Biuletyn Informacji PublicznejZespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce www.zsoitustka.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
MENU PODMIOTOWE
Dane podstawowe
Sekretariat
Akty prawne
Zarządzenia Dyrektora Szkoły
2013
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Sprawozdania Dyrektora Szkoły
Sprawozdania z działań
Sprawozdania z nadzoru pedagogicznego
Organizacja nadzoru pedagogicznego
Uchwały Rady Pedagogicznej
Uchwały 2019/2020
Uchwały 2020/2021
Raport o stanie dostępności
MENU TEMATYCZNE
Dokumenty szkoły
Majątek i budżet
Oferty pracy
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej.
Regulaminy
Rejestry i ewidencje
Roczne Plany Pracy Szkoły
Kontrole
Kontrole 2016
Kontrole 2017
Kontrole 2018
Kontrole 2019
Kontrole 2020
Kontrole 2021
Tablica ogłoszeń
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia publiczne - Energia 2012-2015
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 000 Euro
Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzule informacyjne RODO
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą
Klauzula informacyjna dla obsługi BIP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
BILANS
Bilans 2018
Bilans 2019

DokumentOdwiedzin
Redakcja2663
Redakcja16256
Status prawny i dane teleadresowe2190
Sposoby załatwiania spraw.3
Kontakt2711
Zarządzenie nr 2/20131203
Zarządzenie nr 1/20131256
Zarządzenie nr 17/20121212
Zarządzenie nr 16/20121214
Zarządzenie nr 15/20121214
Zarządzenie nr 14/20121217
Zarządzenie nr 13/20121190
Zarządzenie nr 12/20121215
Zarządzenie nr 11/20121266
Zarządzenie nr 10/20121141
Zarządzenie nr 9/20121279
Zarządzenie nr 8/20121289
Zarządzenie nr 7/20121304
Zarządzenie nr 6/20121262
Zarządzenie nr 5/20121167
Zarządzenie nr 4/20121305
Zarządzenie nr 3/20121168
Zarządzenie nr 2/20121199
Zarządzenie nr 1/20121237
Statut1847
Organy szkoły oraz ich kompetencje1898
WSO1747
Szkolny Program Wychowawczy1871
Program Profilaktyki1885
Plan Działań Wychowawczych1838
Kontrole1844
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze1790
Protokół z naboru na wolne stanowisko urzędnicze1834
Ogłoszenie o wyniku naboru1926
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej1750
Decyzja o dopuszczeniu pracownika do egzaminu1838
Decyzja o przedłużeniu okresu służby przygotowawczej1859
Decyzja o odmowie dopuszczenia pracownika do egzaminu1930
Wniosek o rozwiązanie stosunku pracy1894
Zakświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej urzędnika samorządowego1862
Plan lekcji 2012/20131832
Kodeks Etyki Pracowników1837
Regulamin Pracy1829
Regulamin Organizacyjny1814
Regulamin Rady Rodziców1864
Regulamin WDN i ZDN1872
Regulamin Dyżurów1931
Sposoby załatwiania spraw1906
Uchwała Nr XIV/126/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, z siedzibą w Ustce przy ulicy Bursztynowej 12.945
Oferty pracy3260
Zarządzenia Dyrektora Szkoły3032
Rejestry i ewidencje2667
Rejestry i ewidencje prowadzone w sekretariacie1784
Rejestry i ewidencje prowadzone w dziale administracyjnym1808
Roczny Plan Pracy Szkoły 2012/2013864
Roczny plan pracy szkoły 2012/20131779
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 14 000 Euro4036
Zamówienia publiczne udzielone na energię do 31 grudnia 2012981
Zamówienia publiczne - Energia3191
Cenowe rozeznanie rynku1816
Wniosek o dokonanie dostawy1853
Zapytanie ofertowe1652
Protokół rozeznania ofertowego1832
