Biuletyn Informacji PublicznejZespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce www.zsoitustka.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
MENU PODMIOTOWE
Dane podstawowe
Sekretariat
Akty prawne
Zarządzenia Dyrektora Szkoły
2013
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Sprawozdania Dyrektora Szkoły
Organizacja nadzoru pedagogicznego
MENU TEMATYCZNE
Dokumenty szkoły
Majątek i budżet
Oferty pracy
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej.
Konkurs ofert na urzędnicze stanowisko pracy - referent
Nabór na stanowisko głównego księgowego
Regulaminy
Rejestry i ewidencje
Roczne Plany Pracy Szkoły
Kontrole
Kontrole 2016
Kontrole 2017
Kontrole 2018
Kontrole 2019
Tablica ogłoszeń
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 14 000 Euro
Zamówienia publiczne - Energia 2012-2015
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzule informacyjne RODO
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą
BILANS
Bilans 2018

DokumentOdwiedzin
Redakcja1108
Redakcja6021
Status prawny i dane teleadresowe1361
Sposoby załatwiania spraw.3
Kontakt1665
Zarządzenie nr 2/2013554
Zarządzenie nr 1/2013623
Zarządzenie nr 17/2012580
Zarządzenie nr 16/2012587
Zarządzenie nr 15/2012574
Zarządzenie nr 14/2012590
Zarządzenie nr 13/2012589
Zarządzenie nr 12/2012590
Zarządzenie nr 11/2012602
Zarządzenie nr 10/2012519
Zarządzenie nr 9/2012658
Zarządzenie nr 8/2012615
Zarządzenie nr 7/2012624
Zarządzenie nr 6/2012647
Zarządzenie nr 5/2012554
Zarządzenie nr 4/2012667
Zarządzenie nr 3/2012538
Zarządzenie nr 2/2012567
Zarządzenie nr 1/2012590
Statut1166
Organy szkoły oraz ich kompetencje1188
WSO1098
Szkolny Program Wychowawczy1179
Program Profilaktyki1182
Plan Działań Wychowawczych1117
Kontrole1170
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze1126
Protokół z naboru na wolne stanowisko urzędnicze1138
Ogłoszenie o wyniku naboru1215
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej1112
Decyzja o dopuszczeniu pracownika do egzaminu1113
Decyzja o przedłużeniu okresu służby przygotowawczej1177
Decyzja o odmowie dopuszczenia pracownika do egzaminu1200
Wniosek o rozwiązanie stosunku pracy1141
Zakświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej urzędnika samorządowego1146
Plan lekcji 2012/20131194
Kodeks Etyki Pracowników1160
Regulamin Pracy1080
Regulamin Organizacyjny1130
Regulamin Rady Rodziców1157
Regulamin WDN i ZDN1166
Regulamin Dyżurów1236
Sposoby załatwiania spraw1221
Uchwała Nr XIV/126/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, z siedzibą w Ustce przy ulicy Bursztynowej 12.290
Oferty pracy1657
Zarządzenia Dyrektora Szkoły1472
Rejestry i ewidencje1287
Rejestry i ewidencje prowadzone w sekretariacie1202
Rejestry i ewidencje prowadzone w dziale administracyjnym1165
Roczny Plan Pracy Szkoły 2012/2013234
Roczny plan pracy szkoły 2012/20131214
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 14 000 Euro3428
Zamówienia publiczne udzielone na energię do 31 grudnia 2012497
Zamówienia publiczne - Energia1747
Cenowe rozeznanie rynku1134
Wniosek o dokonanie dostawy1196
Zapytanie ofertowe1092
Protokół rozeznania ofertowego1205
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2012/20131184
Zarządzenie nr 5/2015 Dyrektora Szkoły510
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Szkoły466
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce499
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego418
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze457
Roczny Plan Pracy Szkoły 2013/2014226
Roczny Plan Pracy Szkoły 2014/2015361
Roczny Plan Pracy Szkoły 2015/2016264
Roczny Plan Pracy Szkoły 2017/2018288
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2014/2015367
