Biuletyn Informacji PublicznejZespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce www.zsoitustka.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
MENU PODMIOTOWE
Dane podstawowe
Sekretariat
Akty prawne
Zarządzenia Dyrektora Szkoły
2013
2012
2014
2015
2016
2017
Sprawozdania Dyrektora Szkoły
Organizacja nadzoru pedagogicznego
MENU TEMATYCZNE
Dokumenty szkoły
Majątek i budżet
Oferty pracy
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej.
Konkurs ofert na urzędnicze stanowisko pracy - referent
Nabór na stanowisko głównego księgowego
Regulaminy
Rejestry i ewidencje
Roczne Plany Pracy Szkoły
Kontrole
Kontrole 2016
Kontrole 2017
Tablica ogłoszeń
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 14 000 Euro
Zamówienia publiczne - Energia 2012-2015
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzule informacyjne RODO
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą

DokumentOdwiedzin
Redakcja846
Redakcja4245
Status prawny i dane teleadresowe1241
Sposoby załatwiania spraw.3
Kontakt1403
Zarządzenie nr 2/2013462
Zarządzenie nr 1/2013531
Zarządzenie nr 17/2012500
Zarządzenie nr 16/2012489
Zarządzenie nr 15/2012485
Zarządzenie nr 14/2012496
Zarządzenie nr 13/2012503
Zarządzenie nr 12/2012500
Zarządzenie nr 11/2012523
Zarządzenie nr 10/2012423
Zarządzenie nr 9/2012573
Zarządzenie nr 8/2012519
Zarządzenie nr 7/2012532
Zarządzenie nr 6/2012560
Zarządzenie nr 5/2012466
Zarządzenie nr 4/2012576
Zarządzenie nr 3/2012447
Zarządzenie nr 2/2012481
Zarządzenie nr 1/2012497
Statut1076
Organy szkoły oraz ich kompetencje1087
WSO1007
Szkolny Program Wychowawczy1084
Program Profilaktyki1093
Plan Działań Wychowawczych1006
Kontrole1087
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze1019
Protokół z naboru na wolne stanowisko urzędnicze1041
Ogłoszenie o wyniku naboru1109
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej1024
Decyzja o dopuszczeniu pracownika do egzaminu1021
Decyzja o przedłużeniu okresu służby przygotowawczej1079
Decyzja o odmowie dopuszczenia pracownika do egzaminu1100
Wniosek o rozwiązanie stosunku pracy1045
Zakświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej urzędnika samorządowego1042
Plan lekcji 2012/20131107
Kodeks Etyki Pracowników1060
Regulamin Pracy976
Regulamin Organizacyjny1027
Regulamin Rady Rodziców1054
Regulamin WDN i ZDN1044
Regulamin Dyżurów1133
Sposoby załatwiania spraw1118
Uchwała Nr XIV/126/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, z siedzibą w Ustce przy ulicy Bursztynowej 12.196
Oferty pracy1429
Zarządzenia Dyrektora Szkoły1248
Rejestry i ewidencje1107
Rejestry i ewidencje prowadzone w sekretariacie1118
Rejestry i ewidencje prowadzone w dziale administracyjnym1076
Roczny Plan Pracy Szkoły 2012/2013148
Roczny plan pracy szkoły 2012/20131128
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 14 000 Euro3340
Zamówienia publiczne udzielone na energię do 31 grudnia 2012431
Zamówienia publiczne - Energia1537
Cenowe rozeznanie rynku1044
Wniosek o dokonanie dostawy1105
Zapytanie ofertowe994
Protokół rozeznania ofertowego1117
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2012/20131089
Zarządzenie nr 5/2015 Dyrektora Szkoły429
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Szkoły382
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce399
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego323
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze364
Roczny Plan Pracy Szkoły 2013/2014166
Roczny Plan Pracy Szkoły 2014/2015270
Roczny Plan Pracy Szkoły 2015/2016194
Roczny Plan Pracy Szkoły 2017/2018197
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2014/2015288
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2015/2016183
Zarządzenie nr 1R/2013203
Zarządzenie nr 3/2013157
Zarządzenie nr 4/2013219
Zarządzenie nr 5/2013193
Zarządzenie nr 6/2013171
Zarządzenie nr 7/2013187
Zarządzenie nr 8/2013187
Zarządzenie nr 9/2013208
Zarządzenie nr 10/2013244
Zarządzenie nr 1/2014214
Zarządzenie nr 2/2014151
Zarządzenie nr 3/2014159
Zarządzenie nr 4/2014236
Majątek ZSOiT - 2012.12.31221
Zarządzenie nr 5/2014168
Zarządzenie nr 6/2014174
Zarządzenie nr 7/2014201
Zarządzenie nr 8/2014174
Zarządzenie nr 9/2014258
Zarządzenie nr 1/2015183
Zarządzenie nr 2/2015232
Zarządzenie nr 3/2015185
Zarządzenie nr 4/2015205
Zarządzenie nr 5/2015188
Zarządzenie nr 6/2015163
Zarządzenie nr 7/2015211
Zarządzenie nr 8/2015171
Zarządzenie nr 9/2015211
Zarządzenie nr 10/2015198
Zarządzenie nr 11/2015215
