Biuletyn Informacji PublicznejZespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce www.zsoitustka.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
MENU PODMIOTOWE
Dane podstawowe
Sekretariat
Akty prawne
Zarządzenia Dyrektora Szkoły
2013
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Sprawozdania Dyrektora Szkoły
Sprawozdania z działań
Sprawozdania z nadzoru pedagogicznego
Organizacja nadzoru pedagogicznego
Uchwały Rady Pedagogicznej
Uchwały 2019/2020
Uchwały 2020/2021
Uchwały 2021/2022
Uchwały 2022/2023
Raporty o stanie dostępności
MENU TEMATYCZNE
Dokumenty szkoły
Majątek i budżet
Oferty pracy
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej.
Regulaminy
Rejestry i ewidencje
Roczne Plany Pracy Szkoły
Kontrole
Kontrole 2016
Kontrole 2017
Kontrole 2018
Kontrole 2019
Kontrole 2020
Kontrole 2021
Tablica ogłoszeń
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZAPYTANIA OFERTOWE
Zamówienia publiczne - Energia 2012-2015
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 000 Euro
Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego
Zapytanie ofertowe - catering w oddziałach mistrzostwa sportowego
Zapytanie ofertowe - modernizacja dwóch łazienek i instalacji wodno-kanalizacyjnej
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzule informacyjne RODO
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą
Klauzula informacyjna dla obsługi BIP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
BILANS
Bilans 2018
Bilans 2019

DokumentOdwiedzin
Redakcja3071
Redakcja18215
Status prawny i dane teleadresowe2414
Sposoby załatwiania spraw.3
Kontakt2940
Zarządzenie nr 2/20131403
Zarządzenie nr 1/20131398
Zarządzenie nr 17/20121347
Zarządzenie nr 16/20121367
Zarządzenie nr 15/20121360
Zarządzenie nr 14/20121364
Zarządzenie nr 13/20121326
Zarządzenie nr 12/20121366
Zarządzenie nr 11/20121420
Zarządzenie nr 10/20121304
Zarządzenie nr 9/20121436
Zarządzenie nr 8/20121435
Zarządzenie nr 7/20121458
Zarządzenie nr 6/20121392
Zarządzenie nr 5/20121330
Zarządzenie nr 4/20121447
Zarządzenie nr 3/20121309
Zarządzenie nr 2/20121354
Zarządzenie nr 1/20121374
Statut1992
Organy szkoły oraz ich kompetencje2050
WSO1888
Szkolny Program Wychowawczy2018
Program Profilaktyki2044
Plan Działań Wychowawczych1993
Kontrole1993
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze1943
Protokół z naboru na wolne stanowisko urzędnicze1988
Ogłoszenie o wyniku naboru2077
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej1887
Decyzja o dopuszczeniu pracownika do egzaminu1998
Decyzja o przedłużeniu okresu służby przygotowawczej2015
Decyzja o odmowie dopuszczenia pracownika do egzaminu2083
Wniosek o rozwiązanie stosunku pracy2046
Zakświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej urzędnika samorządowego2013
Plan lekcji 2012/20131974
Kodeks Etyki Pracowników1982
Regulamin Pracy1992
Regulamin Organizacyjny1977
Regulamin Rady Rodziców2027
Regulamin WDN i ZDN2022
Regulamin Dyżurów2091
Sposoby załatwiania spraw2062
Uchwała Nr XIV/126/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, z siedzibą w Ustce przy ulicy Bursztynowej 12.1097
Oferty pracy3650
Zarządzenia Dyrektora Szkoły3450
Rejestry i ewidencje3054
Rejestry i ewidencje prowadzone w sekretariacie1926
Rejestry i ewidencje prowadzone w dziale administracyjnym1953
Roczny Plan Pracy Szkoły 2012/20131003
Roczny plan pracy szkoły 2012/20131918
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 14 000 Euro4177
Zamówienia publiczne udzielone na energię do 31 grudnia 20121099
Zamówienia publiczne - Energia3469
