Biuletyn Informacji PublicznejZespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce www.zsoitustka.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
MENU PODMIOTOWE
Dane podstawowe
Sekretariat
Akty prawne
Zarządzenia Dyrektora Szkoły
2013
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Sprawozdania Dyrektora Szkoły
Organizacja nadzoru pedagogicznego
MENU TEMATYCZNE
Dokumenty szkoły
Majątek i budżet
Oferty pracy
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej.
Konkurs ofert na urzędnicze stanowisko pracy - referent
Nabór na stanowisko głównego księgowego
Regulaminy
Rejestry i ewidencje
Roczne Plany Pracy Szkoły
Kontrole
Kontrole 2016
Kontrole 2017
Kontrole 2018
Kontrole 2019
Tablica ogłoszeń
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 14 000 Euro
Zamówienia publiczne - Energia 2012-2015
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzule informacyjne RODO
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą
BILANS
Bilans 2018

DokumentOdwiedzin
Redakcja1219
Redakcja7005
Status prawny i dane teleadresowe1425
Sposoby załatwiania spraw.3
Kontakt1790
Zarządzenie nr 2/2013605
Zarządzenie nr 1/2013669
Zarządzenie nr 17/2012615
Zarządzenie nr 16/2012631
Zarządzenie nr 15/2012617
Zarządzenie nr 14/2012630
Zarządzenie nr 13/2012624
Zarządzenie nr 12/2012630
Zarządzenie nr 11/2012649
Zarządzenie nr 10/2012558
Zarządzenie nr 9/2012701
Zarządzenie nr 8/2012660
Zarządzenie nr 7/2012674
Zarządzenie nr 6/2012685
Zarządzenie nr 5/2012596
Zarządzenie nr 4/2012706
Zarządzenie nr 3/2012584
Zarządzenie nr 2/2012609
Zarządzenie nr 1/2012636
Statut1214
Organy szkoły oraz ich kompetencje1238
WSO1143
Szkolny Program Wychowawczy1225
Program Profilaktyki1228
Plan Działań Wychowawczych1168
Kontrole1209
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze1168
Protokół z naboru na wolne stanowisko urzędnicze1191
Ogłoszenie o wyniku naboru1264
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej1155
Decyzja o dopuszczeniu pracownika do egzaminu1164
Decyzja o przedłużeniu okresu służby przygotowawczej1220
Decyzja o odmowie dopuszczenia pracownika do egzaminu1246
Wniosek o rozwiązanie stosunku pracy1189
Zakświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej urzędnika samorządowego1195
Plan lekcji 2012/20131239
Kodeks Etyki Pracowników1208
Regulamin Pracy1128
Regulamin Organizacyjny1180
Regulamin Rady Rodziców1208
Regulamin WDN i ZDN1213
Regulamin Dyżurów1289
Sposoby załatwiania spraw1270
Uchwała Nr XIV/126/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, z siedzibą w Ustce przy ulicy Bursztynowej 12.345
Oferty pracy1770
Zarządzenia Dyrektora Szkoły1571
Rejestry i ewidencje1365
Rejestry i ewidencje prowadzone w sekretariacie1243
Rejestry i ewidencje prowadzone w dziale administracyjnym1212
Roczny Plan Pracy Szkoły 2012/2013283
Roczny plan pracy szkoły 2012/20131258
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 14 000 Euro3473
Zamówienia publiczne udzielone na energię do 31 grudnia 2012522
Zamówienia publiczne - Energia1848
Cenowe rozeznanie rynku1180
Wniosek o dokonanie dostawy1240
Zapytanie ofertowe1142
Protokół rozeznania ofertowego1248
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2012/20131236
Zarządzenie nr 5/2015 Dyrektora Szkoły557
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Szkoły510
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce550
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego477
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze505
Roczny Plan Pracy Szkoły 2013/2014248
Roczny Plan Pracy Szkoły 2014/2015407
Roczny Plan Pracy Szkoły 2015/2016295
Roczny Plan Pracy Szkoły 2017/2018322
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2014/2015406
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2015/2016313
