Biuletyn Informacji PublicznejZespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce www.zsoitustka.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
MENU PODMIOTOWE
Dane podstawowe
Sekretariat
Akty prawne
Zarządzenia Dyrektora Szkoły
2013
2012
2014
2015
2016
2017
Sprawozdania Dyrektora Szkoły
Organizacja nadzoru pedagogicznego
MENU TEMATYCZNE
Dokumenty szkoły
Majątek i budżet
Oferty pracy
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej.
Konkurs ofert na urzędnicze stanowisko pracy - referent
Nabór na stanowisko głównego księgowego
Regulaminy
Rejestry i ewidencje
Roczne Plany Pracy Szkoły
Kontrole
Kontrole 2016
Kontrole 2017
Tablica ogłoszeń
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 14 000 Euro
Zamówienia publiczne - Energia 2012-2015
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzule informacyjne RODO
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą

DokumentOdwiedzin
Redakcja964
Redakcja5024
Status prawny i dane teleadresowe1297
Sposoby załatwiania spraw.3
Kontakt1509
Zarządzenie nr 2/2013492
Zarządzenie nr 1/2013565
Zarządzenie nr 17/2012534
Zarządzenie nr 16/2012528
Zarządzenie nr 15/2012514
Zarządzenie nr 14/2012534
Zarządzenie nr 13/2012534
Zarządzenie nr 12/2012537
Zarządzenie nr 11/2012553
Zarządzenie nr 10/2012466
Zarządzenie nr 9/2012602
Zarządzenie nr 8/2012559
Zarządzenie nr 7/2012567
Zarządzenie nr 6/2012594
Zarządzenie nr 5/2012500
Zarządzenie nr 4/2012606
Zarządzenie nr 3/2012482
Zarządzenie nr 2/2012514
Zarządzenie nr 1/2012531
Statut1115
Organy szkoły oraz ich kompetencje1128
WSO1046
Szkolny Program Wychowawczy1123
Program Profilaktyki1131
Plan Działań Wychowawczych1058
Kontrole1128
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze1071
Protokół z naboru na wolne stanowisko urzędnicze1079
Ogłoszenie o wyniku naboru1157
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej1058
Decyzja o dopuszczeniu pracownika do egzaminu1062
Decyzja o przedłużeniu okresu służby przygotowawczej1125
Decyzja o odmowie dopuszczenia pracownika do egzaminu1142
Wniosek o rozwiązanie stosunku pracy1083
Zakświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej urzędnika samorządowego1086
Plan lekcji 2012/20131142
Kodeks Etyki Pracowników1100
Regulamin Pracy1025
Regulamin Organizacyjny1075
Regulamin Rady Rodziców1101
Regulamin WDN i ZDN1092
Regulamin Dyżurów1178
Sposoby załatwiania spraw1170
Uchwała Nr XIV/126/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, z siedzibą w Ustce przy ulicy Bursztynowej 12.236
Oferty pracy1527
Zarządzenia Dyrektora Szkoły1325
Rejestry i ewidencje1177
Rejestry i ewidencje prowadzone w sekretariacie1158
Rejestry i ewidencje prowadzone w dziale administracyjnym1115
Roczny Plan Pracy Szkoły 2012/2013187
Roczny plan pracy szkoły 2012/20131164
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 14 000 Euro3373
Zamówienia publiczne udzielone na energię do 31 grudnia 2012460
Zamówienia publiczne - Energia1620
Cenowe rozeznanie rynku1079
Wniosek o dokonanie dostawy1139
Zapytanie ofertowe1041
Protokół rozeznania ofertowego1156
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2012/20131128
Zarządzenie nr 5/2015 Dyrektora Szkoły464
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Szkoły413
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce439
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego364
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze405
Roczny Plan Pracy Szkoły 2013/2014198
Roczny Plan Pracy Szkoły 2014/2015312
Roczny Plan Pracy Szkoły 2015/2016229
Roczny Plan Pracy Szkoły 2017/2018236
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2014/2015318
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2015/2016221
Zarządzenie nr 1R/2013232
Zarządzenie nr 3/2013186
Zarządzenie nr 4/2013244
Zarządzenie nr 5/2013231
Zarządzenie nr 6/2013200
Zarządzenie nr 7/2013221
Zarządzenie nr 8/2013215
Zarządzenie nr 9/2013245
Zarządzenie nr 10/2013275
Zarządzenie nr 1/2014251
Zarządzenie nr 2/2014186
Zarządzenie nr 3/2014200
Zarządzenie nr 4/2014264
Majątek ZSOiT - 2012.12.31250
Zarządzenie nr 5/2014198
Zarządzenie nr 6/2014207
Zarządzenie nr 7/2014232
Zarządzenie nr 8/2014211
Zarządzenie nr 9/2014286
Zarządzenie nr 1/2015204
Zarządzenie nr 2/2015262
Zarządzenie nr 3/2015218
Zarządzenie nr 4/2015238
Zarządzenie nr 5/2015221
Zarządzenie nr 6/2015193
Zarządzenie nr 7/2015246
Zarządzenie nr 8/2015203
Zarządzenie nr 9/2015236
Zarządzenie nr 10/2015230
Zarządzenie nr 11/2015247
