Biuletyn Informacji PublicznejZespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce www.zsoitustka.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
MENU PODMIOTOWE
Dane podstawowe
Sekretariat
Akty prawne
Zarządzenia Dyrektora Szkoły
2013
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Sprawozdania Dyrektora Szkoły
Organizacja nadzoru pedagogicznego
MENU TEMATYCZNE
Dokumenty szkoły
Majątek i budżet
Oferty pracy
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej.
Konkurs ofert na urzędnicze stanowisko pracy - referent
Nabór na stanowisko głównego księgowego
Regulaminy
Rejestry i ewidencje
Roczne Plany Pracy Szkoły
Kontrole
Kontrole 2016
Kontrole 2017
Kontrole 2018
Kontrole 2019
Tablica ogłoszeń
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 14 000 Euro
Zamówienia publiczne - Energia 2012-2015
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzule informacyjne RODO
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą
BILANS
Bilans 2018

DokumentOdwiedzin
Redakcja1432
Redakcja8849
Status prawny i dane teleadresowe1587
Sposoby załatwiania spraw.3
Kontakt2029
Zarządzenie nr 2/2013712
Zarządzenie nr 1/2013763
Zarządzenie nr 17/2012712
Zarządzenie nr 16/2012725
Zarządzenie nr 15/2012724
Zarządzenie nr 14/2012724
Zarządzenie nr 13/2012720
Zarządzenie nr 12/2012726
Zarządzenie nr 11/2012753
Zarządzenie nr 10/2012662
Zarządzenie nr 9/2012807
Zarządzenie nr 8/2012765
Zarządzenie nr 7/2012778
Zarządzenie nr 6/2012783
Zarządzenie nr 5/2012689
Zarządzenie nr 4/2012800
Zarządzenie nr 3/2012683
Zarządzenie nr 2/2012710
Zarządzenie nr 1/2012741
Statut1318
Organy szkoły oraz ich kompetencje1353
WSO1242
Szkolny Program Wychowawczy1323
Program Profilaktyki1339
Plan Działań Wychowawczych1283
Kontrole1297
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze1263
Protokół z naboru na wolne stanowisko urzędnicze1303
Ogłoszenie o wyniku naboru1378
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej1250
Decyzja o dopuszczeniu pracownika do egzaminu1280
Decyzja o przedłużeniu okresu służby przygotowawczej1309
Decyzja o odmowie dopuszczenia pracownika do egzaminu1351
Wniosek o rozwiązanie stosunku pracy1295
Zakświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej urzędnika samorządowego1307
Plan lekcji 2012/20131334
Kodeks Etyki Pracowników1315
Regulamin Pracy1231
Regulamin Organizacyjny1263
Regulamin Rady Rodziców1323
Regulamin WDN i ZDN1322
Regulamin Dyżurów1402
Sposoby załatwiania spraw1374
Uchwała Nr XIV/126/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, z siedzibą w Ustce przy ulicy Bursztynowej 12.430
Oferty pracy1966
Zarządzenia Dyrektora Szkoły1786
Rejestry i ewidencje1536
Rejestry i ewidencje prowadzone w sekretariacie1324
Rejestry i ewidencje prowadzone w dziale administracyjnym1309
Roczny Plan Pracy Szkoły 2012/2013378
Roczny plan pracy szkoły 2012/20131326
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 14 000 Euro3564
Zamówienia publiczne udzielone na energię do 31 grudnia 2012579
Zamówienia publiczne - Energia2043
Cenowe rozeznanie rynku1275
Wniosek o dokonanie dostawy1335
Zapytanie ofertowe1193
Protokół rozeznania ofertowego1335
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2012/20131343
Zarządzenie nr 5/2015 Dyrektora Szkoły664
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Szkoły603
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce655
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego596
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze612
Roczny Plan Pracy Szkoły 2013/2014292
Roczny Plan Pracy Szkoły 2014/2015510
Roczny Plan Pracy Szkoły 2015/2016367
Roczny Plan Pracy Szkoły 2017/2018395
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2014/2015505
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2015/2016417
Zarządzenie nr 1R/2013432