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2015/2016268
Zarządzenie nr 1R/2013286
Zarządzenie nr 3/2013246
Zarządzenie nr 4/2013304
Zarządzenie nr 5/2013289
Zarządzenie nr 6/2013256
Zarządzenie nr 7/2013280
Zarządzenie nr 8/2013274
Zarządzenie nr 9/2013307
Zarządzenie nr 10/2013328
Zarządzenie nr 1/2014311
Zarządzenie nr 2/2014237
Zarządzenie nr 3/2014255
Zarządzenie nr 4/2014317
Majątek ZSOiT - 2012.12.31286
Zarządzenie nr 5/2014255
Zarządzenie nr 6/2014257
Zarządzenie nr 7/2014286
Zarządzenie nr 8/2014268
Zarządzenie nr 9/2014343
Zarządzenie nr 1/2015253
Zarządzenie nr 2/2015314
Zarządzenie nr 3/2015278
Zarządzenie nr 4/2015291
Zarządzenie nr 5/2015273
Zarządzenie nr 6/2015237
Zarządzenie nr 7/2015302
Zarządzenie nr 8/2015256
Zarządzenie nr 9/2015286
Zarządzenie nr 10/2015276
Zarządzenie nr 11/2015296
Zarządzenie nr 12/2015283
Zarządzenie nr 13/2015346
Zarządzenie nr 14/2015329
Zarządzenie nr 15/2015268
Zarządzenie nr 16/2015319
Zarządzenie nr 17/2015321
Zarządzenie nr 18/2015302
Zarządzenie nr 1/2016311
Zarządzenie nr 2/2016275
Zarządzenie nr 3/2016265
Zarządzenie nr 3A/2016288
Zarządzenie nr 4/2016302
Zarządzenie nr 5/2016310
Zarządzenie nr 6/2016322
Zarządzenie nr 6A/2016233
Zarządzenie nr 6B/2016271
Zarządzenie nr 1/2017307
Zarządzenie nr 2/2017303
Zarządzenie nr 3/2017261
Zarządzenie nr 4/2017290
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017304
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2013-2014365
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2014-2015305
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2015/2016295
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2016/2017301
Roczny Plan Pracy Szkoły 2016/2017291
Regulamin dyżurów430
Majątek ZSOiT - 2013.12.31326
Ustawa o systemie oświaty (tekst ujednolicony)311
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego343
Informacje o Jednostce Organizacyjnej364
Budżet ZSOiT w Ustce na 2017 rok.338
Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013298
Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014276
Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015246
Plan nadzoru pedagogicznego 2015/2016264
Plan nadzoru pedagogicznego 2016/2017350
Plan nadzoru pedagogicznego 2017/2018317
Budżet 2012313
Majątek - 2012.12.31249
Budżet 2013233
Majątek - 2013.12.31284
Budżet 2014337
Majątek - 2014.12.31268
Budżet 2015282
Majątek - 2015.12.31278
Budżet 2016258
Majątek - 2016.12.31305
Budżet 2017249
Majątek - 2017.12.31306
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2012/2013239
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2013/2014302
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2014/2015288
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2015/2016261
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2016/2017235
Statut319
Organy szkoły oraz ich kompetencje309
Wewnątrzszkolny System Oceniania253
Program Wychowawczy303
Program Profilaktyki252
Roczny Plan Pracy Szkoły 2013/2014276
Roczny Plan Pracy Szkoły 2014/2015328
Roczny Plan Pracy Szkoły 2015/2016257
Roczny Plan Pracy Szkoły 2016/2017262
Roczny Plan Pracy Szkoły 2017/2018335
Regulamin organizacyjny376
Regulamin Pracy234
Regulamin Rady Rodziców313
Regulamin WDN i ZDN294
Regulamin Dyżurów305
Kodeks Etyki Pracowników298
Załącznik nr 1289
Załącznik nr 2337
Załącznik nr 3286
Załącznik nr 4306
Załącznik nr 1 238
Załącznik nr 2227
Ogłoszenie o naborze248
Ogłoszenie o wyniku naboru318
Załącznik nr 1341
Załącznik nr 2318
Załącznik nr 3306
Załącznik nr 4272
Załącznik nr 5229
Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli263
Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli241
Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół295
Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach271
