Biuletyn Informacji PublicznejZespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce www.zsoitustka.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
MENU PODMIOTOWE
Dane podstawowe
Sekretariat
Akty prawne
Zarządzenia Dyrektora Szkoły
2013
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Sprawozdania Dyrektora Szkoły
Sprawozdania z działań
Sprawozdania z nadzoru pedagogicznego
Organizacja nadzoru pedagogicznego
Uchwały Rady Pedagogicznej
Uchwały 2019/2020
Uchwały 2020/2021
Uchwały 2021/2022
Uchwały 2022/2023
Raporty o stanie dostępności
MENU TEMATYCZNE
Dokumenty szkoły
Majątek i budżet
Oferty pracy
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej.
Regulaminy
Rejestry i ewidencje
Roczne Plany Pracy Szkoły
Kontrole
Kontrole 2016
Kontrole 2017
Kontrole 2018
Kontrole 2019
Kontrole 2020
Kontrole 2021
Tablica ogłoszeń
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZAPYTANIA OFERTOWE
Zamówienia publiczne - Energia 2012-2015
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 000 Euro
Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego
Zapytanie ofertowe - catering w oddziałach mistrzostwa sportowego
Zapytanie ofertowe - modernizacja dwóch łazienek i instalacji wodno-kanalizacyjnej
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzule informacyjne RODO
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą
Klauzula informacyjna dla obsługi BIP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
BILANS
Bilans 2018
Bilans 2019

DokumentOdwiedzin
Redakcja3156
Redakcja18968
Status prawny i dane teleadresowe2449
Sposoby załatwiania spraw.3
Kontakt2979
Zarządzenie nr 2/20131435
Zarządzenie nr 1/20131429
Zarządzenie nr 17/20121376
Zarządzenie nr 16/20121396
Zarządzenie nr 15/20121391
Zarządzenie nr 14/20121394
Zarządzenie nr 13/20121358
Zarządzenie nr 12/20121405
Zarządzenie nr 11/20121455
Zarządzenie nr 10/20121343
Zarządzenie nr 9/20121474
Zarządzenie nr 8/20121472
Zarządzenie nr 7/20121495
Zarządzenie nr 6/20121420
Zarządzenie nr 5/20121364
Zarządzenie nr 4/20121474
Zarządzenie nr 3/20121341
Zarządzenie nr 2/20121389
Zarządzenie nr 1/20121403
Statut2030
Organy szkoły oraz ich kompetencje2082
WSO1924
Szkolny Program Wychowawczy2051
Program Profilaktyki2077
Plan Działań Wychowawczych2024
Kontrole2028
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze1974
Protokół z naboru na wolne stanowisko urzędnicze2023
Ogłoszenie o wyniku naboru2111
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej1923
Decyzja o dopuszczeniu pracownika do egzaminu2032
Decyzja o przedłużeniu okresu służby przygotowawczej2057
Decyzja o odmowie dopuszczenia pracownika do egzaminu2119
Wniosek o rozwiązanie stosunku pracy2081
Zakświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej urzędnika samorządowego2052
Plan lekcji 2012/20132005
Kodeks Etyki Pracowników2012
Regulamin Pracy2025
Regulamin Organizacyjny2009
Regulamin Rady Rodziców2058
Regulamin WDN i ZDN2056
Regulamin Dyżurów2126
Sposoby załatwiania spraw2098
Uchwała Nr XIV/126/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, z siedzibą w Ustce przy ulicy Bursztynowej 12.1134
Oferty pracy3763
Zarządzenia Dyrektora Szkoły3537
Rejestry i ewidencje3145
Rejestry i ewidencje prowadzone w sekretariacie1959
Rejestry i ewidencje prowadzone w dziale administracyjnym1991
Roczny Plan Pracy Szkoły 2012/20131038
Roczny plan pracy szkoły 2012/20131956
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 14 000 Euro4208
Zamówienia publiczne udzielone na energię do 31 grudnia 20121128
Zamówienia publiczne - Energia3469
Cenowe rozeznanie rynku1999
