Biuletyn Informacji PublicznejZespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce www.zsoitustka.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
MENU PODMIOTOWE
Dane podstawowe
Sekretariat
Akty prawne
Zarządzenia Dyrektora Szkoły
2013
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Sprawozdania Dyrektora Szkoły
Sprawozdania z działań
Sprawozdania z nadzoru pedagogicznego
Organizacja nadzoru pedagogicznego
Uchwały Rady Pedagogicznej
Uchwały 2019/2020
Uchwały 2020/2021
Raport o stanie dostępności
MENU TEMATYCZNE
Dokumenty szkoły
Majątek i budżet
Oferty pracy
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej.
Regulaminy
Rejestry i ewidencje
Roczne Plany Pracy Szkoły
Kontrole
Kontrole 2016
Kontrole 2017
Kontrole 2018
Kontrole 2019
Kontrole 2020
Kontrole 2021
Tablica ogłoszeń
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia publiczne - Energia 2012-2015
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 000 Euro
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzule informacyjne RODO
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą
Klauzula informacyjna dla obsługi BIP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
BILANS
Bilans 2018
Bilans 2019

DokumentOdwiedzin
Redakcja1752
Redakcja11956
Status prawny i dane teleadresowe1795
Sposoby załatwiania spraw.3
Kontakt2322
Zarządzenie nr 2/2013838
Zarządzenie nr 1/2013886
Zarządzenie nr 17/2012839
Zarządzenie nr 16/2012865
Zarządzenie nr 15/2012858
Zarządzenie nr 14/2012856
Zarządzenie nr 13/2012844
Zarządzenie nr 12/2012853
Zarządzenie nr 11/2012892
Zarządzenie nr 10/2012789
Zarządzenie nr 9/2012930
Zarządzenie nr 8/2012900
Zarządzenie nr 7/2012925
Zarządzenie nr 6/2012920
Zarządzenie nr 5/2012823
Zarządzenie nr 4/2012938
Zarządzenie nr 3/2012818
Zarządzenie nr 2/2012848
Zarządzenie nr 1/2012884
Statut1479
Organy szkoły oraz ich kompetencje1507
WSO1380
Szkolny Program Wychowawczy1486
Program Profilaktyki1498
Plan Działań Wychowawczych1448
Kontrole1465
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze1424
Protokół z naboru na wolne stanowisko urzędnicze1468
Ogłoszenie o wyniku naboru1544
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej1390
Decyzja o dopuszczeniu pracownika do egzaminu1446
Decyzja o przedłużeniu okresu służby przygotowawczej1475
Decyzja o odmowie dopuszczenia pracownika do egzaminu1545
Wniosek o rozwiązanie stosunku pracy1511
Zakświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej urzędnika samorządowego1462
Plan lekcji 2012/20131467
Kodeks Etyki Pracowników1470
Regulamin Pracy1448
Regulamin Organizacyjny1432
Regulamin Rady Rodziców1481
Regulamin WDN i ZDN1493
Regulamin Dyżurów1544
Sposoby załatwiania spraw1534
Uchwała Nr XIV/126/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, z siedzibą w Ustce przy ulicy Bursztynowej 12.578
Oferty pracy2308
Zarządzenia Dyrektora Szkoły2110
Rejestry i ewidencje1846
Rejestry i ewidencje prowadzone w sekretariacie1443
Rejestry i ewidencje prowadzone w dziale administracyjnym1454
Roczny Plan Pracy Szkoły 2012/2013519
Roczny plan pracy szkoły 2012/20131441
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 14 000 Euro3704
Zamówienia publiczne udzielone na energię do 31 grudnia 2012676
Zamówienia publiczne - Energia2346
Cenowe rozeznanie rynku1443
Wniosek o dokonanie dostawy1486
Zapytanie ofertowe1348
Protokół rozeznania ofertowego1475
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2012/20131506
Zarządzenie nr 5/2015 Dyrektora Szkoły815
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Szkoły747
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce781
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego747
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze750
Roczny Plan Pracy Szkoły 2013/2014376
Roczny Plan Pracy Szkoły 2014/2015647
Roczny Plan Pracy Szkoły 2015/2016477
Roczny Plan Pracy Szkoły 2017/2018500
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2014/2015651
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2015/2016551
Zarządzenie nr 1R/2013559
Zarządzenie nr 3/2013522
Zarządzenie nr 4/2013568
Zarządzenie nr 5/2013563
