Biuletyn Informacji PublicznejZespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce www.zsoitustka.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
MENU PODMIOTOWE
Dane podstawowe
Sekretariat
Akty prawne
Zarządzenia Dyrektora Szkoły
2013
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Sprawozdania Dyrektora Szkoły
Organizacja nadzoru pedagogicznego
MENU TEMATYCZNE
Dokumenty szkoły
Majątek i budżet
Oferty pracy
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej.
Konkurs ofert na urzędnicze stanowisko pracy - referent
Nabór na stanowisko głównego księgowego
Regulaminy
Rejestry i ewidencje
Roczne Plany Pracy Szkoły
Kontrole
Kontrole 2016
Kontrole 2017
Kontrole 2018
Kontrole 2019
Tablica ogłoszeń
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 14 000 Euro
Zamówienia publiczne - Energia 2012-2015
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzule informacyjne RODO
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą
BILANS
Bilans 2018

DokumentOdwiedzin
Redakcja1022
Redakcja5413
Status prawny i dane teleadresowe1320
Sposoby załatwiania spraw.3
Kontakt1569
Zarządzenie nr 2/2013515
Zarządzenie nr 1/2013588
Zarządzenie nr 17/2012554
Zarządzenie nr 16/2012551
Zarządzenie nr 15/2012536
Zarządzenie nr 14/2012559
Zarządzenie nr 13/2012557
Zarządzenie nr 12/2012558
Zarządzenie nr 11/2012568
Zarządzenie nr 10/2012486
Zarządzenie nr 9/2012623
Zarządzenie nr 8/2012581
Zarządzenie nr 7/2012588
Zarządzenie nr 6/2012614
Zarządzenie nr 5/2012522
Zarządzenie nr 4/2012629
Zarządzenie nr 3/2012500
Zarządzenie nr 2/2012533
Zarządzenie nr 1/2012556
Statut1133
Organy szkoły oraz ich kompetencje1150
WSO1068
Szkolny Program Wychowawczy1148
Program Profilaktyki1153
Plan Działań Wychowawczych1077
Kontrole1148
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze1092
Protokół z naboru na wolne stanowisko urzędnicze1098
Ogłoszenie o wyniku naboru1182
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej1081
Decyzja o dopuszczeniu pracownika do egzaminu1080
Decyzja o przedłużeniu okresu służby przygotowawczej1147
Decyzja o odmowie dopuszczenia pracownika do egzaminu1165
Wniosek o rozwiązanie stosunku pracy1109
Zakświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej urzędnika samorządowego1108
Plan lekcji 2012/20131160
Kodeks Etyki Pracowników1124
Regulamin Pracy1050
Regulamin Organizacyjny1095
Regulamin Rady Rodziców1123
Regulamin WDN i ZDN1121
Regulamin Dyżurów1199
Sposoby załatwiania spraw1191
Uchwała Nr XIV/126/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, z siedzibą w Ustce przy ulicy Bursztynowej 12.254
Oferty pracy1579
Zarządzenia Dyrektora Szkoły1381
Rejestry i ewidencje1226
Rejestry i ewidencje prowadzone w sekretariacie1176
Rejestry i ewidencje prowadzone w dziale administracyjnym1137
Roczny Plan Pracy Szkoły 2012/2013206
Roczny plan pracy szkoły 2012/20131186
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 14 000 Euro3394
Zamówienia publiczne udzielone na energię do 31 grudnia 2012473
Zamówienia publiczne - Energia1669
Cenowe rozeznanie rynku1099
Wniosek o dokonanie dostawy1162
Zapytanie ofertowe1062
Protokół rozeznania ofertowego1177
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2012/20131148
Zarządzenie nr 5/2015 Dyrektora Szkoły483
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Szkoły434
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce459
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego385
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze426
Roczny Plan Pracy Szkoły 2013/2014210
Roczny Plan Pracy Szkoły 2014/2015333
Roczny Plan Pracy Szkoły 2015/2016245
Roczny Plan Pracy Szkoły 2017/2018259
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2014/2015338
