Biuletyn Informacji PublicznejZespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce www.zsoitustka.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
MENU PODMIOTOWE
Dane podstawowe
Sekretariat
Akty prawne
Zarządzenia Dyrektora Szkoły
2013
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Sprawozdania Dyrektora Szkoły
Organizacja nadzoru pedagogicznego
MENU TEMATYCZNE
Dokumenty szkoły
Majątek i budżet
Oferty pracy
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej.
Konkurs ofert na urzędnicze stanowisko pracy - referent
Nabór na stanowisko głównego księgowego
Regulaminy
Rejestry i ewidencje
Roczne Plany Pracy Szkoły
Kontrole
Kontrole 2016
Kontrole 2017
Kontrole 2018
Kontrole 2019
Tablica ogłoszeń
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 14 000 Euro
Zamówienia publiczne - Energia 2012-2015
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzule informacyjne RODO
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą
BILANS
Bilans 2018

DokumentOdwiedzin
Redakcja1300
Redakcja7880
Status prawny i dane teleadresowe1496
Sposoby załatwiania spraw.3
Kontakt1884
Zarządzenie nr 2/2013644
Zarządzenie nr 1/2013704
Zarządzenie nr 17/2012650
Zarządzenie nr 16/2012669
Zarządzenie nr 15/2012655
Zarządzenie nr 14/2012667
Zarządzenie nr 13/2012662
Zarządzenie nr 12/2012666
Zarządzenie nr 11/2012686
Zarządzenie nr 10/2012594
Zarządzenie nr 9/2012739
Zarządzenie nr 8/2012696
Zarządzenie nr 7/2012710
Zarządzenie nr 6/2012721
Zarządzenie nr 5/2012632
Zarządzenie nr 4/2012740
Zarządzenie nr 3/2012619
Zarządzenie nr 2/2012646
Zarządzenie nr 1/2012676
Statut1249
Organy szkoły oraz ich kompetencje1277
WSO1178
Szkolny Program Wychowawczy1258
Program Profilaktyki1267
Plan Działań Wychowawczych1205
Kontrole1244
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze1205
Protokół z naboru na wolne stanowisko urzędnicze1228
Ogłoszenie o wyniku naboru1305
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej1191
Decyzja o dopuszczeniu pracownika do egzaminu1204
Decyzja o przedłużeniu okresu służby przygotowawczej1251
Decyzja o odmowie dopuszczenia pracownika do egzaminu1278
Wniosek o rozwiązanie stosunku pracy1224
Zakświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej urzędnika samorządowego1233
Plan lekcji 2012/20131269
Kodeks Etyki Pracowników1242
Regulamin Pracy1166
Regulamin Organizacyjny1204
Regulamin Rady Rodziców1249
Regulamin WDN i ZDN1255
Regulamin Dyżurów1331
Sposoby załatwiania spraw1310
Uchwała Nr XIV/126/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, z siedzibą w Ustce przy ulicy Bursztynowej 12.381
Oferty pracy1845
Zarządzenia Dyrektora Szkoły1659
Rejestry i ewidencje1431
Rejestry i ewidencje prowadzone w sekretariacie1271
Rejestry i ewidencje prowadzone w dziale administracyjnym1245
Roczny Plan Pracy Szkoły 2012/2013318
Roczny plan pracy szkoły 2012/20131292
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 14 000 Euro3508
Zamówienia publiczne udzielone na energię do 31 grudnia 2012540
Zamówienia publiczne - Energia1931
Cenowe rozeznanie rynku1213
Wniosek o dokonanie dostawy1274
Zapytanie ofertowe1160
Protokół rozeznania ofertowego1281
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2012/20131273
Zarządzenie nr 5/2015 Dyrektora Szkoły594
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Szkoły546
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce587
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego516
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze539
Roczny Plan Pracy Szkoły 2013/2014264
Roczny Plan Pracy Szkoły 2014/2015440
Roczny Plan Pracy Szkoły 2015/2016319
Roczny Plan Pracy Szkoły 2017/2018347
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2014/2015437
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2015/2016347