Cenowe rozeznanie rynku1965
Wniosek o dokonanie dostawy1989
Zapytanie ofertowe1782
Protokół rozeznania ofertowego1961
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2012/20131999
Zarządzenie nr 5/2015 Dyrektora Szkoły1300
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Szkoły1223
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce781
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego1278
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze1253
Roczny Plan Pracy Szkoły 2013/2014771
Roczny Plan Pracy Szkoły 2014/20151156
Roczny Plan Pracy Szkoły 2015/2016920
Roczny Plan Pracy Szkoły 2017/2018936
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2014/20151138
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2015/20161040
Zarządzenie nr 1R/20131058
Zarządzenie nr 3/20131010
Zarządzenie nr 4/20131067
Zarządzenie nr 5/20131057
Zarządzenie nr 6/20131002
Zarządzenie nr 7/20131051
Zarządzenie nr 8/20131022
Zarządzenie nr 9/20131100
Zarządzenie nr 10/20131109
Zarządzenie nr 1/20141094
Zarządzenie nr 2/20141030
Zarządzenie nr 3/20141055
Zarządzenie nr 4/20141063
Majątek ZSOiT - 2012.12.31938
Zarządzenie nr 5/20141024
Zarządzenie nr 6/20141001
Zarządzenie nr 7/20141027
Zarządzenie nr 8/20141059
Zarządzenie nr 9/20141095
Zarządzenie nr 1/20151011
Zarządzenie nr 2/20151056
Zarządzenie nr 3/20151056
Zarządzenie nr 4/20151018
Zarządzenie nr 5/20151019
Zarządzenie nr 6/2015972
Zarządzenie nr 7/20151064
Zarządzenie nr 8/2015979
Zarządzenie nr 9/20151022
Zarządzenie nr 10/20151042
Zarządzenie nr 11/20151062
Zarządzenie nr 12/20151041
Zarządzenie nr 13/20151107
Zarządzenie nr 14/20151084
Zarządzenie nr 15/20151012
Zarządzenie nr 16/20151070
Zarządzenie nr 17/20151083
Zarządzenie nr 18/20151038
Zarządzenie nr 1/20161069
Zarządzenie nr 2/20161033
Zarządzenie nr 3/20161047
Zarządzenie nr 3A/20161056
Zarządzenie nr 4/20161063
Zarządzenie nr 5/20161057
Zarządzenie nr 6/20161075
Zarządzenie nr 6A/2016968
Zarządzenie nr 6B/20161027
Zarządzenie nr 1/20171091
Zarządzenie nr 2/20171068
Zarządzenie nr 3/2017995
Zarządzenie nr 4/20171049
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/20171083
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2013-20141028
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2014-20151100
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2015/20161069
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2016/20171041
Roczny Plan Pracy Szkoły 2016/2017945
Regulamin dyżurów1276
Majątek ZSOiT - 2013.12.311037
Ustawa o systemie oświaty (tekst ujednolicony)1093
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego1132
Informacje o Jednostce Organizacyjnej1184
Budżet ZSOiT w Ustce na 2017 rok.1929
Plan nadzoru pedagogicznego 2012/20131057
Plan nadzoru pedagogicznego 2013/20141048
Plan nadzoru pedagogicznego 2014/20151007
Plan nadzoru pedagogicznego 2015/20161042
Plan nadzoru pedagogicznego 2016/20171140
Plan nadzoru pedagogicznego 2017/20181095
Budżet 20121100
Majątek - 2012.12.311025
Budżet 20131036
Majątek - 2013.12.311050
Budżet 20141086
Majątek - 2014.12.311042
Budżet 20151059
Majątek - 2015.12.311055
Budżet 2016997
Majątek - 2016.12.311089
Budżet 20171014
Majątek - 2017.12.311101
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2012/20131194
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2013/20141235
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2014/20151248
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2015/20161209
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2016/20171226
Statut1076
Organy szkoły oraz ich kompetencje593