Zarządzenie nr 3/2013389
Zarządzenie nr 4/2013444
Zarządzenie nr 5/2013436
Zarządzenie nr 6/2013387
Zarządzenie nr 7/2013425
Zarządzenie nr 8/2013413
Zarządzenie nr 9/2013458
Zarządzenie nr 10/2013469
Zarządzenie nr 1/2014462
Zarządzenie nr 2/2014372
Zarządzenie nr 3/2014400
Zarządzenie nr 4/2014452
Majątek ZSOiT - 2012.12.31387
Zarządzenie nr 5/2014400
Zarządzenie nr 6/2014379
Zarządzenie nr 7/2014408
Zarządzenie nr 8/2014395
Zarządzenie nr 9/2014486
Zarządzenie nr 1/2015379
Zarządzenie nr 2/2015448
Zarządzenie nr 3/2015407
Zarządzenie nr 4/2015417
Zarządzenie nr 5/2015407
Zarządzenie nr 6/2015367
Zarządzenie nr 7/2015447
Zarządzenie nr 8/2015388
Zarządzenie nr 9/2015406
Zarządzenie nr 10/2015394
Zarządzenie nr 11/2015432
Zarządzenie nr 12/2015414
Zarządzenie nr 13/2015478
Zarządzenie nr 14/2015470
Zarządzenie nr 15/2015386
Zarządzenie nr 16/2015451
Zarządzenie nr 17/2015438
Zarządzenie nr 18/2015424
Zarządzenie nr 1/2016457
Zarządzenie nr 2/2016408
Zarządzenie nr 3/2016406
Zarządzenie nr 3A/2016435
Zarządzenie nr 4/2016447
Zarządzenie nr 5/2016437
Zarządzenie nr 6/2016446
Zarządzenie nr 6A/2016368
Zarządzenie nr 6B/2016402
Zarządzenie nr 1/2017452
Zarządzenie nr 2/2017440
Zarządzenie nr 3/2017387
Zarządzenie nr 4/2017427
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017452
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2013-2014479
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2014-2015442
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2015/2016438
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2016/2017430
Roczny Plan Pracy Szkoły 2016/2017393
Regulamin dyżurów575
Majątek ZSOiT - 2013.12.31473
Ustawa o systemie oświaty (tekst ujednolicony)460
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego481
Informacje o Jednostce Organizacyjnej501
Budżet ZSOiT w Ustce na 2017 rok.432
Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013440
Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014397
Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015385
Plan nadzoru pedagogicznego 2015/2016415
Plan nadzoru pedagogicznego 2016/2017496
Plan nadzoru pedagogicznego 2017/2018467
Budżet 2012461
Majątek - 2012.12.31383
Budżet 2013369
Majątek - 2013.12.31411
Budżet 2014454
Majątek - 2014.12.31409
Budżet 2015432
Majątek - 2015.12.31404
Budżet 2016391
Majątek - 2016.12.31443
Budżet 2017369
Majątek - 2017.12.31432
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2012/2013390
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2013/2014421
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2014/2015418
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2015/2016377
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2016/2017388
Statut453
Organy szkoły oraz ich kompetencje463
Wewnątrzszkolny System Oceniania386
Program Wychowawczy425
Program Profilaktyki402
Roczny Plan Pracy Szkoły 2013/2014426
Roczny Plan Pracy Szkoły 2014/2015457
Roczny Plan Pracy Szkoły 2015/2016391
Roczny Plan Pracy Szkoły 2016/2017376
Roczny Plan Pracy Szkoły 2017/2018451
Regulamin organizacyjny500
Regulamin Pracy376
Regulamin Rady Rodziców454
Regulamin WDN i ZDN442
Regulamin Dyżurów453
Kodeks Etyki Pracowników414
Załącznik nr 1416
Załącznik nr 2456
Załącznik nr 3413
Załącznik nr 4434
Załącznik nr 1 384
Załącznik nr 2367
Ogłoszenie o naborze387
Ogłoszenie o wyniku naboru446
Załącznik nr 1472
Załącznik nr 2468
Załącznik nr 3455
Załącznik nr 4405
Załącznik nr 5360
Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli410
Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli375
Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół441
Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach403
2016.03.15 - Kontrola w zakresie zgodnościz przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych522