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2012/20131861
Zarządzenie nr 5/2015 Dyrektora Szkoły1161
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Szkoły1084
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce781
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego1119
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze1115
Roczny Plan Pracy Szkoły 2013/2014652
Roczny Plan Pracy Szkoły 2014/20151015
Roczny Plan Pracy Szkoły 2015/2016793
Roczny Plan Pracy Szkoły 2017/2018802
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2014/20151009
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2015/2016900
Zarządzenie nr 1R/2013915
Zarządzenie nr 3/2013868
Zarządzenie nr 4/2013919
Zarządzenie nr 5/2013917
Zarządzenie nr 6/2013857
Zarządzenie nr 7/2013907
Zarządzenie nr 8/2013876
Zarządzenie nr 9/2013962
Zarządzenie nr 10/2013970
Zarządzenie nr 1/2014952
Zarządzenie nr 2/2014885
Zarządzenie nr 3/2014914
Zarządzenie nr 4/2014928
Majątek ZSOiT - 2012.12.31810
Zarządzenie nr 5/2014893
Zarządzenie nr 6/2014869
Zarządzenie nr 7/2014893
Zarządzenie nr 8/2014934
Zarządzenie nr 9/2014960
Zarządzenie nr 1/2015886
Zarządzenie nr 2/2015921
Zarządzenie nr 3/2015916
Zarządzenie nr 4/2015887
Zarządzenie nr 5/2015881
Zarządzenie nr 6/2015835
Zarządzenie nr 7/2015928
Zarządzenie nr 8/2015840
Zarządzenie nr 9/2015887
Zarządzenie nr 10/2015901
Zarządzenie nr 11/2015919
Zarządzenie nr 12/2015899
Zarządzenie nr 13/2015975
Zarządzenie nr 14/2015940
Zarządzenie nr 15/2015877
Zarządzenie nr 16/2015934
Zarządzenie nr 17/2015928
Zarządzenie nr 18/2015904
Zarządzenie nr 1/2016936
Zarządzenie nr 2/2016896
Zarządzenie nr 3/2016897
Zarządzenie nr 3A/2016916
Zarządzenie nr 4/2016923
Zarządzenie nr 5/2016921
Zarządzenie nr 6/2016936
Zarządzenie nr 6A/2016836
Zarządzenie nr 6B/2016885
Zarządzenie nr 1/2017958
Zarządzenie nr 2/2017928
Zarządzenie nr 3/2017856
Zarządzenie nr 4/2017918
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017954
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2013-2014903
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2014-2015968
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2015/2016940
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2016/2017908
Roczny Plan Pracy Szkoły 2016/2017819
Regulamin dyżurów1128
Majątek ZSOiT - 2013.12.31909
Ustawa o systemie oświaty (tekst ujednolicony)950
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego985
Informacje o Jednostce Organizacyjnej1032
Budżet ZSOiT w Ustce na 2017 rok.1813
Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013919
Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014911
Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015870
Plan nadzoru pedagogicznego 2015/2016900
Plan nadzoru pedagogicznego 2016/20171000
Plan nadzoru pedagogicznego 2017/2018952
Budżet 2012955
Majątek - 2012.12.31887
Budżet 2013897
Majątek - 2013.12.31912
Budżet 2014949
Majątek - 2014.12.31905
Budżet 2015917
Majątek - 2015.12.31915
Budżet 2016865
Majątek - 2016.12.31943
Budżet 2017867
Majątek - 2017.12.31952
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2012/2013979
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2013/20141016
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2014/20151045
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2015/20161007