Wniosek o dokonanie dostawy2023
Zapytanie ofertowe1816
Protokół rozeznania ofertowego1989
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2012/20132031
Zarządzenie nr 5/2015 Dyrektora Szkoły1330
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Szkoły1251
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce781
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego1313
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze1287
Roczny Plan Pracy Szkoły 2013/2014803
Roczny Plan Pracy Szkoły 2014/20151188
Roczny Plan Pracy Szkoły 2015/2016953
Roczny Plan Pracy Szkoły 2017/2018969
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2014/20151169
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2015/20161080
Zarządzenie nr 1R/20131094
Zarządzenie nr 3/20131051
Zarządzenie nr 4/20131102
Zarządzenie nr 5/20131099
Zarządzenie nr 6/20131042
Zarządzenie nr 7/20131101
Zarządzenie nr 8/20131061
Zarządzenie nr 9/20131137
Zarządzenie nr 10/20131146
Zarządzenie nr 1/20141127
Zarządzenie nr 2/20141067
Zarządzenie nr 3/20141095
Zarządzenie nr 4/20141097
Majątek ZSOiT - 2012.12.31970
Zarządzenie nr 5/20141062
Zarządzenie nr 6/20141036
Zarządzenie nr 7/20141060
Zarządzenie nr 8/20141096
Zarządzenie nr 9/20141128
Zarządzenie nr 1/20151046
Zarządzenie nr 2/20151088
Zarządzenie nr 3/20151089
Zarządzenie nr 4/20151049
Zarządzenie nr 5/20151049
Zarządzenie nr 6/20151003
Zarządzenie nr 7/20151100
Zarządzenie nr 8/20151013
Zarządzenie nr 9/20151052
Zarządzenie nr 10/20151074
Zarządzenie nr 11/20151093
Zarządzenie nr 12/20151071
Zarządzenie nr 13/20151140
Zarządzenie nr 14/20151117
Zarządzenie nr 15/20151052
Zarządzenie nr 16/20151100
Zarządzenie nr 17/20151118
Zarządzenie nr 18/20151072
Zarządzenie nr 1/20161105
Zarządzenie nr 2/20161065
Zarządzenie nr 3/20161079
Zarządzenie nr 3A/20161091
Zarządzenie nr 4/20161099
Zarządzenie nr 5/20161089
Zarządzenie nr 6/20161111
Zarządzenie nr 6A/20161006
Zarządzenie nr 6B/20161059
Zarządzenie nr 1/20171123
Zarządzenie nr 2/20171100
Zarządzenie nr 3/20171029
Zarządzenie nr 4/20171083
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/20171116
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2013-20141054
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2014-20151128
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2015/20161098
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2016/20171068
Roczny Plan Pracy Szkoły 2016/2017974
Regulamin dyżurów1310
Majątek ZSOiT - 2013.12.311063
Ustawa o systemie oświaty (tekst ujednolicony)1128
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego1162
Informacje o Jednostce Organizacyjnej1218
Budżet ZSOiT w Ustce na 2017 rok.1959
Plan nadzoru pedagogicznego 2012/20131097
Plan nadzoru pedagogicznego 2013/20141083
Plan nadzoru pedagogicznego 2014/20151043
Plan nadzoru pedagogicznego 2015/20161078
Plan nadzoru pedagogicznego 2016/20171176
Plan nadzoru pedagogicznego 2017/20181133
Budżet 20121141
Majątek - 2012.12.311060
Budżet 20131072
Majątek - 2013.12.311092
Budżet 20141122
Majątek - 2014.12.311080
Budżet 20151098
Majątek - 2015.12.311089
Budżet 20161035
Majątek - 2016.12.311126
Budżet 20171051
Majątek - 2017.12.311137
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2012/20131236
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2013/20141286
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2014/20151293
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2015/20161258
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2016/20171275
Statut1076
Organy szkoły oraz ich kompetencje593