Zarządzenie nr 1R/2013364
Zarządzenie nr 3/2013323
Zarządzenie nr 4/2013379
Zarządzenie nr 5/2013369
Zarządzenie nr 6/2013327
Zarządzenie nr 7/2013357
Zarządzenie nr 8/2013352
Zarządzenie nr 9/2013390
Zarządzenie nr 10/2013409
Zarządzenie nr 1/2014394
Zarządzenie nr 2/2014313
Zarządzenie nr 3/2014339
Zarządzenie nr 4/2014392
Majątek ZSOiT - 2012.12.31342
Zarządzenie nr 5/2014336
Zarządzenie nr 6/2014329
Zarządzenie nr 7/2014359
Zarządzenie nr 8/2014342
Zarządzenie nr 9/2014421
Zarządzenie nr 1/2015324
Zarządzenie nr 2/2015387
Zarządzenie nr 3/2015361
Zarządzenie nr 4/2015364
Zarządzenie nr 5/2015352
Zarządzenie nr 6/2015312
Zarządzenie nr 7/2015382
Zarządzenie nr 8/2015333
Zarządzenie nr 9/2015361
Zarządzenie nr 10/2015345
Zarządzenie nr 11/2015372
Zarządzenie nr 12/2015359
Zarządzenie nr 13/2015421
Zarządzenie nr 14/2015408
Zarządzenie nr 15/2015339
Zarządzenie nr 16/2015397
Zarządzenie nr 17/2015388
Zarządzenie nr 18/2015369
Zarządzenie nr 1/2016393
Zarządzenie nr 2/2016352
Zarządzenie nr 3/2016344
Zarządzenie nr 3A/2016373
Zarządzenie nr 4/2016383
Zarządzenie nr 5/2016386
Zarządzenie nr 6/2016397
Zarządzenie nr 6A/2016317
Zarządzenie nr 6B/2016347
Zarządzenie nr 1/2017381
Zarządzenie nr 2/2017379
Zarządzenie nr 3/2017332
Zarządzenie nr 4/2017362
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017381
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2013-2014431
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2014-2015369
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2015/2016375
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2016/2017371
Roczny Plan Pracy Szkoły 2016/2017346
Regulamin dyżurów513
Majątek ZSOiT - 2013.12.31405
Ustawa o systemie oświaty (tekst ujednolicony)395
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego420
Informacje o Jednostce Organizacyjnej440
Budżet ZSOiT w Ustce na 2017 rok.394
Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013376
Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014348
Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015325
Plan nadzoru pedagogicznego 2015/2016349
Plan nadzoru pedagogicznego 2016/2017430
Plan nadzoru pedagogicznego 2017/2018400
Budżet 2012395
Majątek - 2012.12.31329
Budżet 2013310
Majątek - 2013.12.31357
Budżet 2014407
Majątek - 2014.12.31344
Budżet 2015364
Majątek - 2015.12.31355
Budżet 2016341
Majątek - 2016.12.31384
Budżet 2017319
Majątek - 2017.12.31377
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2012/2013320
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2013/2014369
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2014/2015362
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2015/2016331
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2016/2017321
Statut398
Organy szkoły oraz ich kompetencje395
Wewnątrzszkolny System Oceniania327
Program Wychowawczy374
Program Profilaktyki333
Roczny Plan Pracy Szkoły 2013/2014358
Roczny Plan Pracy Szkoły 2014/2015407
Roczny Plan Pracy Szkoły 2015/2016333
Roczny Plan Pracy Szkoły 2016/2017331
Roczny Plan Pracy Szkoły 2017/2018405
Regulamin organizacyjny455
Regulamin Pracy316
Regulamin Rady Rodziców391
Regulamin WDN i ZDN379
Regulamin Dyżurów387
Kodeks Etyki Pracowników365
Załącznik nr 1360
Załącznik nr 2412
Załącznik nr 3360
Załącznik nr 4380
Załącznik nr 1 321
Załącznik nr 2303
Ogłoszenie o naborze328
Ogłoszenie o wyniku naboru392
Załącznik nr 1418
Załącznik nr 2402
Załącznik nr 3390
Załącznik nr 4350
Załącznik nr 5304
Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli346
Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli320
Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół378
Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach349
2016.03.15 - Kontrola w zakresie zgodnościz przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych458