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2016/20171011
Statut936
Organy szkoły oraz ich kompetencje593
Wewnątrzszkolny System Oceniania883
Program Wychowawczy507
Program Profilaktyki480
Sposoby załatwiania spraw398
Roczny Plan Pracy Szkoły 2013/2014928
Roczny Plan Pracy Szkoły 2014/2015921
Roczny Plan Pracy Szkoły 2015/2016851
Roczny Plan Pracy Szkoły 2016/2017853
Roczny Plan Pracy Szkoły 2017/2018945
Regulamin organizacyjny975
Regulamin Pracy872
Regulamin Rady Rodziców939
Regulamin WDN i ZDN939
Regulamin Dyżurów959
Kodeks Etyki Pracowników912
Załącznik nr 1880
Załącznik nr 2936
Załącznik nr 3877
Załącznik nr 4916
Załącznik nr 1 876
Załącznik nr 2863
Ogłoszenie o naborze986
Ogłoszenie o wyniku naboru560
Załącznik nr 1951
Załącznik nr 2946
Załącznik nr 3947
Załącznik nr 4939
Załącznik nr 5836
Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli899
Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli460
Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół526
Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach884
2016.03.15 - Kontrola w zakresie zgodnościz przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych1003
2016.09.14 - Kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej - Protokół940
2016.10.11 - Kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej - Wynik kontroli872
2016.11.11 - Wizytacja dotycząca podejmowania działań profilaktycznych w ramach programu ograniczania Zdrowtnych Nstępstw Palenia Tytoniu w Polsce w roku 2016 - Protokół886
2017.03.17 - Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej897
2017.04.27 - Kontrola doraźna w zakresie poprawności sporządzania umów pod kątem stron822
2017.05.26 - Kontrola realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu922
Kontrola realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dostępie do informacji publicznej - publikowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej232
2016.11.11 - Wizytacja dotycząca podejmowania działań profilaktycznych w ramach programu ograniczania Zdrowtnych Nstępstw Palenia Tytoniu w Polsce w roku 2016 - Ocena realizacji interwencji programowej926
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny959
Klauzula informacyjna pracownicy719
Klauzula informacyjna uczniowie i ich rodzice / opiekunowie prawni750
Klauzula informacyjna rekrutacja uczniiowie732
Klauzula informacyjna kandydaci do pracy781
Klauzula informacyjna kontrahenci727
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą1562
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2017/2018876
Plan nadzoru pedagogicznego 2018/2019668
Roczny Plan Pracy Szkoły 2018/2019656
2018.08.28-30 - Kontrola stanu przygotowania szkół i placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019692
2017.12.22 - Audyt wewnętrzny dot. prawidłowości wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę naliczania subwencji oświatowej670
2018.07.26 - Kontrola dot. prawidłowości sporządzania sprawozdań służących finansowaniu zadań oświatowych661
2018.08.22-27 - kontrola doraźna - Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania oraz przeprowadzanie rekrutacji656
2018.10.25 - kontrola doraźna - Zgodność i poprawność danych w SIO683
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół639
Ustawa Prawo Oświatowe - tekst jednolity612
Zarządzenie nr 5/2017669
Zarządzenie nr 5A/2017636
Zarządzenie nr 6/2017672
Zarządzenie nr 7/2017677
