zarządzenie nr 14/2018703
Zarządzenie nr 1/2019 - szkolenie Rady Pedagogicznej "Jak działa mózg"757
Zarządzenie nr 2/2019 - Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna753
Budżet 2018705
Majątek - 2018.12.31708
Budżet 2019743
Majątek - 2019.12.31734
Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. - treść w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 01 - treść745
Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 02 - wzory świadectw721
Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 03 - legitymacje717
2018-12-31- Bilans jednostki budżetowej742
2018-12-31- Zestawienie zmian w funduszu jednostki765
2018-12-31 - Rachunek zysków i strat jednostki766
2018-12-31 - Bilans - informacja dodatkowa759
2018-12-31 - Bilans - informacja dodatkowa - wyciąg z danych757
Klauzula informacyjna monitoring714
Regulamin wynagradzania683
Roczny Plan Pracy Szkoły 2019/2020661
Zarządzenie nr 3/2019 - płatności zobowiązań za grudzień636
Zarządzenie nr 01/2020 - ponadnormatywna kontrola ppoż.769
Plan nadzoru pedagogicznego 2019/2020442
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 000 Euro1171
Klauzula informacyjna ZFŚS453
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych438
Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych438
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 2019/2020453
Zarządzenie nr 01/2021 - Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych496
Zarządzenie nr 02/2020 - wprowadzenie zdalnego nauczania420
Zarządzenie nr 03/2020 - organizacja zdalnego nauczania429
Zarządzenie nr 04/2020 - powołanie Szkolnej Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej442
Zarządzenie nr 05/2020 - W sprawie opracowania ramowych planów działań w celu ustalenia sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego 428
Zarządzenie nr 06/2020 - szkolenie WDN - innowacje pedagogiczne428
Zarządzenie nr 07/2020 - Regulamin przestrzegania wytycznych sanitarnych437
Zarządzenie nr 08/2020 - Procedury bezpieczeństwa - COVID-19423
Zarządzenie nr 09/2020 - Strategia Zarządzania Placówką Oświatową430
Zarządzenie nr 10/2020 - Regulamin Nadzoru Pedagogicznego421
Zarządzenie nr 11/2020 - obowiązek noszenia maseczek440
Zarządzenie nr 12/2020 - organizacja kształcenia - COVID-19429
Zarządzenie nr 13/2020 - organizacja zajęć praktycznych i wychowania fizycznego437
Zarządzenie nr 14/2020 - Regulamin podziału środków na doszkalanie i doskonalenie447
Zarządzenie nr 15/2020 - ustalenie dnia wolnego od pracy433
Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych452
Regulamin ZFŚS458
Uchwała 01 ZSOiT/2020/2021435
Uchwała 02 ZSOiT/2020/2021404
Uchwała 03 ZSOiT/2020/2021430
Uchwała 04 ZSOiT/2020/2021472
Uchwała 05 ZSOiT/2020/2021436
Uchwała 06 ZSOiT/2020/2021428
Uchwała 07 ZSOiT/2020/2021426
Uchwała 08 ZSOiT/2020/2021443
Uchwała 09 ZSOiT/2020/2021429
Uchwała 10 ZSOiT/2020/2021433
Uchwała 11 ZSOiT/2020/2021453
Uchwała 12 ZSOiT/2020/2021420
Uchwała 13 ZSOiT/2020/2021442
Uchwała 14 ZSOiT/2020/2021432
Uchwała 15 ZSOiT/2020/2021437
Uchwała 16 ZSOiT/2020/2021464
Uchwała 17 ZSOiT/2020/2021414
Uchwała 18 ZSOiT/2020/2021445
Uchwała 19 ZSOiT/2020/2021441
Kontrola gospodarowania środkami ZFŚS974
Kontrola doraźna NIK - Organizacja pracy nauczycieli w szkołach publicznych - 25.01 - 15.02.2021380
Klauzula informacyjna dla obsługi BIP1097
Uchwała 20 ZSOiT/2020/2021433
Uchwała 21 ZSOiT 2020/2021466
Zarządzenie nr 4/2019 - regulamin publikacji w BIP402
Uchwała 01 ZSOiT/2019/2020477
Uchwała 02 ZSOiT/2019/2020442
Uchwała 03 ZSOiT/2019/2020452
Uchwała 04 ZSOiT/2019/2020454
Uchwała 05 ZSOiT/2019/2020463
Uchwała 06 ZSOiT/2019/2020452
Uchwała 07 ZSOiT/2019/2020449
Uchwała 08 ZSOiT/2019/2020433
Uchwała 09 ZSOiT/2019/2020457
Uchwała 10 ZSOiT/2019/2020450
Uchwała 11 ZSOiT/2019/2020466
Uchwała 12 ZSOiT/2019/2020429
Uchwała 13 ZSOiT/2019/2020455
Uchwała 14 ZSOiT/2019/2020461
Uchwała 15 ZSOiT/2019/2020455
Uchwała 16 ZSOiT/2019/2020458
Uchwała 17 ZSOiT/2019/2020471
Uchwała 18 ZSOiT/2019/2020445