Zarządzenie nr 12/2015202
Zarządzenie nr 13/2015268
Zarządzenie nr 14/2015239
Zarządzenie nr 15/2015188
Zarządzenie nr 16/2015243
Zarządzenie nr 17/2015243
Zarządzenie nr 18/2015220
Zarządzenie nr 1/2016234
Zarządzenie nr 2/2016196
Zarządzenie nr 3/2016181
Zarządzenie nr 3A/2016204
Zarządzenie nr 4/2016226
Zarządzenie nr 5/2016227
Zarządzenie nr 6/2016234
Zarządzenie nr 6A/2016139
Zarządzenie nr 6B/2016181
Zarządzenie nr 1/2017231
Zarządzenie nr 2/2017222
Zarządzenie nr 3/2017178
Zarządzenie nr 4/2017196
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017220
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2013-2014271
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2014-2015212
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2015/2016209
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2016/2017218
Roczny Plan Pracy Szkoły 2016/2017222
Regulamin dyżurów343
Majątek ZSOiT - 2013.12.31241
Ustawa o systemie oświaty (tekst ujednolicony)224
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego244
Informacje o Jednostce Organizacyjnej260
Budżet ZSOiT w Ustce na 2017 rok.252
Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013192
Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014197
Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015158
Plan nadzoru pedagogicznego 2015/2016172
Plan nadzoru pedagogicznego 2016/2017258
Plan nadzoru pedagogicznego 2017/2018218
Budżet 2012226
Majątek - 2012.12.31162
Budżet 2013141
Majątek - 2013.12.31203
Budżet 2014252
Majątek - 2014.12.31190
Budżet 2015190
Majątek - 2015.12.31184
Budżet 2016164
Majątek - 2016.12.31204
Budżet 2017159
Majątek - 2017.08.31208
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2012/2013155
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2013/2014218
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2014/2015201
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2015/2016181
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2016/2017133
Statut220
Organy szkoły oraz ich kompetencje207
Wewnątrzszkolny System Oceniania172
Program Wychowawczy211
Program Profilaktyki161
Roczny Plan Pracy Szkoły 2013/2014187
Roczny Plan Pracy Szkoły 2014/2015244
Roczny Plan Pracy Szkoły 2015/2016180
Roczny Plan Pracy Szkoły 2016/2017179
Roczny Plan Pracy Szkoły 2017/2018244
Regulamin organizacyjny284
Regulamin Pracy143
Regulamin Rady Rodziców227
Regulamin WDN i ZDN195
Regulamin Dyżurów214
Kodeks Etyki Pracowników211
Załącznik nr 1206
Załącznik nr 2256
Załącznik nr 3206
Załącznik nr 4237
Załącznik nr 1 151
Załącznik nr 2133
Ogłoszenie o naborze151
Ogłoszenie o wyniku naboru223
Załącznik nr 1252
Załącznik nr 2236
Załącznik nr 3221
Załącznik nr 4162
Załącznik nr 5147
Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli176
Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli145
Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół208
Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach184
Rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych222
2016.03.15 - Kontrola w zakresie zgodnościz przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych287
2016.09.14 - Kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej - Protokół230
2016.10.11 - Kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej - Wynik kontroli183
2016.11.11 - Wizytacja dotycząca podejmowania działań profilaktycznych w ramach programu ograniczania Zdrowtnych Nstępstw Palenia Tytoniu w Polsce w roku 2016 - Protokół192
2017.03.17 - Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej167
2017.04.27 - Kontrola doraźna w zakresie poprawności sporządzania umów pod kątem stron135
2017.05.26 - Kontrola realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu225
Kontrola realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dostępie do informacji publicznej - publikowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej193
2016.11.11 - Wizytacja dotycząca podejmowania działań profilaktycznych w ramach programu ograniczania Zdrowtnych Nstępstw Palenia Tytoniu w Polsce w roku 2016 - Ocena realizacji interwencji programowej226
Program Profilaktyczno-Wychowawczy251
Klauzula informacyjna pracownicy30
Klauzula informacyjna uczniowie i ich rodzice / opiekunowie prawni34
Klauzula informacyjna rekrutacja uczniiowie25
Klauzula informacyjna kandydaci do pracy64
Klauzula informacyjna kontrahenci31
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą49
Razem90580

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 94280