2016.03.15 - Kontrola w zakresie zgodnościz przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych374
2016.09.14 - Kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej - Protokół307
2016.10.11 - Kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej - Wynik kontroli259
2016.11.11 - Wizytacja dotycząca podejmowania działań profilaktycznych w ramach programu ograniczania Zdrowtnych Nstępstw Palenia Tytoniu w Polsce w roku 2016 - Protokół268
2017.03.17 - Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej252
2017.04.27 - Kontrola doraźna w zakresie poprawności sporządzania umów pod kątem stron225
2017.05.26 - Kontrola realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu304
Kontrola realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dostępie do informacji publicznej - publikowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej232
2016.11.11 - Wizytacja dotycząca podejmowania działań profilaktycznych w ramach programu ograniczania Zdrowtnych Nstępstw Palenia Tytoniu w Polsce w roku 2016 - Ocena realizacji interwencji programowej313
Program Profilaktyczno-Wychowawczy339
Klauzula informacyjna pracownicy109
Klauzula informacyjna uczniowie i ich rodzice / opiekunowie prawni117
Klauzula informacyjna rekrutacja uczniiowie117
Klauzula informacyjna kandydaci do pracy145
Klauzula informacyjna kontrahenci114
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą212
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2017/201845
Plan nadzoru pedagogicznego 2018-201944
Roczny Plan Pracy Szkoły 2018/201945
2018.08.28-30 - Kontrola stanu przygotowania szkół i placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/201956
2017.12.22 - Audyt wewnętrzny dot. prawidłowości wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę naliczania subwencji oświatowej41
2018.07.26 - Kontrola dot. prawidłowości sporządzania sprawozdań służących finansowaniu zadań oświatowych46
2018.08.22-27 - kontrola doraźna - Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania oraz przeprowadzanie rekrutacji47
2018.10.25 - kontrola doraźna - Zgodność i poprawność danych w SIO45
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół39
Ustawa Prawo Oświatowe - tekst jednolity42
Zarządzenie nr 5/201747
Zarządzenie nr 5A/201739
Zarządzenie nr 6/201746
Zarządzenie nr 7/201743
Zarządzenie nr 8/201733
Zarządzenie nr 9/201731
Zarządzenie nr 10/201733
Zarządzenie nr 11/201733
Zarządzenie nr 12/201729
Zarządzenie nr 13/201738
Zarządzenie nr 1/201842
Zarządzenie nr 2/201840
Zarządzenie nr 3/201838
Zarządzenie nr 4/201837
Zarządzenie nr 5/201836
Zarządzenie nr 6/201841
Zarządzenie nr 6a/201844
Zarządzenie nr 7/201832
Zarządzenie nr 7a/201826
Zarządzenie nr 8/201830
Zarządzenie nr 8a/201827
Zarządzenie nr 9/201828
Zarządzenie nr 10/201831
Zarządzenie nr 11/201824
Zarządzenie nr 12/201830
Zarządzenie nr 13/201831
Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej42
Zarządzenie nr 14/201827
Zarządzenie nr 1/201944
Zarządzenie nr 2/201949
Zarządzenie nr 3/201955
Budżet 201823
Majątek - 2018.12.3122
Budżet 201928
Majątek - 2019.12.3122
Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. - treść w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 01 - treść47
Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 02 - wzory świadectw39
Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 03 - legitymacje34
2018-12-31- Bilans jednostki budżetowej43
2018-12-31- Zestawienie zmian w funduszu jednostki39
2018-12-31 - Rachunek zysków i strat jednostki38
2018-12-31 - Bilans - informacja dodatkowa35
2018-12-31 - Bilans - informacja dodatkowa - wyciąg z danych31
Klauzula informacyjna monitoring2
Razem113295

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 117292