Wewnątrzszkolny System Oceniania1037
Program Wychowawczy507
Program Profilaktyki480
Sposoby załatwiania spraw553
Roczny Plan Pracy Szkoły 2013/20141070
Roczny Plan Pracy Szkoły 2014/20151069
Roczny Plan Pracy Szkoły 2015/2016983
Roczny Plan Pracy Szkoły 2016/20171005
Roczny Plan Pracy Szkoły 2017/20181091
Regulamin organizacyjny1130
Regulamin Pracy1028
Regulamin Rady Rodziców1082
Regulamin WDN i ZDN1087
Regulamin Dyżurów1155
Kodeks Etyki Pracowników1054
Załącznik nr 11015
Załącznik nr 21073
Załącznik nr 31005
Załącznik nr 41046
Załącznik nr 1 1026
Załącznik nr 21008
Ogłoszenie o naborze1146
Ogłoszenie o wyniku naboru560
Załącznik nr 11095
Załącznik nr 21093
Załącznik nr 31100
Załącznik nr 41083
Załącznik nr 5977
Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli1048
Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli460
Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół526
Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach1033
2016.03.15 - Kontrola w zakresie zgodnościz przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych1139
2016.09.14 - Kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej - Protokół1073
2016.10.11 - Kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej - Wynik kontroli1007
2016.11.11 - Wizytacja dotycząca podejmowania działań profilaktycznych w ramach programu ograniczania Zdrowtnych Nstępstw Palenia Tytoniu w Polsce w roku 2016 - Protokół1033
2017.03.17 - Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej1042
2017.04.27 - Kontrola doraźna w zakresie poprawności sporządzania umów pod kątem stron968
2017.05.26 - Kontrola realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu1057
Kontrola realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dostępie do informacji publicznej - publikowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej232
2016.11.11 - Wizytacja dotycząca podejmowania działań profilaktycznych w ramach programu ograniczania Zdrowtnych Nstępstw Palenia Tytoniu w Polsce w roku 2016 - Ocena realizacji interwencji programowej1067
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny1102
Klauzula informacyjna pracownicy877
Klauzula informacyjna uczniowie i ich rodzice / opiekunowie prawni894
Klauzula informacyjna rekrutacja uczniiowie881
Klauzula informacyjna kandydaci do pracy922
Klauzula informacyjna kontrahenci886
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą1924
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2017/20181083
Plan nadzoru pedagogicznego 2018/2019813
Roczny Plan Pracy Szkoły 2018/2019798
2018.08.28-30 - Kontrola stanu przygotowania szkół i placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019835
2017.12.22 - Audyt wewnętrzny dot. prawidłowości wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę naliczania subwencji oświatowej820
2018.07.26 - Kontrola dot. prawidłowości sporządzania sprawozdań służących finansowaniu zadań oświatowych801
2018.08.22-27 - kontrola doraźna - Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania oraz przeprowadzanie rekrutacji801
2018.10.25 - kontrola doraźna - Zgodność i poprawność danych w SIO834
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół789
Ustawa Prawo Oświatowe - tekst jednolity758
Zarządzenie nr 5/2017807
Zarządzenie nr 5A/2017778
Zarządzenie nr 6/2017814
Zarządzenie nr 7/2017821
Zarządzenie nr 8/2017794
Zarządzenie nr 9/2017787
Zarządzenie nr 10/2017793
Zarządzenie nr 11/2017826
Zarządzenie nr 12/2017766
Zarządzenie nr 13/2017817
Zarządzenie nr 1/2018796
Zarządzenie nr 2/2018818
Zarządzenie nr 3/2018802