Zarządzenie nr 8/2017657
Zarządzenie nr 9/2017642
Zarządzenie nr 10/2017656
Zarządzenie nr 11/2017685
Zarządzenie nr 12/2017620
Zarządzenie nr 13/2017675
Zarządzenie nr 1/2018651
Zarządzenie nr 2/2018674
Zarządzenie nr 3/2018652
Zarządzenie nr 4/2018644
Zarządzenie nr 5/2018650
Zarządzenie nr 6/2018663
Zarządzenie nr 6a/2018652
Zarządzenie nr 7/2018660
Zarządzenie nr 7a/2018651
Zarządzenie nr 8/2018648
Zarządzenie nr 8a/2018613
Zarządzenie nr 9/2018655
Zarządzenie nr 10/2018673
Zarządzenie nr 11/2018648
Zarządzenie nr 12/2018645
Zarządzenie nr 13/2018672
Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej669
Zarządzenie nr 14/2018633
Zarządzenie nr 1/2019 - szkolenie Rady Pedagogicznej "Jak działa mózg"687
Zarządzenie nr 2/2019 - Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna690
Budżet 2018629
Majątek - 2018.12.31631
Budżet 2019669
Majątek - 2019.12.31663
Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. - treść w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 01 - treść678
Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 02 - wzory świadectw650
Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 03 - legitymacje648
2018-12-31- Bilans jednostki budżetowej672
2018-12-31- Zestawienie zmian w funduszu jednostki694
2018-12-31 - Rachunek zysków i strat jednostki690
2018-12-31 - Bilans - informacja dodatkowa684
2018-12-31 - Bilans - informacja dodatkowa - wyciąg z danych684
Klauzula informacyjna monitoring642
Regulamin wynagradzania608
Roczny Plan Pracy Szkoły 2019/2020593
Zarządzenie nr 3/2019 - płatności zobowiązań za grudzień564
Zarządzenie nr 01/2020 - ponadnormatywna kontrola ppoż.700
Plan nadzoru pedagogicznego 2019/2020372
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 000 Euro1011
Klauzula informacyjna ZFŚS382
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych364
Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych368
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 2019/2020377
Zarządzenie nr 01/2021 - Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych427
Zarządzenie nr 02/2020 - wprowadzenie zdalnego nauczania353
Zarządzenie nr 03/2020 - organizacja zdalnego nauczania356
Zarządzenie nr 04/2020 - powołanie Szkolnej Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej369
Zarządzenie nr 05/2020 - W sprawie opracowania ramowych planów działań w celu ustalenia sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego 356
Zarządzenie nr 06/2020 - szkolenie WDN - innowacje pedagogiczne359
Zarządzenie nr 07/2020 - Regulamin przestrzegania wytycznych sanitarnych362
Zarządzenie nr 08/2020 - Procedury bezpieczeństwa - COVID-19352
Zarządzenie nr 09/2020 - Strategia Zarządzania Placówką Oświatową358
Zarządzenie nr 10/2020 - Regulamin Nadzoru Pedagogicznego350
Zarządzenie nr 11/2020 - obowiązek noszenia maseczek362
Zarządzenie nr 12/2020 - organizacja kształcenia - COVID-19360
Zarządzenie nr 13/2020 - organizacja zajęć praktycznych i wychowania fizycznego365
Zarządzenie nr 14/2020 - Regulamin podziału środków na doszkalanie i doskonalenie375
Zarządzenie nr 15/2020 - ustalenie dnia wolnego od pracy363
Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych382
Regulamin ZFŚS386
Uchwała 01 ZSOiT/2020/2021360
Uchwała 02 ZSOiT/2020/2021337
Uchwała 03 ZSOiT/2020/2021360
Uchwała 04 ZSOiT/2020/2021402
Uchwała 05 ZSOiT/2020/2021366
Uchwała 06 ZSOiT/2020/2021356