Zarządzenie nr 1R/2013328
Zarządzenie nr 3/2013288
Zarządzenie nr 4/2013346
Zarządzenie nr 5/2013334
Zarządzenie nr 6/2013294
Zarządzenie nr 7/2013322
Zarządzenie nr 8/2013318
Zarządzenie nr 9/2013354
Zarządzenie nr 10/2013371
Zarządzenie nr 1/2014360
Zarządzenie nr 2/2014276
Zarządzenie nr 3/2014299
Zarządzenie nr 4/2014356
Majątek ZSOiT - 2012.12.31319
Zarządzenie nr 5/2014295
Zarządzenie nr 6/2014295
Zarządzenie nr 7/2014325
Zarządzenie nr 8/2014312
Zarządzenie nr 9/2014384
Zarządzenie nr 1/2015288
Zarządzenie nr 2/2015354
Zarządzenie nr 3/2015324
Zarządzenie nr 4/2015329
Zarządzenie nr 5/2015313
Zarządzenie nr 6/2015276
Zarządzenie nr 7/2015346
Zarządzenie nr 8/2015297
Zarządzenie nr 9/2015327
Zarządzenie nr 10/2015312
Zarządzenie nr 11/2015335
Zarządzenie nr 12/2015323
Zarządzenie nr 13/2015387
Zarządzenie nr 14/2015370
Zarządzenie nr 15/2015304
Zarządzenie nr 16/2015358
Zarządzenie nr 17/2015356
Zarządzenie nr 18/2015340
Zarządzenie nr 1/2016353
Zarządzenie nr 2/2016316
Zarządzenie nr 3/2016306
Zarządzenie nr 3A/2016334
Zarządzenie nr 4/2016346
Zarządzenie nr 5/2016350
Zarządzenie nr 6/2016361
Zarządzenie nr 6A/2016278
Zarządzenie nr 6B/2016312
Zarządzenie nr 1/2017347
Zarządzenie nr 2/2017341
Zarządzenie nr 3/2017299
Zarządzenie nr 4/2017328
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017350
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2013-2014406
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2014-2015340
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2015/2016338
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2016/2017339
Roczny Plan Pracy Szkoły 2016/2017321
Regulamin dyżurów477
Majątek ZSOiT - 2013.12.31374
Ustawa o systemie oświaty (tekst ujednolicony)358
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego383
Informacje o Jednostce Organizacyjnej404
Budżet ZSOiT w Ustce na 2017 rok.373
Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013342
Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014311
Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015286
Plan nadzoru pedagogicznego 2015/2016309
Plan nadzoru pedagogicznego 2016/2017396
Plan nadzoru pedagogicznego 2017/2018363
Budżet 2012358
Majątek - 2012.12.31291
Budżet 2013275
Majątek - 2013.12.31323
Budżet 2014373
Majątek - 2014.12.31308
Budżet 2015324
Majątek - 2015.12.31319
Budżet 2016303
Majątek - 2016.12.31347
Budżet 2017284
Majątek - 2017.12.31342
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2012/2013284
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2013/2014335
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2014/2015325
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2015/2016296
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2016/2017280
Statut360
Organy szkoły oraz ich kompetencje354
Wewnątrzszkolny System Oceniania287
Program Wychowawczy336
Program Profilaktyki293
Roczny Plan Pracy Szkoły 2013/2014321
Roczny Plan Pracy Szkoły 2014/2015370
Roczny Plan Pracy Szkoły 2015/2016297
Roczny Plan Pracy Szkoły 2016/2017297
Roczny Plan Pracy Szkoły 2017/2018372
Regulamin organizacyjny417
Regulamin Pracy280
Regulamin Rady Rodziców354
Regulamin WDN i ZDN341
Regulamin Dyżurów352
Kodeks Etyki Pracowników332
Załącznik nr 1326
Załącznik nr 2378
Załącznik nr 3322
Załącznik nr 4345
Załącznik nr 1 283
Załącznik nr 2268
Ogłoszenie o naborze290
Ogłoszenie o wyniku naboru354
Załącznik nr 1379
Załącznik nr 2364
Załącznik nr 3350
Załącznik nr 4312
Załącznik nr 5269
Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli309
Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli282
Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół339
Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach311