Zarządzenie nr 4/2018786
Zarządzenie nr 5/2018799
Zarządzenie nr 6/2018806
Zarządzenie nr 6a/2018802
Zarządzenie nr 7/2018792
Zarządzenie nr 7a/2018795
Zarządzenie nr 8/2018787
Zarządzenie nr 8a/2018750
Zarządzenie nr 9/2018795
Zarządzenie nr 10/2018808
Zarządzenie nr 11/2018788
Zarządzenie nr 12/2018783
Zarządzenie nr 13/2018805
Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej802
Zarządzenie nr 14/2018773
Zarządzenie nr 1/2019 - szkolenie Rady Pedagogicznej "Jak działa mózg"823
Zarządzenie nr 2/2019 - Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna818
Budżet 2018772
Majątek - 2018.12.31777
Budżet 2019810
Majątek - 2019.12.31810
Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. - treść w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 01 - treść819
Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 02 - wzory świadectw792
Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 03 - legitymacje789
2018-12-31- Bilans jednostki budżetowej814
2018-12-31- Zestawienie zmian w funduszu jednostki832
2018-12-31 - Rachunek zysków i strat jednostki838
2018-12-31 - Bilans - informacja dodatkowa829
2018-12-31 - Bilans - informacja dodatkowa - wyciąg z danych831
Klauzula informacyjna monitoring778
Regulamin wynagradzania753
Roczny Plan Pracy Szkoły 2019/2020729
Zarządzenie nr 3/2019 - płatności zobowiązań za grudzień699
Zarządzenie nr 01/2020 - ponadnormatywna kontrola ppoż.834
Plan nadzoru pedagogicznego 2019/2020507
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 000 Euro1285
Klauzula informacyjna ZFŚS520
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych509
Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych496
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 2019/2020525
Zarządzenie nr 01/2021 - Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych558
Zarządzenie nr 02/2020 - wprowadzenie zdalnego nauczania486
Zarządzenie nr 03/2020 - organizacja zdalnego nauczania492
Zarządzenie nr 04/2020 - powołanie Szkolnej Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej504
Zarządzenie nr 05/2020 - W sprawie opracowania ramowych planów działań w celu ustalenia sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego 498
Zarządzenie nr 06/2020 - szkolenie WDN - innowacje pedagogiczne493
Zarządzenie nr 07/2020 - Regulamin przestrzegania wytycznych sanitarnych506
Zarządzenie nr 08/2020 - Procedury bezpieczeństwa - COVID-19489
Zarządzenie nr 09/2020 - Strategia Zarządzania Placówką Oświatową490
Zarządzenie nr 10/2020 - Regulamin Nadzoru Pedagogicznego485
Zarządzenie nr 11/2020 - obowiązek noszenia maseczek510
Zarządzenie nr 12/2020 - organizacja kształcenia - COVID-19491
Zarządzenie nr 13/2020 - organizacja zajęć praktycznych i wychowania fizycznego500
Zarządzenie nr 14/2020 - Regulamin podziału środków na doszkalanie i doskonalenie512
Zarządzenie nr 15/2020 - ustalenie dnia wolnego od pracy494
Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych513
Regulamin ZFŚS527
Uchwała 01 ZSOiT/2020/2021499
Uchwała 02 ZSOiT/2020/2021468
Uchwała 03 ZSOiT/2020/2021494
Uchwała 04 ZSOiT/2020/2021537
Uchwała 05 ZSOiT/2020/2021497
Uchwała 06 ZSOiT/2020/2021493
Uchwała 07 ZSOiT/2020/2021488
Uchwała 08 ZSOiT/2020/2021508
Uchwała 09 ZSOiT/2020/2021495
Uchwała 10 ZSOiT/2020/2021490
Uchwała 11 ZSOiT/2020/2021512
Uchwała 12 ZSOiT/2020/2021489
Uchwała 13 ZSOiT/2020/2021501
Uchwała 14 ZSOiT/2020/2021497
Uchwała 15 ZSOiT/2020/2021511
Uchwała 16 ZSOiT/2020/2021528
Uchwała 17 ZSOiT/2020/2021483
Uchwała 18 ZSOiT/2020/2021506
Uchwała 19 ZSOiT/2020/2021509
Kontrola gospodarowania środkami ZFŚS1164