Wewnątrzszkolny System Oceniania1073
Program Wychowawczy507
Program Profilaktyki480
Sposoby załatwiania spraw588
Roczny Plan Pracy Szkoły 2013/20141105
Roczny Plan Pracy Szkoły 2014/20151104
Roczny Plan Pracy Szkoły 2015/20161019
Roczny Plan Pracy Szkoły 2016/20171043
Roczny Plan Pracy Szkoły 2017/20181132
Regulamin organizacyjny1169
Regulamin Pracy1066
Regulamin Rady Rodziców1121
Regulamin WDN i ZDN1124
Regulamin Dyżurów1234
Kodeks Etyki Pracowników1093
Załącznik nr 11051
Załącznik nr 21104
Załącznik nr 31039
Załącznik nr 41077
Załącznik nr 1 1064
Załącznik nr 21053
Ogłoszenie o naborze1184
Ogłoszenie o wyniku naboru560
Załącznik nr 11129
Załącznik nr 21132
Załącznik nr 31133
Załącznik nr 41118
Załącznik nr 51016
Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli1085
Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli460
Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół526
Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach1074
2016.03.15 - Kontrola w zakresie zgodnościz przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych1185
2016.09.14 - Kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej - Protokół1111
2016.10.11 - Kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej - Wynik kontroli1053
2016.11.11 - Wizytacja dotycząca podejmowania działań profilaktycznych w ramach programu ograniczania Zdrowtnych Nstępstw Palenia Tytoniu w Polsce w roku 2016 - Protokół1079
2017.03.17 - Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej1082
2017.04.27 - Kontrola doraźna w zakresie poprawności sporządzania umów pod kątem stron1007
2017.05.26 - Kontrola realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu1098
Kontrola realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dostępie do informacji publicznej - publikowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej232
2016.11.11 - Wizytacja dotycząca podejmowania działań profilaktycznych w ramach programu ograniczania Zdrowtnych Nstępstw Palenia Tytoniu w Polsce w roku 2016 - Ocena realizacji interwencji programowej1105
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny1145
Klauzula informacyjna pracownicy917
Klauzula informacyjna uczniowie i ich rodzice / opiekunowie prawni942
Klauzula informacyjna rekrutacja uczniiowie925
Klauzula informacyjna kandydaci do pracy962
Klauzula informacyjna kontrahenci924
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą2015
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2017/20181126
Plan nadzoru pedagogicznego 2018/2019853
Roczny Plan Pracy Szkoły 2018/2019831
2018.08.28-30 - Kontrola stanu przygotowania szkół i placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019869
2017.12.22 - Audyt wewnętrzny dot. prawidłowości wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę naliczania subwencji oświatowej861
2018.07.26 - Kontrola dot. prawidłowości sporządzania sprawozdań służących finansowaniu zadań oświatowych836
2018.08.22-27 - kontrola doraźna - Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania oraz przeprowadzanie rekrutacji835
2018.10.25 - kontrola doraźna - Zgodność i poprawność danych w SIO870
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół821
Ustawa Prawo Oświatowe - tekst jednolity795
Zarządzenie nr 5/2017837
Zarządzenie nr 5A/2017813
Zarządzenie nr 6/2017845
Zarządzenie nr 7/2017858
Zarządzenie nr 8/2017826
Zarządzenie nr 9/2017820
Zarządzenie nr 10/2017823
Zarządzenie nr 11/2017859
Zarządzenie nr 12/2017797
Zarządzenie nr 13/2017849
Zarządzenie nr 1/2018836
Zarządzenie nr 2/2018854
Zarządzenie nr 3/2018836
Zarządzenie nr 4/2018819