Zarządzenie nr 12/2015231
Zarządzenie nr 13/2015294
Zarządzenie nr 14/2015275
Zarządzenie nr 15/2015222
Zarządzenie nr 16/2015272
Zarządzenie nr 17/2015269
Zarządzenie nr 18/2015250
Zarządzenie nr 1/2016260
Zarządzenie nr 2/2016224
Zarządzenie nr 3/2016212
Zarządzenie nr 3A/2016232
Zarządzenie nr 4/2016246
Zarządzenie nr 5/2016255
Zarządzenie nr 6/2016269
Zarządzenie nr 6A/2016171
Zarządzenie nr 6B/2016218
Zarządzenie nr 1/2017253
Zarządzenie nr 2/2017252
Zarządzenie nr 3/2017215
Zarządzenie nr 4/2017229
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017253
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2013-2014314
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2014-2015257
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2015/2016243
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2016/2017255
Roczny Plan Pracy Szkoły 2016/2017255
Regulamin dyżurów378
Majątek ZSOiT - 2013.12.31278
Ustawa o systemie oświaty (tekst ujednolicony)260
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego287
Informacje o Jednostce Organizacyjnej301
Budżet ZSOiT w Ustce na 2017 rok.297
Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013241
Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014223
Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015189
Plan nadzoru pedagogicznego 2015/2016206
Plan nadzoru pedagogicznego 2016/2017290
Plan nadzoru pedagogicznego 2017/2018250
Budżet 2012255
Majątek - 2012.12.31194
Budżet 2013177
Majątek - 2013.12.31229
Budżet 2014284
Majątek - 2014.12.31222
Budżet 2015225
Majątek - 2015.12.31223
Budżet 2016194
Majątek - 2016.12.31246
Budżet 2017195
Majątek - 2017.08.31245
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2012/2013184
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2013/2014257
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2014/2015231
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2015/2016209
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2016/2017175
Statut258
Organy szkoły oraz ich kompetencje247
Wewnątrzszkolny System Oceniania200
Program Wychowawczy246
Program Profilaktyki192
Roczny Plan Pracy Szkoły 2013/2014224
Roczny Plan Pracy Szkoły 2014/2015275
Roczny Plan Pracy Szkoły 2015/2016207
Roczny Plan Pracy Szkoły 2016/2017209
Roczny Plan Pracy Szkoły 2017/2018287
Regulamin organizacyjny325
Regulamin Pracy179
Regulamin Rady Rodziców263
Regulamin WDN i ZDN235
Regulamin Dyżurów249
Kodeks Etyki Pracowników249
Załącznik nr 1236
Załącznik nr 2287
Załącznik nr 3238
Załącznik nr 4259
Załącznik nr 1 185
Załącznik nr 2175
Ogłoszenie o naborze191
Ogłoszenie o wyniku naboru254
Załącznik nr 1289
Załącznik nr 2265
Załącznik nr 3252
Załącznik nr 4217
Załącznik nr 5177
Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli213
Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli186
Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół240
Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach222
Rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych251
2016.03.15 - Kontrola w zakresie zgodnościz przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych314
2016.09.14 - Kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej - Protokół253
2016.10.11 - Kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej - Wynik kontroli215
2016.11.11 - Wizytacja dotycząca podejmowania działań profilaktycznych w ramach programu ograniczania Zdrowtnych Nstępstw Palenia Tytoniu w Polsce w roku 2016 - Protokół218
2017.03.17 - Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej192
2017.04.27 - Kontrola doraźna w zakresie poprawności sporządzania umów pod kątem stron169
2017.05.26 - Kontrola realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu253
Kontrola realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dostępie do informacji publicznej - publikowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej226
2016.11.11 - Wizytacja dotycząca podejmowania działań profilaktycznych w ramach programu ograniczania Zdrowtnych Nstępstw Palenia Tytoniu w Polsce w roku 2016 - Ocena realizacji interwencji programowej255
Program Profilaktyczno-Wychowawczy287
Klauzula informacyjna pracownicy64
Klauzula informacyjna uczniowie i ich rodzice / opiekunowie prawni63
Klauzula informacyjna rekrutacja uczniiowie63
Klauzula informacyjna kandydaci do pracy91
Klauzula informacyjna kontrahenci57
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą112
Razem98985

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 102685