Kontrola doraźna NIK - Organizacja pracy nauczycieli w szkołach publicznych - 25.01 - 15.02.2021446
Klauzula informacyjna dla obsługi BIP1271
Uchwała 20 ZSOiT/2020/2021494
Uchwała 21 ZSOiT 2020/2021537
Zarządzenie nr 4/2019 - regulamin publikacji w BIP469
Uchwała 01 ZSOiT/2019/2020546
Uchwała 02 ZSOiT/2019/2020511
Uchwała 03 ZSOiT/2019/2020524
Uchwała 04 ZSOiT/2019/2020521
Uchwała 05 ZSOiT/2019/2020525
Uchwała 06 ZSOiT/2019/2020520
Uchwała 07 ZSOiT/2019/2020513
Uchwała 08 ZSOiT/2019/2020504
Uchwała 09 ZSOiT/2019/2020517
Uchwała 10 ZSOiT/2019/2020511
Uchwała 11 ZSOiT/2019/2020534
Uchwała 12 ZSOiT/2019/2020498
Uchwała 13 ZSOiT/2019/2020526
Uchwała 14 ZSOiT/2019/2020530
Uchwała 15 ZSOiT/2019/2020526
Uchwała 16 ZSOiT/2019/2020525
Uchwała 17 ZSOiT/2019/2020535
Uchwała 18 ZSOiT/2019/2020521
Uchwała 19 ZSOiT/2019/2020502
Uchwała 20 ZSOiT/2019/2020543
Uchwała 21 ZSOiT/2019/2020518
Informacja o uchwałach ZSOiT w Ustce541
Uchwała nr 22 ZSOiT/2019/2020504
Uchwała nr 23 ZSOiT 2019/2020521
Uchwała nr 24 ZSOiT 2019/2020504
Uchwała nr 25 ZSOiT 2019/2020513
Uchwała nr 26 ZSOiT 2019/2020540
Uchwała nr 27 ZSOiT 2019/2020514
Sprawozdanie roczne zdziałań 2019-20201271
2019-12-31 - Bilans jednostki budżetowej1129
ESP ePUAP542
Zarządzenie nr 16/2020 - powołanie Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej464
Zarządzenie nr 17.2020 - Kontrola Zarządcza504
Zarządzenie nr 5/2019 - organizacja kontroli zarządczej483
Zarządzenie nr 6/2019 - kontrola zarządcza na 2020497
ZSOiT - raport o stanie dostępności 2021610
LO_ZSOiT - raport o stanie dostępności 2021439
T_ZSOiT - raport o stanie dostępności 2021449
LOdD_ZSOiT - raport o stanie dostępności 2021422
Inspektor Ochrony Danych Osobowych584
Zarządzenie nr 03/2021 - opinia w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora460
Zarządzenie nr 02/2021 - Powołanie Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej474
Zarządzenie nr 04/2021 - Ustalenie dnia wolnego od pracy457
Upoważnienie SPO.1711.2.2021.III354
PROTOKÓŁ z kontroli udzielania dostępu do informacji publicznych, w tym informacji publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych Powiatu Słupskiego342
Kontrola udzielania dostępu do informacji publicznej456
Inspektor Ochrony Danych Osobowych494
Organy szkoły i ich kompetencje501
Uchwała 22 ZSOiT 2020/2021439
Uchwała 23 ZSOiT 2020/2021447
Uchwała 24 ZSOiT 2020/2021439
Uchwała 25 ZSOiT 2020/2021449
Uchwała 26 ZSOiT 2020/2021440
Uchwała 27 ZSOiT 2020/2021425
Uchwała 28 ZSOiT 2020/2021432
Uchwała 29 ZSOiT 2020/2021452
Zarządzenie nr 05/2021 - powołanie Komisji rekrutacyjnej - Powiatowa Bursa Młodzieżowa463
Zarządzenie nr 06/2021 - kontrola zgodności oceniania i klasyfikowania z przepisami458
Dane do faktur432
Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego 408
Kocepcja pracy szkoły na lata 2021-2026207
Zarządzenie nr 07/2021 - W sprawie plenarnego zebrania Rady Pedagogicznej podsumowując prace w roku szkolnym 2020/21 oraz organizującą pracę w roku szkolnym 2021/22102
Zarządzenie nr 08/2021 - W sprawie zebrania Rady Pedagogicznej w sprawie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/22102
Zarządzenie nr 11/2021 - W sprawie powołania nauczycieli w ZSOiT109
Zarządzenie nr 12/2021 - W sprawie ustalenia szczegółowych zasad zagospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej w ZSOiT100
Zarządzenie nr 13/2021 - W sprawie powołania stałej komisji likwidayjnej środkó trwałych i wyposażenia ZSOiT w Ustce98
Zarządzenie nr 14/2021 - W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy92