Zarządzenie nr 5/2018833
Zarządzenie nr 6/2018841
Zarządzenie nr 6a/2018837
Zarządzenie nr 7/2018828
Zarządzenie nr 7a/2018827
Zarządzenie nr 8/2018823
Zarządzenie nr 8a/2018790
Zarządzenie nr 9/2018827
Zarządzenie nr 10/2018843
Zarządzenie nr 11/2018823
Zarządzenie nr 12/2018818
Zarządzenie nr 13/2018839
Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej835
Zarządzenie nr 14/2018810
Zarządzenie nr 1/2019 - szkolenie Rady Pedagogicznej "Jak działa mózg"854
Zarządzenie nr 2/2019 - Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna850
Budżet 2018802
Majątek - 2018.12.31812
Budżet 2019841
Majątek - 2019.12.31839
Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. - treść w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 01 - treść854
Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 02 - wzory świadectw827
Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 03 - legitymacje823
2018-12-31- Bilans jednostki budżetowej851
2018-12-31- Zestawienie zmian w funduszu jednostki867
2018-12-31 - Rachunek zysków i strat jednostki872
2018-12-31 - Bilans - informacja dodatkowa863
2018-12-31 - Bilans - informacja dodatkowa - wyciąg z danych862
Klauzula informacyjna monitoring811
Regulamin wynagradzania788
Roczny Plan Pracy Szkoły 2019/2020756
Zarządzenie nr 3/2019 - płatności zobowiązań za grudzień727
Zarządzenie nr 01/2020 - ponadnormatywna kontrola ppoż.870
Plan nadzoru pedagogicznego 2019/2020538
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 000 Euro1285
Klauzula informacyjna ZFŚS555
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych547
Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych496
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 2019/2020563
Zarządzenie nr 01/2021 - Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych592
Zarządzenie nr 02/2020 - wprowadzenie zdalnego nauczania525
Zarządzenie nr 03/2020 - organizacja zdalnego nauczania526
Zarządzenie nr 04/2020 - powołanie Szkolnej Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej535
Zarządzenie nr 05/2020 - W sprawie opracowania ramowych planów działań w celu ustalenia sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego 530
Zarządzenie nr 06/2020 - szkolenie WDN - innowacje pedagogiczne528
Zarządzenie nr 07/2020 - Regulamin przestrzegania wytycznych sanitarnych541
Zarządzenie nr 08/2020 - Procedury bezpieczeństwa - COVID-19522
Zarządzenie nr 09/2020 - Strategia Zarządzania Placówką Oświatową523
Zarządzenie nr 10/2020 - Regulamin Nadzoru Pedagogicznego521
Zarządzenie nr 11/2020 - obowiązek noszenia maseczek548
Zarządzenie nr 12/2020 - organizacja kształcenia - COVID-19525
Zarządzenie nr 13/2020 - organizacja zajęć praktycznych i wychowania fizycznego535
Zarządzenie nr 14/2020 - Regulamin podziału środków na doszkalanie i doskonalenie544
Zarządzenie nr 15/2020 - ustalenie dnia wolnego od pracy523
Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych548
Regulamin ZFŚS558
Uchwała 01 ZSOiT/2020/2021531
Uchwała 02 ZSOiT/2020/2021498
Uchwała 03 ZSOiT/2020/2021525
Uchwała 04 ZSOiT/2020/2021567
Uchwała 05 ZSOiT/2020/2021533
Uchwała 06 ZSOiT/2020/2021532
Uchwała 07 ZSOiT/2020/2021522
Uchwała 08 ZSOiT/2020/2021541
Uchwała 09 ZSOiT/2020/2021529
Uchwała 10 ZSOiT/2020/2021519
Uchwała 11 ZSOiT/2020/2021540
Uchwała 12 ZSOiT/2020/2021522
Uchwała 13 ZSOiT/2020/2021536
Uchwała 14 ZSOiT/2020/2021529
Uchwała 15 ZSOiT/2020/2021550
Uchwała 16 ZSOiT/2020/2021559
Uchwała 17 ZSOiT/2020/2021513
Uchwała 18 ZSOiT/2020/2021539
Uchwała 19 ZSOiT/2020/2021541
Kontrola gospodarowania środkami ZFŚS1245