Zarządzenie nr 6/2013512
Zarządzenie nr 7/2013555
Zarządzenie nr 8/2013544
Zarządzenie nr 9/2013598
Zarządzenie nr 10/2013605
Zarządzenie nr 1/2014602
Zarządzenie nr 2/2014515
Zarządzenie nr 3/2014548
Zarządzenie nr 4/2014569
Majątek ZSOiT - 2012.12.31494
Zarządzenie nr 5/2014530
Zarządzenie nr 6/2014515
Zarządzenie nr 7/2014542
Zarządzenie nr 8/2014536
Zarządzenie nr 9/2014614
Zarządzenie nr 1/2015513
Zarządzenie nr 2/2015578
Zarządzenie nr 3/2015551
Zarządzenie nr 4/2015542
Zarządzenie nr 5/2015542
Zarządzenie nr 6/2015492
Zarządzenie nr 7/2015577
Zarządzenie nr 8/2015510
Zarządzenie nr 9/2015530
Zarządzenie nr 10/2015524
Zarządzenie nr 11/2015556
Zarządzenie nr 12/2015543
Zarządzenie nr 13/2015612
Zarządzenie nr 14/2015595
Zarządzenie nr 15/2015509
Zarządzenie nr 16/2015586
Zarządzenie nr 17/2015572
Zarządzenie nr 18/2015552
Zarządzenie nr 1/2016585
Zarządzenie nr 2/2016542
Zarządzenie nr 3/2016543
Zarządzenie nr 3A/2016559
Zarządzenie nr 4/2016573
Zarządzenie nr 5/2016566
Zarządzenie nr 6/2016578
Zarządzenie nr 6A/2016509
Zarządzenie nr 6B/2016538
Zarządzenie nr 1/2017593
Zarządzenie nr 2/2017569
Zarządzenie nr 3/2017517
Zarządzenie nr 4/2017565
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017595
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2013-2014598
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2014-2015603
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2015/2016572
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2016/2017550
Roczny Plan Pracy Szkoły 2016/2017503
Regulamin dyżurów731
Majątek ZSOiT - 2013.12.31585
Ustawa o systemie oświaty (tekst ujednolicony)593
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego620
Informacje o Jednostce Organizacyjnej649
Budżet ZSOiT w Ustce na 2017 rok.536
Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013578
Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014544
Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015510
Plan nadzoru pedagogicznego 2015/2016549
Plan nadzoru pedagogicznego 2016/2017634
Plan nadzoru pedagogicznego 2017/2018597
Budżet 2012601
Majątek - 2012.12.31532
Budżet 2013522
Majątek - 2013.12.31552
Budżet 2014591
Majątek - 2014.12.31547
Budżet 2015566
Majątek - 2015.12.31548
Budżet 2016513
Majątek - 2016.12.31584
Budżet 2017526
Majątek - 2017.12.31577
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2012/2013531
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2013/2014564
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2014/2015568
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2015/2016526
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2016/2017541
Statut576
Organy szkoły oraz ich kompetencje593
Wewnątrzszkolny System Oceniania523
Program Wychowawczy507
Program Profilaktyki480
Sposoby załatwiania spraw35
Roczny Plan Pracy Szkoły 2013/2014566
Roczny Plan Pracy Szkoły 2014/2015594
Roczny Plan Pracy Szkoły 2015/2016511
Roczny Plan Pracy Szkoły 2016/2017516
Roczny Plan Pracy Szkoły 2017/2018592
Regulamin organizacyjny629
Regulamin Pracy517
Regulamin Rady Rodziców598
Regulamin WDN i ZDN583
Regulamin Dyżurów599
Kodeks Etyki Pracowników562
Załącznik nr 1544
Załącznik nr 2597
Załącznik nr 3551
Załącznik nr 4562
Załącznik nr 1 525
Załącznik nr 2511
Ogłoszenie o naborze531
Ogłoszenie o wyniku naboru560
Załącznik nr 1609
Załącznik nr 2596
Załącznik nr 3584
Załącznik nr 4568
Załącznik nr 5487
Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli537
Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli460
Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół526
Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach536
2016.03.15 - Kontrola w zakresie zgodnościz przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych659
2016.09.14 - Kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej - Protokół577
2016.10.11 - Kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej - Wynik kontroli515
2016.11.11 - Wizytacja dotycząca podejmowania działań profilaktycznych w ramach programu ograniczania Zdrowtnych Nstępstw Palenia Tytoniu w Polsce w roku 2016 - Protokół541