Zarządzenie nr 15/2021 - W sprawie wprowadzenia w szkole obowiązku noszenia maseczek i zasłaniania ust i nosa91
Zarządzenie nr 16/2021 - W sprawie zdalnego zebrania Rady Pedagogicznej106
Zarządzenie nr 17/2021 - W sprawie zdalnego zebrania Rady Pedagogicznej108
Zarządzenie nr 18/2021 - W sprawie ustalenia wysokości opłat za jeden pełnowartościowy posiłek dla uczniów OMS w ZSOiT98
Zarządzenie nr 19/2021 - W sprawie inwentaryzacji rocznej106
Zarządzenie nr 20/2021 - W sprawie organizacji pracy nauczycieli ZSOiT w dni wolne od zajęć101
Zarządzenie nr 21/2021 - W sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w ZSOiT103
Zarządzenie nr 1/2022 - W sprawie zdalnego zebrania Rady Pedagogicznej w sprawie kalifikacji semestralnej uczniów klas I-III w szkołach ZSOiT104
Zarządzenie nr 1/2022 D - W sprawie powołania Komisji Stypendialnej105
Zarządzenie nr 2/2022 - W sprawie zebrania Rady Pedagogicznej podsumowującego pracę w I semestrze roku szkolnego 2021/2022104
Zarządzenie nr 3/2022 - W sprawie szkoleniowego zebrania Rady Pedagogicznej w zakresie RODO99
Zarządzenie nr 4/2022 -W sprawie zebrania Rady Pedagogicznej w sprawach bieżących102
Zarządzenie nr 5/2022 - W sprawie zdalnego zebrania Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji semestralnej uczniów klasy IV technikum w ZSOiT106
Zarządzenie nr 3/2022 D - W sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej103
Zarządzenie nr 6/2022 - W sprawie zdalnego zebrania Rady Pedagogicznej w sprawie zasad klasyfikowania i promowania uczniów OP- uchodźcy w ZSOiT100
Zarządzenie 7/2022 - W sprawie zdalnego zebrania Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji rocznej uczniów klas I-III w szkołach ZSOiT97
Zarządzenie nr 8/2022 - W sprawie zebrania Rady Pedagogicznej w sprawie podsumowania pracy w r. szk. 2021/22 oraz organizacji pracy w r. szk. 2022/23 w ZSOiT110
Zarządzenie nr 4/2022 D - W sprawie kontroli bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do ZSOiT107
Zarządzenie nr 5/2022 D - W sprawie powołania zespołów nauczycieli ZSOiT do pracy w r. szk. 2022/23100
Zarządzenie nr 6/2022 D -W sprawie ustawienia wysokości opłat za jeden pełnowartościowy posiłek dla uczniów OMS w ZSOiT102
Zarządzenie nr 9/2022 -W sprawie zebrania Rady Pedagogicznej w sprawie przedstawienia planu nadzoru pedagogicznego na r. szk. 2022/23 97
Zarządzenie nr 10/2022 - W sprawie zebrania Rady Pedagogicznej w sprawie uchwalenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego oraz Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego na rok szkolny 2022/2023105
Zarządzenie nr 01/2023 - W sprawie zebrania Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji semestralnej uczniów klas i-IV w szkołach ZSOiT w Ustce98
Zarządzenie nr 01/2023 D - W sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. Stypendium Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w I semestrze roku szkolnego 2022/202393
Zarządzenie nr 02/2023 - W sprawie zebrania Rady Pedagogicznej podsumowującego pracę w I semestrze roku szkolnego 2022/202392
Zarządzenie nr 02/2023 D - W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej95
Zarządzenie nr 03/2023 D - W sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej środków trwałych i wyposażenia ZSOiT w Ustce93
Zarządzenie nr 03/2023 - W sprawie zebrania Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji końcowej uczniów klas IV technikum na podbudowie szkoły gimnazjalnej w ZSOiT w Ustce93
Zarządzenie nr 04/2023 D - Zmieniające Zarządzenie nr 02/2023 z 21.02.2023r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej96