Kontrola doraźna NIK - Organizacja pracy nauczycieli w szkołach publicznych - 25.01 - 15.02.2021480
Klauzula informacyjna dla obsługi BIP1354
Uchwała 20 ZSOiT/2020/2021525
Uchwała 21 ZSOiT 2020/2021572
Zarządzenie nr 4/2019 - regulamin publikacji w BIP498
Uchwała 01 ZSOiT/2019/2020578
Uchwała 02 ZSOiT/2019/2020540
Uchwała 03 ZSOiT/2019/2020561
Uchwała 04 ZSOiT/2019/2020556
Uchwała 05 ZSOiT/2019/2020560
Uchwała 06 ZSOiT/2019/2020557
Uchwała 07 ZSOiT/2019/2020548
Uchwała 08 ZSOiT/2019/2020539
Uchwała 09 ZSOiT/2019/2020553
Uchwała 10 ZSOiT/2019/2020547
Uchwała 11 ZSOiT/2019/2020566
Uchwała 12 ZSOiT/2019/2020535
Uchwała 13 ZSOiT/2019/2020563
Uchwała 14 ZSOiT/2019/2020566
Uchwała 15 ZSOiT/2019/2020560
Uchwała 16 ZSOiT/2019/2020559
Uchwała 17 ZSOiT/2019/2020570
Uchwała 18 ZSOiT/2019/2020558
Uchwała 19 ZSOiT/2019/2020536
Uchwała 20 ZSOiT/2019/2020575
Uchwała 21 ZSOiT/2019/2020553
Informacja o uchwałach ZSOiT w Ustce577
Uchwała nr 22 ZSOiT/2019/2020535
Uchwała nr 23 ZSOiT 2019/2020557
Uchwała nr 24 ZSOiT 2019/2020539
Uchwała nr 25 ZSOiT 2019/2020550
Uchwała nr 26 ZSOiT 2019/2020571
Uchwała nr 27 ZSOiT 2019/2020550
Sprawozdanie roczne zdziałań 2019-20201361
2019-12-31 - Bilans jednostki budżetowej1216
ESP ePUAP577
Zarządzenie nr 16/2020 - powołanie Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej982
Zarządzenie nr 17.2020 - Kontrola Zarządcza542
Zarządzenie nr 5/2019 - organizacja kontroli zarządczej514
Zarządzenie nr 6/2019 - kontrola zarządcza na 2020534
ZSOiT - raport o stanie dostępności 2021695
LO_ZSOiT - raport o stanie dostępności 2021439
T_ZSOiT - raport o stanie dostępności 2021449
LOdD_ZSOiT - raport o stanie dostępności 2021422
Inspektor Ochrony Danych Osobowych613
Zarządzenie nr 03/2021 - opinia w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora497
Zarządzenie nr 02/2021 - Powołanie Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej506
Zarządzenie nr 04/2021 - Ustalenie dnia wolnego od pracy490
Upoważnienie SPO.1711.2.2021.III377
PROTOKÓŁ z kontroli udzielania dostępu do informacji publicznych, w tym informacji publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych Powiatu Słupskiego368
Kontrola udzielania dostępu do informacji publicznej484
Inspektor Ochrony Danych Osobowych527
Organy szkoły i ich kompetencje535
Uchwała 22 ZSOiT 2020/2021471
Uchwała 23 ZSOiT 2020/2021477
Uchwała 24 ZSOiT 2020/2021472
Uchwała 25 ZSOiT 2020/2021478
Uchwała 26 ZSOiT 2020/2021470
Uchwała 27 ZSOiT 2020/2021455
Uchwała 28 ZSOiT 2020/2021461
Uchwała 29 ZSOiT 2020/2021486
Zarządzenie nr 05/2021 - powołanie Komisji rekrutacyjnej - Powiatowa Bursa Młodzieżowa498
Zarządzenie nr 06/2021 - kontrola zgodności oceniania i klasyfikowania z przepisami501
Dane do faktur469
Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego 408
Kocepcja pracy szkoły na lata 2021-2026246
Zarządzenie nr 07/2021 - W sprawie plenarnego zebrania Rady Pedagogicznej podsumowując prace w roku szkolnym 2020/21 oraz organizującą pracę w roku szkolnym 2021/22133
Zarządzenie nr 08/2021 - W sprawie zebrania Rady Pedagogicznej w sprawie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/22137
Zarządzenie nr 11/2021 - W sprawie powołania nauczycieli w ZSOiT140
Zarządzenie nr 12/2021 - W sprawie ustalenia szczegółowych zasad zagospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej w ZSOiT135
Zarządzenie nr 13/2021 - W sprawie powołania stałej komisji likwidayjnej środkó trwałych i wyposażenia ZSOiT w Ustce130
Zarządzenie nr 14/2021 - W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy125