2016.03.15 - Kontrola w zakresie zgodnościz przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych421
2016.09.14 - Kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej - Protokół347
2016.10.11 - Kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej - Wynik kontroli293
2016.11.11 - Wizytacja dotycząca podejmowania działań profilaktycznych w ramach programu ograniczania Zdrowtnych Nstępstw Palenia Tytoniu w Polsce w roku 2016 - Protokół309
2017.03.17 - Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej299
2017.04.27 - Kontrola doraźna w zakresie poprawności sporządzania umów pod kątem stron267
2017.05.26 - Kontrola realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu346
Kontrola realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dostępie do informacji publicznej - publikowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej232
2016.11.11 - Wizytacja dotycząca podejmowania działań profilaktycznych w ramach programu ograniczania Zdrowtnych Nstępstw Palenia Tytoniu w Polsce w roku 2016 - Ocena realizacji interwencji programowej361
Program Profilaktyczno-Wychowawczy380
Klauzula informacyjna pracownicy142
Klauzula informacyjna uczniowie i ich rodzice / opiekunowie prawni163
Klauzula informacyjna rekrutacja uczniiowie155
Klauzula informacyjna kandydaci do pracy191
Klauzula informacyjna kontrahenci162
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą307
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2017/2018103
Plan nadzoru pedagogicznego 2018-201985
Roczny Plan Pracy Szkoły 2018/201992
2018.08.28-30 - Kontrola stanu przygotowania szkół i placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/201999
2017.12.22 - Audyt wewnętrzny dot. prawidłowości wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę naliczania subwencji oświatowej91
2018.07.26 - Kontrola dot. prawidłowości sporządzania sprawozdań służących finansowaniu zadań oświatowych89
2018.08.22-27 - kontrola doraźna - Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania oraz przeprowadzanie rekrutacji90
2018.10.25 - kontrola doraźna - Zgodność i poprawność danych w SIO95
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół83
Ustawa Prawo Oświatowe - tekst jednolity88
Zarządzenie nr 5/201791
Zarządzenie nr 5A/201780
Zarządzenie nr 6/201794
Zarządzenie nr 7/201784
Zarządzenie nr 8/201773
Zarządzenie nr 9/201775
Zarządzenie nr 10/201777
Zarządzenie nr 11/201776
Zarządzenie nr 12/201764
Zarządzenie nr 13/201786
Zarządzenie nr 1/201888
Zarządzenie nr 2/201888
Zarządzenie nr 3/201883
Zarządzenie nr 4/201882
Zarządzenie nr 5/201878
Zarządzenie nr 6/201884
Zarządzenie nr 6a/201895
Zarządzenie nr 7/201878
Zarządzenie nr 7a/201878
Zarządzenie nr 8/201875
Zarządzenie nr 8a/201866
Zarządzenie nr 9/201874
Zarządzenie nr 10/201884
Zarządzenie nr 11/201874
Zarządzenie nr 12/201876
Zarządzenie nr 13/201881
Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej89
Zarządzenie nr 14/201869
Zarządzenie nr 1/201997
Zarządzenie nr 2/2019102
Zarządzenie nr 3/2019110
Budżet 201860
Majątek - 2018.12.3165
Budżet 201968
Majątek - 2019.12.3164
Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. - treść w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 01 - treść89
Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 02 - wzory świadectw83
Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 03 - legitymacje75
2018-12-31- Bilans jednostki budżetowej87
2018-12-31- Zestawienie zmian w funduszu jednostki86
2018-12-31 - Rachunek zysków i strat jednostki88
2018-12-31 - Bilans - informacja dodatkowa81
2018-12-31 - Bilans - informacja dodatkowa - wyciąg z danych71
Klauzula informacyjna monitoring44
Regulamin wynagradzania10
Razem125878

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 129875