Uchwała 19 ZSOiT/2019/2020437
Uchwała 20 ZSOiT/2019/2020478
Uchwała 21 ZSOiT/2019/2020454
Informacja o uchwałach ZSOiT w Ustce472
Uchwała nr 22 ZSOiT/2019/2020440
Uchwała nr 23 ZSOiT 2019/2020454
Uchwała nr 24 ZSOiT 2019/2020440
Uchwała nr 25 ZSOiT 2019/2020440
Uchwała nr 26 ZSOiT 2019/2020474
Uchwała nr 27 ZSOiT 2019/2020445
Sprawozdanie roczne zdziałań 2019-20201085
2019-12-31 - Bilans jednostki budżetowej953
ESP ePUAP466
Zarządzenie nr 16/2020 - powołanie Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej398
Zarządzenie nr 17.2020 - Kontrola Zarządcza435
Zarządzenie nr 5/2019 - organizacja kontroli zarządczej421
Zarządzenie nr 6/2019 - kontrola zarządcza na 2020428
ZSOiT - raport o stanie dostępności 2021419
LO_ZSOiT - raport o stanie dostępności 2021427
T_ZSOiT - raport o stanie dostępności 2021437
LOdD_ZSOiT - raport o stanie dostępności 2021410
Inspektor Ochrony Danych Osobowych519
Zarządzenie nr 03/2021 - opinia w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora389
Zarządzenie nr 02/2021 - Powołanie Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej403
Zarządzenie nr 04/2021 - Ustalenie dnia wolnego od pracy388
Upoważnienie SPO.1711.2.2021.III299
PROTOKÓŁ z kontroli udzielania dostępu do informacji publicznych, w tym informacji publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych Powiatu Słupskiego288
Kontrola udzielania dostępu do informacji publicznej390
Inspektor Ochrony Danych Osobowych411
Organy szkoły i ich kompetencje428
Uchwała 22 ZSOiT 2020/2021373
Uchwała 23 ZSOiT 2020/2021386
Uchwała 24 ZSOiT 2020/2021371
Uchwała 25 ZSOiT 2020/2021381
Uchwała 26 ZSOiT 2020/2021374
Uchwała 27 ZSOiT 2020/2021363
Uchwała 28 ZSOiT 2020/2021369
Uchwała 29 ZSOiT 2020/2021388
Zarządzenie nr 05/2021 - powołanie Komisji rekrutacyjnej - Powiatowa Bursa Młodzieżowa392
Zarządzenie nr 06/2021 - kontrola zgodności oceniania i klasyfikowania z przepisami388
Dane do faktur359
Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego 300
Kocepcja pracy szkoły na lata 2021-2026135
Zarządzenie nr 07/2021 - W sprawie plenarnego zebrania Rady Pedagogicznej podsumowując prace w roku szkolnym 2020/21 oraz organizującą pracę w roku szkolnym 2021/2234
Zarządzenie nr 08/2021 - W sprawie zebrania Rady Pedagogicznej w sprawie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/2236
Zarządzenie nr 11/2021 - W sprawie powołania nauczycieli w ZSOiT36
Zarządzenie nr 12/2021 - W sprawie ustalenia szczegółowych zasad zagospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej w ZSOiT36
Zarządzenie nr 13/2021 - W sprawie powołania stałej komisji likwidayjnej środkó trwałych i wyposażenia ZSOiT w Ustce36
Zarządzenie nr 14/2021 - W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy33
Zarządzenie nr 15/2021 - W sprawie wprowadzenia w szkole obowiązku noszenia maseczek i zasłaniania ust i nosa35
Zarządzenie nr 16/2021 - W sprawie zdalnego zebrania Rady Pedagogicznej36
Zarządzenie nr 17/2021 - W sprawie zdalnego zebrania Rady Pedagogicznej36
Zarządzenie nr 18/2021 - W sprawie ustalenia wysokości opłat za jeden pełnowartościowy posiłek dla uczniów OMS w ZSOiT37
Zarządzenie nr 19/2021 - W sprawie inwentaryzacji rocznej35
Zarządzenie nr 20/2021 - W sprawie organizacji pracy nauczycieli ZSOiT w dni wolne od zajęć36
Zarządzenie nr 21/2021 - W sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w ZSOiT38
Zarządzenie nr 1/2022 - W sprawie zdalnego zebrania Rady Pedagogicznej w sprawie kalifikacji semestralnej uczniów klas I-III w szkołach ZSOiT38
Zarządzenie nr 1/2022 D - W sprawie powołania Komisji Stypendialnej41
Zarządzenie nr 2/2022 - W sprawie zebrania Rady Pedagogicznej podsumowującego pracę w I semestrze roku szkolnego 2021/202240
Zarządzenie nr 3/2022 - W sprawie szkoleniowego zebrania Rady Pedagogicznej w zakresie RODO40
Zarządzenie nr 4/2022 -W sprawie zebrania Rady Pedagogicznej w sprawach bieżących40
Zarządzenie nr 5/2022 - W sprawie zdalnego zebrania Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji semestralnej uczniów klasy IV technikum w ZSOiT41