Zarządzenie nr 15/2021 - W sprawie wprowadzenia w szkole obowiązku noszenia maseczek i zasłaniania ust i nosa123
Zarządzenie nr 16/2021 - W sprawie zdalnego zebrania Rady Pedagogicznej140
Zarządzenie nr 17/2021 - W sprawie zdalnego zebrania Rady Pedagogicznej144
Zarządzenie nr 18/2021 - W sprawie ustalenia wysokości opłat za jeden pełnowartościowy posiłek dla uczniów OMS w ZSOiT130
Zarządzenie nr 19/2021 - W sprawie inwentaryzacji rocznej139
Zarządzenie nr 20/2021 - W sprawie organizacji pracy nauczycieli ZSOiT w dni wolne od zajęć137
Zarządzenie nr 21/2021 - W sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w ZSOiT137
Zarządzenie nr 1/2022 - W sprawie zdalnego zebrania Rady Pedagogicznej w sprawie kalifikacji semestralnej uczniów klas I-III w szkołach ZSOiT133
Zarządzenie nr 1/2022 D - W sprawie powołania Komisji Stypendialnej134
Zarządzenie nr 2/2022 - W sprawie zebrania Rady Pedagogicznej podsumowującego pracę w I semestrze roku szkolnego 2021/2022136
Zarządzenie nr 3/2022 - W sprawie szkoleniowego zebrania Rady Pedagogicznej w zakresie RODO127
Zarządzenie nr 4/2022 -W sprawie zebrania Rady Pedagogicznej w sprawach bieżących130
Zarządzenie nr 5/2022 - W sprawie zdalnego zebrania Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji semestralnej uczniów klasy IV technikum w ZSOiT137
Zarządzenie nr 3/2022 D - W sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej132
Zarządzenie nr 6/2022 - W sprawie zdalnego zebrania Rady Pedagogicznej w sprawie zasad klasyfikowania i promowania uczniów OP- uchodźcy w ZSOiT131
Zarządzenie 7/2022 - W sprawie zdalnego zebrania Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji rocznej uczniów klas I-III w szkołach ZSOiT127
Zarządzenie nr 8/2022 - W sprawie zebrania Rady Pedagogicznej w sprawie podsumowania pracy w r. szk. 2021/22 oraz organizacji pracy w r. szk. 2022/23 w ZSOiT141
Zarządzenie nr 4/2022 D - W sprawie kontroli bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do ZSOiT134
Zarządzenie nr 5/2022 D - W sprawie powołania zespołów nauczycieli ZSOiT do pracy w r. szk. 2022/23130
Zarządzenie nr 6/2022 D -W sprawie ustawienia wysokości opłat za jeden pełnowartościowy posiłek dla uczniów OMS w ZSOiT130
Zarządzenie nr 9/2022 -W sprawie zebrania Rady Pedagogicznej w sprawie przedstawienia planu nadzoru pedagogicznego na r. szk. 2022/23 127
Zarządzenie nr 10/2022 - W sprawie zebrania Rady Pedagogicznej w sprawie uchwalenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego oraz Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego na rok szkolny 2022/2023132
Zarządzenie nr 01/2023 - W sprawie zebrania Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji semestralnej uczniów klas i-IV w szkołach ZSOiT w Ustce132
Zarządzenie nr 01/2023 D - W sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. Stypendium Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w I semestrze roku szkolnego 2022/2023125
Zarządzenie nr 02/2023 - W sprawie zebrania Rady Pedagogicznej podsumowującego pracę w I semestrze roku szkolnego 2022/2023123
Zarządzenie nr 02/2023 D - W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej126
Zarządzenie nr 03/2023 D - W sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej środków trwałych i wyposażenia ZSOiT w Ustce124
Zarządzenie nr 03/2023 - W sprawie zebrania Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji końcowej uczniów klas IV technikum na podbudowie szkoły gimnazjalnej w ZSOiT w Ustce120
Zarządzenie nr 04/2023 D - Zmieniające Zarządzenie nr 02/2023 z 21.02.2023r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej126