2017.03.17 - Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej541
2017.04.27 - Kontrola doraźna w zakresie poprawności sporządzania umów pod kątem stron478
2017.05.26 - Kontrola realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu584
Kontrola realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dostępie do informacji publicznej - publikowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej232
2016.11.11 - Wizytacja dotycząca podejmowania działań profilaktycznych w ramach programu ograniczania Zdrowtnych Nstępstw Palenia Tytoniu w Polsce w roku 2016 - Ocena realizacji interwencji programowej595
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny606
Klauzula informacyjna pracownicy368
Klauzula informacyjna uczniowie i ich rodzice / opiekunowie prawni399
Klauzula informacyjna rekrutacja uczniiowie383
Klauzula informacyjna kandydaci do pracy431
Klauzula informacyjna kontrahenci390
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą730
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2017/2018408
Plan nadzoru pedagogicznego 2018/2019316
Roczny Plan Pracy Szkoły 2018/2019321
2018.08.28-30 - Kontrola stanu przygotowania szkół i placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019342
2017.12.22 - Audyt wewnętrzny dot. prawidłowości wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę naliczania subwencji oświatowej330
2018.07.26 - Kontrola dot. prawidłowości sporządzania sprawozdań służących finansowaniu zadań oświatowych316
2018.08.22-27 - kontrola doraźna - Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania oraz przeprowadzanie rekrutacji314
2018.10.25 - kontrola doraźna - Zgodność i poprawność danych w SIO335
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół310
Ustawa Prawo Oświatowe - tekst jednolity288
Zarządzenie nr 5/2017328
Zarządzenie nr 5A/2017300
Zarządzenie nr 6/2017335
Zarządzenie nr 7/2017311
Zarządzenie nr 8/2017312
Zarządzenie nr 9/2017281
Zarządzenie nr 10/2017307
Zarządzenie nr 11/2017312
Zarządzenie nr 12/2017277
Zarządzenie nr 13/2017330
Zarządzenie nr 1/2018304
Zarządzenie nr 2/2018323
Zarządzenie nr 3/2018297
Zarządzenie nr 4/2018301
Zarządzenie nr 5/2018282
Zarządzenie nr 6/2018314
Zarządzenie nr 6a/2018311
Zarządzenie nr 7/2018307
Zarządzenie nr 7a/2018306
Zarządzenie nr 8/2018302
Zarządzenie nr 8a/2018277
Zarządzenie nr 9/2018295
Zarządzenie nr 10/2018326
Zarządzenie nr 11/2018306
Zarządzenie nr 12/2018302
Zarządzenie nr 13/2018324
Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej315
Zarządzenie nr 14/2018287
Zarządzenie nr 1/2019 - szkolenie Rady Pedagogicznej "Jak działa mózg"337
Zarządzenie nr 2/2019 - Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna347
Budżet 2018293
Majątek - 2018.12.31277
Budżet 2019314
Majątek - 2019.12.31317
Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. - treść w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 01 - treść330
Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 02 - wzory świadectw312
Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 03 - legitymacje307
2018-12-31- Bilans jednostki budżetowej316
2018-12-31- Zestawienie zmian w funduszu jednostki335
2018-12-31 - Rachunek zysków i strat jednostki340
2018-12-31 - Bilans - informacja dodatkowa327
2018-12-31 - Bilans - informacja dodatkowa - wyciąg z danych296
Klauzula informacyjna monitoring284
Regulamin wynagradzania236
Roczny Plan Pracy Szkoły 2019/2020243
Zarządzenie nr 3/2019 - płatności zobowiązań za grudzień214
Zarządzenie nr 01/2020 - ponadnormatywna kontrola ppoż.366
Plan nadzoru pedagogicznego 2019/202039
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 000 Euro196
Klauzula informacyjna ZFŚS47
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych34
Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych36
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 2019/202032
Zarządzenie nr 01/2021 - Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych90
Zarządzenie nr 02/2020 - wprowadzenie zdalnego nauczania41
Zarządzenie nr 03/2020 - organizacja zdalnego nauczania37
Zarządzenie nr 04/2020 - powołanie Szkolnej Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej37