Zarządzenie nr 3/2022 D - W sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej40
Zarządzenie nr 6/2022 - W sprawie zdalnego zebrania Rady Pedagogicznej w sprawie zasad klasyfikowania i promowania uczniów OP- uchodźcy w ZSOiT40
Zarządzenie 7/2022 - W sprawie zdalnego zebrania Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji rocznej uczniów klas I-III w szkołach ZSOiT39
Zarządzenie nr 8/2022 - W sprawie zebrania Rady Pedagogicznej w sprawie podsumowania pracy w r. szk. 2021/22 oraz organizacji pracy w r. szk. 2022/23 w ZSOiT43
Zarządzenie nr 4/2022 D - W sprawie kontroli bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do ZSOiT41
Zarządzenie nr 5/2022 D - W sprawie powołania zespołów nauczycieli ZSOiT do pracy w r. szk. 2022/2339
Zarządzenie nr 6/2022 D -W sprawie ustawienia wysokości opłat za jeden pełnowartościowy posiłek dla uczniów OMS w ZSOiT41
Zarządzenie nr 9/2022 -W sprawie zebrania Rady Pedagogicznej w sprawie przedstawienia planu nadzoru pedagogicznego na r. szk. 2022/23 40
Zarządzenie nr 10/2022 - W sprawie zebrania Rady Pedagogicznej w sprawie uchwalenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego oraz Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego na rok szkolny 2022/202339
Zarządzenie nr 01/2023 - W sprawie zebrania Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji semestralnej uczniów klas i-IV w szkołach ZSOiT w Ustce39
Zarządzenie nr 01/2023 D - W sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. Stypendium Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w I semestrze roku szkolnego 2022/202336
Zarządzenie nr 02/2023 - W sprawie zebrania Rady Pedagogicznej podsumowującego pracę w I semestrze roku szkolnego 2022/202336
Zarządzenie nr 02/2023 D - W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej36
Zarządzenie nr 03/2023 D - W sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej środków trwałych i wyposażenia ZSOiT w Ustce35
Zarządzenie nr 03/2023 - W sprawie zebrania Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji końcowej uczniów klas IV technikum na podbudowie szkoły gimnazjalnej w ZSOiT w Ustce37
Zarządzenie nr 04/2023 D - Zmieniające Zarządzenie nr 02/2023 z 21.02.2023r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej37
Zarządzenie nr 04/2023 - W sprawie zebrania Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji rocznej uczniów LO im. Mikołaja Kopernika i Technikum w ZSOiT w Ustce35
Zarządzenie nr 06/2023 D - W sprawie aktualizacji cennika wynajmu obiektów sportowych i innych pomieszczeń szkolnych36
U_01_2021/2022 - Zatwierdzenie planu pracy na rok szkolny 2021/202230
U_02_2021/2022- w sprawie wyrażenie opinii w sprawie organizacji pracy szkoły29
U_03_2021/2022- W sprawie wyrażenia opinii w sprawie propozycji przydziału nauczycielom ZSOiT w Ustce stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego28
U_04_2021/2022- W sprawie wyrażenia opinii w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych29
U_05_2021/2022 - W sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego27
U_06_2021/2022 - W sprawie opinii w sprawie innowacji pedagogicznej z języka angielskiego30
U_07_2021/2022 - W sprawie ustalenia sposobu wykorzystywania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy ZSOiT w Ustce31
U_08_2021/2022 - W sprawie wyrażenia opinii w sprawie propozycji przydziału nauczycielom ZSOiT w Ustce stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego w roku szkolnym 2021/202229
U_09_2021/2022 - W sprawie opinii w sprawie innowacji pedagogicznej z wychowania do życia w rodzinie29
U_10_2021/2022 - W sprawie promowania do klasy programowo wyższej ucznia z jedną oceną niedostateczną28
U_11_2021/2022 - W sprawie opinii w sprawie wniosków Dyrektora Szkoły o przyznanie nagrody Starosty Słupskiego 30
U_12_2021/2022 - W sprawie przyjęcia, w porozumieniu z Rada Rodziców, programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2021/202231