2016.09.14 - Kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej - Protokół434
2016.10.11 - Kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej - Wynik kontroli380
2016.11.11 - Wizytacja dotycząca podejmowania działań profilaktycznych w ramach programu ograniczania Zdrowtnych Nstępstw Palenia Tytoniu w Polsce w roku 2016 - Protokół408
2017.03.17 - Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej402
2017.04.27 - Kontrola doraźna w zakresie poprawności sporządzania umów pod kątem stron354
2017.05.26 - Kontrola realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu447
Kontrola realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dostępie do informacji publicznej - publikowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej232
2016.11.11 - Wizytacja dotycząca podejmowania działań profilaktycznych w ramach programu ograniczania Zdrowtnych Nstępstw Palenia Tytoniu w Polsce w roku 2016 - Ocena realizacji interwencji programowej457
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny467
Klauzula informacyjna pracownicy228
Klauzula informacyjna uczniowie i ich rodzice / opiekunowie prawni259
Klauzula informacyjna rekrutacja uczniiowie247
Klauzula informacyjna kandydaci do pracy298
Klauzula informacyjna kontrahenci261
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą457
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2017/2018250
Plan nadzoru pedagogicznego 2018/2019174
Roczny Plan Pracy Szkoły 2018/2019195
2018.08.28-30 - Kontrola stanu przygotowania szkół i placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019199
2017.12.22 - Audyt wewnętrzny dot. prawidłowości wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę naliczania subwencji oświatowej191
2018.07.26 - Kontrola dot. prawidłowości sporządzania sprawozdań służących finansowaniu zadań oświatowych193
2018.08.22-27 - kontrola doraźna - Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania oraz przeprowadzanie rekrutacji181
2018.10.25 - kontrola doraźna - Zgodność i poprawność danych w SIO198
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół180
Ustawa Prawo Oświatowe - tekst jednolity167
Zarządzenie nr 5/2017198
Zarządzenie nr 5A/2017174
Zarządzenie nr 6/2017199
Zarządzenie nr 7/2017180
Zarządzenie nr 8/2017170
Zarządzenie nr 9/2017159
Zarządzenie nr 10/2017179
Zarządzenie nr 11/2017174
Zarządzenie nr 12/2017146
Zarządzenie nr 13/2017191
Zarządzenie nr 1/2018175
Zarządzenie nr 2/2018188
Zarządzenie nr 3/2018172
Zarządzenie nr 4/2018172
Zarządzenie nr 5/2018157
Zarządzenie nr 6/2018180
Zarządzenie nr 6a/2018177
Zarządzenie nr 7/2018178
Zarządzenie nr 7a/2018175
Zarządzenie nr 8/2018167
Zarządzenie nr 8a/2018147
Zarządzenie nr 9/2018164
Zarządzenie nr 10/2018191
Zarządzenie nr 11/2018177
Zarządzenie nr 12/2018171
Zarządzenie nr 13/2018184
Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej179
Zarządzenie nr 14/2018150
Zarządzenie nr 1/2019192
Zarządzenie nr 2/2019122
Zarządzenie nr 2/2019212
Budżet 2018157
Majątek - 2018.12.31140
Budżet 2019178
Majątek - 2019.12.31168
Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. - treść w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 01 - treść193
Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 02 - wzory świadectw176
Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 03 - legitymacje172
2018-12-31- Bilans jednostki budżetowej179
2018-12-31- Zestawienie zmian w funduszu jednostki188
2018-12-31 - Rachunek zysków i strat jednostki196
2018-12-31 - Bilans - informacja dodatkowa179
2018-12-31 - Bilans - informacja dodatkowa - wyciąg z danych161
Klauzula informacyjna monitoring133
Regulamin wynagradzania101
Roczny Plan Pracy Szkoły 2019/202099
Zarządzenie nr 3/201981
Zarządzenie nr 1/2020154
Razem153634

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 157632