Zarządzenie nr 05/2020 - W sprawie opracowania ramowych planów działań w celu ustalenia sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego 41
Zarządzenie nr 06/2020 - szkolenie WDN - innowacje pedagogiczne37
Zarządzenie nr 07/2020 - Regulamin przestrzegania wytycznych sanitarnych40
Zarządzenie nr 08/2020 - Procedury bezpieczeństwa - COVID-1940
Zarządzenie nr 09/2020 - Strategia Zarządzania Placówką Oświatową36
Zarządzenie nr 10/2020 - Regulamin Nadzoru Pedagogicznego36
Zarządzenie nr 11/2020 - obowiązek noszenia maseczek33
Zarządzenie nr 12/2020 - organizacja kształcenia - COVID-1938
Zarządzenie nr 13/2020 - organizacja zajęć praktycznych i wychowania fizycznego41
Zarządzenie nr 14/2020 - Regulamin podziału środków na doszkalanie i doskonalenie35
Zarządzenie nr 15/2020 - ustalenie dnia wolnego od pracy37
Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych30
Regulamin ZFŚS35
Uchwała 01 ZSOiT/2020/202144
Uchwała 02 ZSOiT/2020/202145
Uchwała 03 ZSOiT/2020/202144
Uchwała 04 ZSOiT/2020/202148
Uchwała 05 ZSOiT/2020/202143
Uchwała 06 ZSOiT/2020/202135
Uchwała 07 ZSOiT/2020/202141
Uchwała 08 ZSOiT/2020/202141
Uchwała 09 ZSOiT/2020/202138
Uchwała 10 ZSOiT/2020/202148
Uchwała 11 ZSOiT/2020/202148
Uchwała 12 ZSOiT/2020/202142
Uchwała 13 ZSOiT/2020/202144
Uchwała 14 ZSOiT/2020/202143
Uchwała 15 ZSOiT/2020/202142
Uchwała 16 ZSOiT/2020/202142
Uchwała 17 ZSOiT/2020/202137
Uchwała 18 ZSOiT/2020/202143
Uchwała 19 ZSOiT/2020/202143
Kontrola gospodarowania środkami ZFŚS14
Kontrola doraźna NIK - Organizacja pracy nauczycieli w szkołach publicznych - 25.01 - 15.02.202111
Klauzula informacyjna dla obsługi BIP118
Uchwała 20 ZSOiT/2020/202144
Uchwała 21 ZSOiT 2020/202146
Zarządzenie nr 4/2019 - regulamin publikacji w BIP30
Uchwała 01 ZSOiT/2019/202043
Uchwała 02 ZSOiT/2019/202038
Uchwała 03 ZSOiT/2019/202041
Uchwała 04 ZSOiT/2019/202037
Uchwała 05 ZSOiT/2019/202041
Uchwała 06 ZSOiT/2019/202035
Uchwała 07 ZSOiT/2019/202041
Uchwała 08 ZSOiT/2019/202035
Uchwała 09 ZSOiT/2019/202040
Uchwała 10 ZSOiT/2019/202040
Uchwała 11 ZSOiT/2019/202042
Uchwała 12 ZSOiT/2019/202032
Uchwała 13 ZSOiT/2019/202038
Uchwała 14 ZSOiT/2019/202038
Uchwała 15 ZSOiT/2019/202038
Uchwała 16 ZSOiT/2019/202041
Uchwała 17 ZSOiT/2019/202044
Uchwała 18 ZSOiT/2019/202039
Uchwała 19 ZSOiT/2019/202033
Uchwała 20 ZSOiT/2019/202041
Uchwała 21 ZSOiT/2019/202041
Informacja o uchwałach ZSOiT w Ustce32
Uchwała nr 22 ZSOiT/2019/202039
Uchwała nr 23 ZSOiT 2019/202041
Uchwała nr 24 ZSOiT 2019/202036
Uchwała nr 25 ZSOiT 2019/202031
Uchwała nr 26 ZSOiT 2019/202039
Uchwała nr 27 ZSOiT 2019/202036
Sprawozdanie roczne zdziałań 2019-2020121
2019-12-31 - Bilans jednostki budżetowej91
ESP ePUAP33
Zarządzenie nr 16/2020 - powołanie Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej25
Zarządzenie nr 17.2020 - Kontrola Zarządcza28
Zarządzenie nr 5/2019 - organizacja kontroli zarządczej27
Zarządzenie nr 6/2019 - kontrola zarządcza na 202026
ZSOiT - raport o stanie dostępności 202119
LO_ZSOiT - raport o stanie dostępności 202119
T_ZSOiT - raport o stanie dostępności 202120
LOdD_ZSOiT - raport o stanie dostępności 202119
Inspektor Ochrony Danych Osobowych41
Zarządzenie nr 03/2021 - opinia w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora8
Zarządzenie nr 02/2021 - Powołanie Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej15
Zarządzenie nr 04/2021 - Ustalenie dnia wolnego od pracy8
Upoważnienie SPO.1711.2.2021.III3
PROTOKÓŁ z kontroli udzielania dostępu do informacji publicznych, w tym informacji publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych Powiatu Słupskiego3
Kontrola udzielania dostępu do informacji publicznej5
Inspektor Ochrony Danych Osobowych3
Organy szkoły i ich kompetencje3
Uchwała 22 ZSOiT 2020/20213
Uchwała 23 ZSOiT 2020/20213
Uchwała 24 ZSOiT 2020/20213
Uchwała 25 ZSOiT 2020/20213
Uchwała 26 ZSOiT 2020/20213
Uchwała 27 ZSOiT 2020/20213
Uchwała 28 ZSOiT 2020/20213
Uchwała 29 ZSOiT 2020/20213
Razem197696

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

Deklaracja dostepnosci

odwiedzin: 201816