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2015/2016239
Zarządzenie nr 1R/2013254
Zarządzenie nr 3/2013207
Zarządzenie nr 4/2013269
Zarządzenie nr 5/2013252
Zarządzenie nr 6/2013222
Zarządzenie nr 7/2013245
Zarządzenie nr 8/2013239
Zarządzenie nr 9/2013271
Zarządzenie nr 10/2013297
Zarządzenie nr 1/2014271
Zarządzenie nr 2/2014205
Zarządzenie nr 3/2014219
Zarządzenie nr 4/2014284
Majątek ZSOiT - 2012.12.31264
Zarządzenie nr 5/2014220
Zarządzenie nr 6/2014227
Zarządzenie nr 7/2014251
Zarządzenie nr 8/2014232
Zarządzenie nr 9/2014305
Zarządzenie nr 1/2015221
Zarządzenie nr 2/2015283
Zarządzenie nr 3/2015240
Zarządzenie nr 4/2015260
Zarządzenie nr 5/2015240
Zarządzenie nr 6/2015210
Zarządzenie nr 7/2015267
Zarządzenie nr 8/2015220
Zarządzenie nr 9/2015253
Zarządzenie nr 10/2015249
Zarządzenie nr 11/2015266
Zarządzenie nr 12/2015252
Zarządzenie nr 13/2015313
Zarządzenie nr 14/2015295
Zarządzenie nr 15/2015240
Zarządzenie nr 16/2015289
Zarządzenie nr 17/2015290
Zarządzenie nr 18/2015271
Zarządzenie nr 1/2016281
Zarządzenie nr 2/2016245
Zarządzenie nr 3/2016233
Zarządzenie nr 3A/2016253
Zarządzenie nr 4/2016267
Zarządzenie nr 5/2016277
Zarządzenie nr 6/2016288
Zarządzenie nr 6A/2016197
Zarządzenie nr 6B/2016243
Zarządzenie nr 1/2017275
Zarządzenie nr 2/2017273
Zarządzenie nr 3/2017233
Zarządzenie nr 4/2017254
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017273
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2013-2014332
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2014-2015280
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2015/2016260
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2016/2017274
Roczny Plan Pracy Szkoły 2016/2017269
Regulamin dyżurów400
Majątek ZSOiT - 2013.12.31294
Ustawa o systemie oświaty (tekst ujednolicony)281
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego311
Informacje o Jednostce Organizacyjnej326
Budżet ZSOiT w Ustce na 2017 rok.313
Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013266
Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014246
Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015214
Plan nadzoru pedagogicznego 2015/2016231
Plan nadzoru pedagogicznego 2016/2017316
Plan nadzoru pedagogicznego 2017/2018279
Budżet 2012276
Majątek - 2012.12.31214
Budżet 2013202
Majątek - 2013.12.31248
Budżet 2014306
Majątek - 2014.12.31242
Budżet 2015245
Majątek - 2015.12.31241
Budżet 2016218
Majątek - 2016.12.31269
Budżet 2017217
Majątek - 2017.12.31274
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2012/2013203
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2013/2014275
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2014/2015254
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2015/2016232
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2016/2017198
Statut282
Organy szkoły oraz ich kompetencje273
Wewnątrzszkolny System Oceniania220
Program Wychowawczy268
Program Profilaktyki212
Roczny Plan Pracy Szkoły 2013/2014244
Roczny Plan Pracy Szkoły 2014/2015291
Roczny Plan Pracy Szkoły 2015/2016225
Roczny Plan Pracy Szkoły 2016/2017228
Roczny Plan Pracy Szkoły 2017/2018307
Regulamin organizacyjny340
Regulamin Pracy199
Regulamin Rady Rodziców280
Regulamin WDN i ZDN257
Regulamin Dyżurów268
Kodeks Etyki Pracowników269
Załącznik nr 1261
Załącznik nr 2308
Załącznik nr 3258
Załącznik nr 4280
Załącznik nr 1 204
Załącznik nr 2194
Ogłoszenie o naborze215
Ogłoszenie o wyniku naboru282
Załącznik nr 1308
Załącznik nr 2285
Załącznik nr 3270
Załącznik nr 4237
Załącznik nr 5197
Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli228
Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli205
Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół259
Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach240
2016.03.15 - Kontrola w zakresie zgodnościz przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych336
2016.09.14 - Kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej - Protokół274
2016.10.11 - Kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej - Wynik kontroli233
2016.11.11 - Wizytacja dotycząca podejmowania działań profilaktycznych w ramach programu ograniczania Zdrowtnych Nstępstw Palenia Tytoniu w Polsce w roku 2016 - Protokół240
2017.03.17 - Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej216
2017.04.27 - Kontrola doraźna w zakresie poprawności sporządzania umów pod kątem stron192
2017.05.26 - Kontrola realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu274
Kontrola realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dostępie do informacji publicznej - publikowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej232
2016.11.11 - Wizytacja dotycząca podejmowania działań profilaktycznych w ramach programu ograniczania Zdrowtnych Nstępstw Palenia Tytoniu w Polsce w roku 2016 - Ocena realizacji interwencji programowej277
Program Profilaktyczno-Wychowawczy310
Klauzula informacyjna pracownicy82
Klauzula informacyjna uczniowie i ich rodzice / opiekunowie prawni84
Klauzula informacyjna rekrutacja uczniiowie86
Klauzula informacyjna kandydaci do pracy110
Klauzula informacyjna kontrahenci78
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą146
Klauzula informacyjna monitoring13
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2017/201814
Plan nadzoru pedagogicznego 2018-201917
Roczny Plan Pracy Szkoły 2018/201914
2018.08.28-30 - Kontrola stanu przygotowania szkół i placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/201924
2017.12.22 - Audyt wewnętrzny dot. prawidłowości wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę naliczania subwencji oświatowej9
2018.07.26 - Kontrola dot. prawidłowości sporządzania sprawozdań służących finansowaniu zadań oświatowych17
2018.08.22-27 - kontrola doraźna - Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania oraz przeprowadzanie rekrutacji13
2018.10.25 - kontrola doraźna - Zgodność i poprawność danych w SIO13
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół11
Ustawa Prawo Oświatowe - tekst jednolity10
Zarządzenie nr 5/201713
Zarządzenie nr 5A/201713
Zarządzenie nr 6/201712
Zarządzenie nr 7/201711
Zarządzenie nr 8/20179
Zarządzenie nr 9/20177
Zarządzenie nr 10/20177
Zarządzenie nr 11/20177
Zarządzenie nr 12/20177
Zarządzenie nr 13/20177
Zarządzenie nr 1/20188
Zarządzenie nr 2/201810
Zarządzenie nr 3/20189
Zarządzenie nr 4/20189
Zarządzenie nr 5/201810
Zarządzenie nr 6/201810
Zarządzenie nr 6a/201810
Zarządzenie nr 7/20189
Zarządzenie nr 7a/20187
Zarządzenie nr 8/20187
Zarządzenie nr 8a/20187
Zarządzenie nr 9/20187
Zarządzenie nr 10/20187
Zarządzenie nr 11/20187
Zarządzenie nr 12/20187
Zarządzenie nr 13/20187
Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej8
Zarządzenie nr 14/20188
Zarządzenie nr 1/201911
Zarządzenie nr 2/201912
Zarządzenie nr 3/201915
Budżet 20187
Majątek - 2018.12.317
Budżet 20198
Majątek - 2019.12.316
Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. - treść w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 01 - treść12
Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 02 - wzory świadectw9
Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 03 - legitymacje9
2018-12-31- Bilans jednostki budżetowej7
2018-12-31- Zestawienie zmian w funduszu jednostki5
2018-12-31 - Rachunek zysków i strat jednostki6
2018-12-31 - Bilans - informacja dodatkowa5
2018-12-31 - Bilans - informacja dodatkowa - wyciąg z danych4
Razem104160

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 108119