Zarządzenie nr 04/2023 - W sprawie zebrania Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji rocznej uczniów LO im. Mikołaja Kopernika i Technikum w ZSOiT w Ustce126
Zarządzenie nr 06/2023 D - W sprawie aktualizacji cennika wynajmu obiektów sportowych i innych pomieszczeń szkolnych129
U_01_2021/2022 - Zatwierdzenie planu pracy na rok szkolny 2021/2022131
U_02_2021/2022- w sprawie wyrażenie opinii w sprawie organizacji pracy szkoły121
U_03_2021/2022- W sprawie wyrażenia opinii w sprawie propozycji przydziału nauczycielom ZSOiT w Ustce stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego120
U_04_2021/2022- W sprawie wyrażenia opinii w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych116
U_05_2021/2022 - W sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego121
U_06_2021/2022 - W sprawie opinii w sprawie innowacji pedagogicznej z języka angielskiego122
U_07_2021/2022 - W sprawie ustalenia sposobu wykorzystywania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy ZSOiT w Ustce124
U_08_2021/2022 - W sprawie wyrażenia opinii w sprawie propozycji przydziału nauczycielom ZSOiT w Ustce stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego w roku szkolnym 2021/2022127
U_09_2021/2022 - W sprawie opinii w sprawie innowacji pedagogicznej z wychowania do życia w rodzinie121
U_10_2021/2022 - W sprawie promowania do klasy programowo wyższej ucznia z jedną oceną niedostateczną123
U_11_2021/2022 - W sprawie opinii w sprawie wniosków Dyrektora Szkoły o przyznanie nagrody Starosty Słupskiego 128
U_12_2021/2022 - W sprawie przyjęcia, w porozumieniu z Rada Rodziców, programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2021/2022127
U_13_2021/2022 - W sprawie opinii dotyczącej programu realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w ZSOiT w Ustce na rok szkolny 2021/2022122
U_14_2021/2022 - W sprawie wyrażenia opinii w sprawie zmiany dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 127
U_15_2021/2022 - W sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji semestralnej uczniów klasy IV technikum w zawodach technik hotelarstwa i technik mechatronik w roku szkolnym 2021/2022123
U_16_2021/2022 - W sprawie zdalnego zebrania Rady Pedagogicznej124
U_17_2021/2022 - W sprawie wyrażenia opinii w sprawie orzeczenia organizacyjnego ZSOiT w Ustce na rok szkolny 2022/2023131
U_18_2021/2022 - W sprawie opinii na temat innowacji pedagogicznego128
U_19_2021/2022 - W sprawie opinii w sprawie wytypowania uczniów do Stypendium Starosty w kategorii ALFA i OMNIBUS w roku szkolnym 2021/2022120
U_20_2021/2022 - W sprawie opinii w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku, który został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2022 roku.128
U_21_2021/2022- W sprawie wyników klasyfikacji końcowej uczniów klasy IV technikum w roku szkolnym 2021/2022120
U_01_2022/2023 - W sprawie zatwierdzenia planu pracy szkoły na rok szkolny 2022/2023131
U_02_2022/2023 - W sprawie wyrażenia opinii w sprawie organizacji pracy szkoły118
U_03_2022/2023 - W sprawie wyrażenia opinii w sprawie propozycji przydziału nauczycielom ZSOiT w Ustce stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego 124
U_04_2022/2023 - W sprawie wyrażenia opinii w sprawach ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych119
U_05_2022/2023 - W sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego132
U_06_2022/2023 - W sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy ZSOiT w Ustce124
U_10_2022/2023 - W sprawie uchwalenia Statutu ZSOiT w Ustce129