U_13_2021/2022 - W sprawie opinii dotyczącej programu realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w ZSOiT w Ustce na rok szkolny 2021/202229
U_14_2021/2022 - W sprawie wyrażenia opinii w sprawie zmiany dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 31
U_15_2021/2022 - W sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji semestralnej uczniów klasy IV technikum w zawodach technik hotelarstwa i technik mechatronik w roku szkolnym 2021/202230
U_16_2021/2022 - W sprawie zdalnego zebrania Rady Pedagogicznej28
U_17_2021/2022 - W sprawie wyrażenia opinii w sprawie orzeczenia organizacyjnego ZSOiT w Ustce na rok szkolny 2022/202330
U_18_2021/2022 - W sprawie opinii na temat innowacji pedagogicznego29
U_19_2021/2022 - W sprawie opinii w sprawie wytypowania uczniów do Stypendium Starosty w kategorii ALFA i OMNIBUS w roku szkolnym 2021/202227
U_20_2021/2022 - W sprawie opinii w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku, który został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2022 roku.29
U_21_2021/2022- W sprawie wyników klasyfikacji końcowej uczniów klasy IV technikum w roku szkolnym 2021/202229
U_01_2022/2023 - W sprawie zatwierdzenia planu pracy szkoły na rok szkolny 2022/202327
U_02_2022/2023 - W sprawie wyrażenia opinii w sprawie organizacji pracy szkoły28
U_03_2022/2023 - W sprawie wyrażenia opinii w sprawie propozycji przydziału nauczycielom ZSOiT w Ustce stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego 28
U_04_2022/2023 - W sprawie wyrażenia opinii w sprawach ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych28
U_05_2022/2023 - W sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego28
U_06_2022/2023 - W sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy ZSOiT w Ustce27
U_10_2022/2023 - W sprawie uchwalenia Statutu ZSOiT w Ustce29
U_11_2022/2023 - W sprawie opinii dotyczącej przyznania uczniom stypendium za wyniki w nauce27
U_12_2022/2023 - W sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów klas I-IV liceum ogólnokształcącego i technikum w ZSOiT w Ustce w roku szkolnym 2022/202327
U_13_2022/2023 - W sprawie wyrażenia opinii w sprawie orzeczenia organizacyjnego ZSOiT w Ustce na rok szkolny 2023/2024 28
U_14_2022/2023 - W sprawie opinii dotyczących wniosków uczniów o skierowanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku na badanie w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się 27
U_16_2022/2023 - W sprawie zatwierdzenia wyników egzaminów klasyfikacyjnych i klasyfikacji końcowej uczniów klasy IV technikum w roku szkolnym 2022/2023 27
U_17_2022/2023 - W sprawie opinii dotyczącej przyznania uczniom stypendium za wyniki w nauce26
U_18_2022/2023 - W sprawie niepodlegania klasyfikacji uczniów z Ukrainy uczęszczających do oddziału przygotowawczego27
U_20_2022/2023 - W sprawie opinii w sprawie wytypowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/202427
U_22_2021/2022 - W sprawie ustalenia i zatwierdzenia wyników klasyfikacji śródrocznej, ucznia klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w ZSOiT w Ustce (oddział mistrzostwa sportowego) w roku szkolnym 2021/202230
U_23_2021/2022 - W sprawie wyrażenia opinii w sprawie egzaminu klasyfikacyjnego z wychowania fizycznego, ucznia klasy IV T w zawodzie technik mechatronik 30
U_24_2021/2022 - W sprawie niepodlegania klasyfikacji uczniów z Ukrainy uczęszczających do oddziału przygotowawczego 30
U_26_2021/2022 - W sprawie zatwierdzenia wyników egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2021/202227
U_27_2021/2022 - W sprawie promowania do klasy programowo wyższej uczniów z jedną oceną niedostateczną29
U_21_2022/2023 - W sprawie wytypowania kandydatów do Stypendium Starosty Słupskiego za rok szkolny 2022/2023 26
2023-08-11 - ZSOiT - catering OMS - zapytanie ofertowe61
Zarządzenie nr 22/2021 - ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy11
Razem366825

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

Deklaracja dostepnosci

odwiedzin: 370945