2016.09.14 - Kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej - Protokół380
2016.10.11 - Kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej - Wynik kontroli334
2016.11.11 - Wizytacja dotycząca podejmowania działań profilaktycznych w ramach programu ograniczania Zdrowtnych Nstępstw Palenia Tytoniu w Polsce w roku 2016 - Protokół346
2017.03.17 - Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej336
2017.04.27 - Kontrola doraźna w zakresie poprawności sporządzania umów pod kątem stron298
2017.05.26 - Kontrola realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu382
Kontrola realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dostępie do informacji publicznej - publikowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej232
2016.11.11 - Wizytacja dotycząca podejmowania działań profilaktycznych w ramach programu ograniczania Zdrowtnych Nstępstw Palenia Tytoniu w Polsce w roku 2016 - Ocena realizacji interwencji programowej399
Program Profilaktyczno-Wychowawczy414
Klauzula informacyjna pracownicy179
Klauzula informacyjna uczniowie i ich rodzice / opiekunowie prawni198
Klauzula informacyjna rekrutacja uczniiowie191
Klauzula informacyjna kandydaci do pracy233
Klauzula informacyjna kontrahenci193
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą367
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2017/2018163
Plan nadzoru pedagogicznego 2018/2019128
Roczny Plan Pracy Szkoły 2018/2019127
2018.08.28-30 - Kontrola stanu przygotowania szkół i placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019132
2017.12.22 - Audyt wewnętrzny dot. prawidłowości wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę naliczania subwencji oświatowej126
2018.07.26 - Kontrola dot. prawidłowości sporządzania sprawozdań służących finansowaniu zadań oświatowych127
2018.08.22-27 - kontrola doraźna - Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania oraz przeprowadzanie rekrutacji124
2018.10.25 - kontrola doraźna - Zgodność i poprawność danych w SIO132
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół121
Ustawa Prawo Oświatowe - tekst jednolity117
Zarządzenie nr 5/2017128
Zarządzenie nr 5A/2017114
Zarządzenie nr 6/2017134
Zarządzenie nr 7/2017123
Zarządzenie nr 8/2017110
Zarządzenie nr 9/2017111
Zarządzenie nr 10/2017116
Zarządzenie nr 11/2017114
Zarządzenie nr 12/201798
Zarządzenie nr 13/2017126
Zarządzenie nr 1/2018120
Zarządzenie nr 2/2018123
Zarządzenie nr 3/2018119
Zarządzenie nr 4/2018117
Zarządzenie nr 5/2018110
Zarządzenie nr 6/2018119
Zarządzenie nr 6a/2018123
Zarządzenie nr 7/2018115
Zarządzenie nr 7a/2018112
Zarządzenie nr 8/2018107
Zarządzenie nr 8a/2018101
Zarządzenie nr 9/2018107
Zarządzenie nr 10/2018121
Zarządzenie nr 11/2018113
Zarządzenie nr 12/2018112
Zarządzenie nr 13/2018118
Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej126
Zarządzenie nr 14/2018101
Zarządzenie nr 1/2019134
Zarządzenie nr 2/2019122
Zarządzenie nr 2/2019155
Budżet 201895
Majątek - 2018.12.3194
Budżet 2019107
Majątek - 2019.12.31102
Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. - treść w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 01 - treść125
Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 02 - wzory świadectw121
Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 03 - legitymacje110
2018-12-31- Bilans jednostki budżetowej123
2018-12-31- Zestawienie zmian w funduszu jednostki122
2018-12-31 - Rachunek zysków i strat jednostki126
2018-12-31 - Bilans - informacja dodatkowa120
2018-12-31 - Bilans - informacja dodatkowa - wyciąg z danych106
Klauzula informacyjna monitoring78
Regulamin wynagradzania39
Roczny Plan Pracy Szkoły 2019/202031
Zarządzenie nr 3/201922
Zarządzenie nr 1/202043
Razem136447

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 140445