Uchwała 07 ZSOiT/2020/2021352
Uchwała 08 ZSOiT/2020/2021368
Uchwała 09 ZSOiT/2020/2021354
Uchwała 10 ZSOiT/2020/2021364
Uchwała 11 ZSOiT/2020/2021382
Uchwała 12 ZSOiT/2020/2021353
Uchwała 13 ZSOiT/2020/2021370
Uchwała 14 ZSOiT/2020/2021360
Uchwała 15 ZSOiT/2020/2021367
Uchwała 16 ZSOiT/2020/2021386
Uchwała 17 ZSOiT/2020/2021347
Uchwała 18 ZSOiT/2020/2021372
Uchwała 19 ZSOiT/2020/2021368
Kontrola gospodarowania środkami ZFŚS810
Kontrola doraźna NIK - Organizacja pracy nauczycieli w szkołach publicznych - 25.01 - 15.02.2021309
Klauzula informacyjna dla obsługi BIP931
Uchwała 20 ZSOiT/2020/2021361
Uchwała 21 ZSOiT 2020/2021396
Zarządzenie nr 4/2019 - regulamin publikacji w BIP334
Uchwała 01 ZSOiT/2019/2020402
Uchwała 02 ZSOiT/2019/2020374
Uchwała 03 ZSOiT/2019/2020379
Uchwała 04 ZSOiT/2019/2020382
Uchwała 05 ZSOiT/2019/2020389
Uchwała 06 ZSOiT/2019/2020381
Uchwała 07 ZSOiT/2019/2020379
Uchwała 08 ZSOiT/2019/2020366
Uchwała 09 ZSOiT/2019/2020389
Uchwała 10 ZSOiT/2019/2020381
Uchwała 11 ZSOiT/2019/2020396
Uchwała 12 ZSOiT/2019/2020363
Uchwała 13 ZSOiT/2019/2020386
Uchwała 14 ZSOiT/2019/2020387
Uchwała 15 ZSOiT/2019/2020382
Uchwała 16 ZSOiT/2019/2020386
Uchwała 17 ZSOiT/2019/2020400
Uchwała 18 ZSOiT/2019/2020372
Uchwała 19 ZSOiT/2019/2020365
Uchwała 20 ZSOiT/2019/2020406
Uchwała 21 ZSOiT/2019/2020386
Informacja o uchwałach ZSOiT w Ustce398
Uchwała nr 22 ZSOiT/2019/2020369
Uchwała nr 23 ZSOiT 2019/2020380
Uchwała nr 24 ZSOiT 2019/2020374
Uchwała nr 25 ZSOiT 2019/2020363
Uchwała nr 26 ZSOiT 2019/2020404
Uchwała nr 27 ZSOiT 2019/2020372
Sprawozdanie roczne zdziałań 2019-2020936
2019-12-31 - Bilans jednostki budżetowej801
ESP ePUAP390
Zarządzenie nr 16/2020 - powołanie Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej328
Zarządzenie nr 17.2020 - Kontrola Zarządcza356
Zarządzenie nr 5/2019 - organizacja kontroli zarządczej351
Zarządzenie nr 6/2019 - kontrola zarządcza na 2020352
ZSOiT - raport o stanie dostępności 2021348
LO_ZSOiT - raport o stanie dostępności 2021347
T_ZSOiT - raport o stanie dostępności 2021363
LOdD_ZSOiT - raport o stanie dostępności 2021338
Inspektor Ochrony Danych Osobowych435
Zarządzenie nr 03/2021 - opinia w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora318
Zarządzenie nr 02/2021 - Powołanie Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej333
Zarządzenie nr 04/2021 - Ustalenie dnia wolnego od pracy320
Upoważnienie SPO.1711.2.2021.III245
PROTOKÓŁ z kontroli udzielania dostępu do informacji publicznych, w tym informacji publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych Powiatu Słupskiego235
Kontrola udzielania dostępu do informacji publicznej312
Inspektor Ochrony Danych Osobowych339
Organy szkoły i ich kompetencje351
Uchwała 22 ZSOiT 2020/2021299
Uchwała 23 ZSOiT 2020/2021313
Uchwała 24 ZSOiT 2020/2021303
Uchwała 25 ZSOiT 2020/2021307
Uchwała 26 ZSOiT 2020/2021300
Uchwała 27 ZSOiT 2020/2021296
Uchwała 28 ZSOiT 2020/2021298
Uchwała 29 ZSOiT 2020/2021311
Zarządzenie nr 05/2021 - powołanie Komisji rekrutacyjnej - Powiatowa Bursa Młodzieżowa322
Zarządzenie nr 06/2021 - kontrola zgodności oceniania i klasyfikowania z przepisami316
Dane do faktur285
Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego 130
Kocepcja pracy szkoły na lata 2021-202654
Razem335378

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

Deklaracja dostepnosci

odwiedzin: 339498