Zarządzenie nr 04/2023 - W sprawie zebrania Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji rocznej uczniów LO im. Mikołaja Kopernika i Technikum w ZSOiT w Ustce93
Zarządzenie nr 06/2023 D - W sprawie aktualizacji cennika wynajmu obiektów sportowych i innych pomieszczeń szkolnych94
U_01_2021/2022 - Zatwierdzenie planu pracy na rok szkolny 2021/202298
U_02_2021/2022- w sprawie wyrażenie opinii w sprawie organizacji pracy szkoły91
U_03_2021/2022- W sprawie wyrażenia opinii w sprawie propozycji przydziału nauczycielom ZSOiT w Ustce stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego90
U_04_2021/2022- W sprawie wyrażenia opinii w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych88
U_05_2021/2022 - W sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego90
U_06_2021/2022 - W sprawie opinii w sprawie innowacji pedagogicznej z języka angielskiego92
U_07_2021/2022 - W sprawie ustalenia sposobu wykorzystywania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy ZSOiT w Ustce94
U_08_2021/2022 - W sprawie wyrażenia opinii w sprawie propozycji przydziału nauczycielom ZSOiT w Ustce stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego w roku szkolnym 2021/202295
U_09_2021/2022 - W sprawie opinii w sprawie innowacji pedagogicznej z wychowania do życia w rodzinie90
U_10_2021/2022 - W sprawie promowania do klasy programowo wyższej ucznia z jedną oceną niedostateczną90
U_11_2021/2022 - W sprawie opinii w sprawie wniosków Dyrektora Szkoły o przyznanie nagrody Starosty Słupskiego 95
U_12_2021/2022 - W sprawie przyjęcia, w porozumieniu z Rada Rodziców, programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2021/202297
U_13_2021/2022 - W sprawie opinii dotyczącej programu realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w ZSOiT w Ustce na rok szkolny 2021/202293
U_14_2021/2022 - W sprawie wyrażenia opinii w sprawie zmiany dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 96
U_15_2021/2022 - W sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji semestralnej uczniów klasy IV technikum w zawodach technik hotelarstwa i technik mechatronik w roku szkolnym 2021/202291
U_16_2021/2022 - W sprawie zdalnego zebrania Rady Pedagogicznej92
U_17_2021/2022 - W sprawie wyrażenia opinii w sprawie orzeczenia organizacyjnego ZSOiT w Ustce na rok szkolny 2022/202399
U_18_2021/2022 - W sprawie opinii na temat innowacji pedagogicznego96
U_19_2021/2022 - W sprawie opinii w sprawie wytypowania uczniów do Stypendium Starosty w kategorii ALFA i OMNIBUS w roku szkolnym 2021/202290
U_20_2021/2022 - W sprawie opinii w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku, który został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2022 roku.95
U_21_2021/2022- W sprawie wyników klasyfikacji końcowej uczniów klasy IV technikum w roku szkolnym 2021/202289
U_01_2022/2023 - W sprawie zatwierdzenia planu pracy szkoły na rok szkolny 2022/202393
U_02_2022/2023 - W sprawie wyrażenia opinii w sprawie organizacji pracy szkoły88
U_03_2022/2023 - W sprawie wyrażenia opinii w sprawie propozycji przydziału nauczycielom ZSOiT w Ustce stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego 90
U_04_2022/2023 - W sprawie wyrażenia opinii w sprawach ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych89
U_05_2022/2023 - W sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego95
U_06_2022/2023 - W sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy ZSOiT w Ustce90
U_10_2022/2023 - W sprawie uchwalenia Statutu ZSOiT w Ustce92