U_11_2022/2023 - W sprawie opinii dotyczącej przyznania uczniom stypendium za wyniki w nauce123
U_12_2022/2023 - W sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów klas I-IV liceum ogólnokształcącego i technikum w ZSOiT w Ustce w roku szkolnym 2022/2023125
U_13_2022/2023 - W sprawie wyrażenia opinii w sprawie orzeczenia organizacyjnego ZSOiT w Ustce na rok szkolny 2023/2024 124
U_14_2022/2023 - W sprawie opinii dotyczących wniosków uczniów o skierowanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku na badanie w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się 122
U_16_2022/2023 - W sprawie zatwierdzenia wyników egzaminów klasyfikacyjnych i klasyfikacji końcowej uczniów klasy IV technikum w roku szkolnym 2022/2023 121
U_17_2022/2023 - W sprawie opinii dotyczącej przyznania uczniom stypendium za wyniki w nauce122
U_18_2022/2023 - W sprawie niepodlegania klasyfikacji uczniów z Ukrainy uczęszczających do oddziału przygotowawczego130
U_20_2022/2023 - W sprawie opinii w sprawie wytypowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024127
U_22_2021/2022 - W sprawie ustalenia i zatwierdzenia wyników klasyfikacji śródrocznej, ucznia klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w ZSOiT w Ustce (oddział mistrzostwa sportowego) w roku szkolnym 2021/2022121
U_23_2021/2022 - W sprawie wyrażenia opinii w sprawie egzaminu klasyfikacyjnego z wychowania fizycznego, ucznia klasy IV T w zawodzie technik mechatronik 123
U_24_2021/2022 - W sprawie niepodlegania klasyfikacji uczniów z Ukrainy uczęszczających do oddziału przygotowawczego 135
U_26_2021/2022 - W sprawie zatwierdzenia wyników egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2021/2022115
U_27_2021/2022 - W sprawie promowania do klasy programowo wyższej uczniów z jedną oceną niedostateczną122
U_21_2022/2023 - W sprawie wytypowania kandydatów do Stypendium Starosty Słupskiego za rok szkolny 2022/2023 119
2023-08-11 - ZSOiT - catering OMS - zapytanie ofertowe173
Zarządzenie nr 22/2021 - ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy110
Zarządzenie nr 7/2023 D - Przegląd po feriach letnich budynków, urządzeń technicznych oraz sanitarnych w ZSOiT 89
U_22_2022/2023 - W sprawie uchwalenia wyników klasyfikacji rocznej uczniów przystępujących do egzaminów poprawkowych 101
U_23_2022/2023 - W sprawie promowania do klas programowo wyższej ucznia z jedną ocena niedostateczną95
U_24_2022_2023 - W sprawie promowania do klas programowo wyższej ucznia z jedną ocena niedostateczną98
U_25_2022/2023 - W sprawie promowania do klas programowo wyższej ucznia z jedną ocena niedostateczną95
U_26_2022/2023 - W sprawie uchwalenia wyników klasyfikacji rocznej uczniów przystępujących do egzaminów poprawkowych 99
U_27_2022/2023 - W sprawie promowania do klasy programowo wyższej ucznia z jedną oceną niedostateczną97
U_28_2022/2023 - W sprawie promowania do klasy programowo wyższej ucznia z jedną oceną niedostateczną101
U_29_2022/2023 - W sprawie promowania do klasy programowo wyższej ucznia z jedną oceną niedostateczną97
U_30_2022/2023 - W sprawie promowania do klasy programowo wyższej ucznia z jedną oceną niedostateczną104
U_31_2022/2023 - W sprawie promowania do klasy programowo wyższej ucznia z jedną oceną niedostateczną96
Zapytanie ofertowe90
Załącznik nr 1 - Formularz oferty82
Załącznik nr 2 - wzór umowy77
Załącznik nr 3 - oświadczenia Wykonawcy70
Informacja z otwarcia ofert68
Statut LO50
Statut Technikum45
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty55
Razem418208

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

Deklaracja dostepnosci

odwiedzin: 422328