U_11_2022/2023 - W sprawie opinii dotyczącej przyznania uczniom stypendium za wyniki w nauce92
U_12_2022/2023 - W sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów klas I-IV liceum ogólnokształcącego i technikum w ZSOiT w Ustce w roku szkolnym 2022/202394
U_13_2022/2023 - W sprawie wyrażenia opinii w sprawie orzeczenia organizacyjnego ZSOiT w Ustce na rok szkolny 2023/2024 91
U_14_2022/2023 - W sprawie opinii dotyczących wniosków uczniów o skierowanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku na badanie w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się 89
U_16_2022/2023 - W sprawie zatwierdzenia wyników egzaminów klasyfikacyjnych i klasyfikacji końcowej uczniów klasy IV technikum w roku szkolnym 2022/2023 90
U_17_2022/2023 - W sprawie opinii dotyczącej przyznania uczniom stypendium za wyniki w nauce90
U_18_2022/2023 - W sprawie niepodlegania klasyfikacji uczniów z Ukrainy uczęszczających do oddziału przygotowawczego95
U_20_2022/2023 - W sprawie opinii w sprawie wytypowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/202493
U_22_2021/2022 - W sprawie ustalenia i zatwierdzenia wyników klasyfikacji śródrocznej, ucznia klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w ZSOiT w Ustce (oddział mistrzostwa sportowego) w roku szkolnym 2021/202289
U_23_2021/2022 - W sprawie wyrażenia opinii w sprawie egzaminu klasyfikacyjnego z wychowania fizycznego, ucznia klasy IV T w zawodzie technik mechatronik 91
U_24_2021/2022 - W sprawie niepodlegania klasyfikacji uczniów z Ukrainy uczęszczających do oddziału przygotowawczego 99
U_26_2021/2022 - W sprawie zatwierdzenia wyników egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2021/202285
U_27_2021/2022 - W sprawie promowania do klasy programowo wyższej uczniów z jedną oceną niedostateczną90
U_21_2022/2023 - W sprawie wytypowania kandydatów do Stypendium Starosty Słupskiego za rok szkolny 2022/2023 84
2023-08-11 - ZSOiT - catering OMS - zapytanie ofertowe173
Zarządzenie nr 22/2021 - ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy78
Zarządzenie nr 7/2023 D - Przegląd po feriach letnich budynków, urządzeń technicznych oraz sanitarnych w ZSOiT 61
U_22_2022/2023 - W sprawie uchwalenia wyników klasyfikacji rocznej uczniów przystępujących do egzaminów poprawkowych 69
U_23_2022/2023 - W sprawie promowania do klas programowo wyższej ucznia z jedną ocena niedostateczną63
U_24_2022_2023 - W sprawie promowania do klas programowo wyższej ucznia z jedną ocena niedostateczną66
U_25_2022/2023 - W sprawie promowania do klas programowo wyższej ucznia z jedną ocena niedostateczną66
U_26_2022/2023 - W sprawie uchwalenia wyników klasyfikacji rocznej uczniów przystępujących do egzaminów poprawkowych 67
U_27_2022/2023 - W sprawie promowania do klasy programowo wyższej ucznia z jedną oceną niedostateczną65
U_28_2022/2023 - W sprawie promowania do klasy programowo wyższej ucznia z jedną oceną niedostateczną69
U_29_2022/2023 - W sprawie promowania do klasy programowo wyższej ucznia z jedną oceną niedostateczną64
U_30_2022/2023 - W sprawie promowania do klasy programowo wyższej ucznia z jedną oceną niedostateczną68
U_31_2022/2023 - W sprawie promowania do klasy programowo wyższej ucznia z jedną oceną niedostateczną64
Zapytanie ofertowe50
Załącznik nr 1 - Formularz oferty42
Załącznik nr 2 - wzór umowy41
Załącznik nr 3 - oświadczenia Wykonawcy31
Informacja z otwarcia ofert33
Statut LO21
Statut Technikum15
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty17
Razem400784

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

Deklaracja dostepnosci

odwiedzin: 404904