Biuletyn Informacji PublicznejZespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce www.zsoitustka.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
MENU PODMIOTOWE
Dane podstawowe
Sekretariat
Akty prawne
Zarządzenia Dyrektora Szkoły
2013
2012
2014
2015
2016
2017
Sprawozdania Dyrektora Szkoły
Organizacja nadzoru pedagogicznego
MENU TEMATYCZNE
Dokumenty szkoły
Majątek i budżet
Oferty pracy
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej.
Konkurs ofert na urzędnicze stanowisko pracy - referent
Nabór na stanowisko głównego księgowego
Regulaminy
Rejestry i ewidencje
Roczne Plany Pracy Szkoły
Kontrole
Kontrole 2016
Kontrole 2017
Tablica ogłoszeń
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 14 000 Euro
Zamówienia publiczne - Energia 2012-2015
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzule informacyjne RODO
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą

DokumentOdwiedzin
Redakcja911
Redakcja4648
Status prawny i dane teleadresowe1270
Sposoby załatwiania spraw.3
Kontakt1467
Zarządzenie nr 2/2013483
Zarządzenie nr 1/2013547
Zarządzenie nr 17/2012516
Zarządzenie nr 16/2012512
Zarządzenie nr 15/2012502
Zarządzenie nr 14/2012515
Zarządzenie nr 13/2012525
Zarządzenie nr 12/2012518
Zarządzenie nr 11/2012542
Zarządzenie nr 10/2012448
Zarządzenie nr 9/2012591
Zarządzenie nr 8/2012544
Zarządzenie nr 7/2012551
Zarządzenie nr 6/2012581
Zarządzenie nr 5/2012490
Zarządzenie nr 4/2012591
Zarządzenie nr 3/2012467
Zarządzenie nr 2/2012497
Zarządzenie nr 1/2012515
Statut1095
Organy szkoły oraz ich kompetencje1105
WSO1030
Szkolny Program Wychowawczy1103
Program Profilaktyki1113
Plan Działań Wychowawczych1033
Kontrole1111
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze1039
Protokół z naboru na wolne stanowisko urzędnicze1062
Ogłoszenie o wyniku naboru1139
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej1047
Decyzja o dopuszczeniu pracownika do egzaminu1040
Decyzja o przedłużeniu okresu służby przygotowawczej1101
Decyzja o odmowie dopuszczenia pracownika do egzaminu1122
Wniosek o rozwiązanie stosunku pracy1063
Zakświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej urzędnika samorządowego1069
Plan lekcji 2012/20131128
Kodeks Etyki Pracowników1083
Regulamin Pracy1002
Regulamin Organizacyjny1050
Regulamin Rady Rodziców1077
Regulamin WDN i ZDN1068
Regulamin Dyżurów1156
Sposoby załatwiania spraw1145
Uchwała Nr XIV/126/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, z siedzibą w Ustce przy ulicy Bursztynowej 12.215
Oferty pracy1483
Zarządzenia Dyrektora Szkoły1295
Rejestry i ewidencje1147
Rejestry i ewidencje prowadzone w sekretariacie1143
Rejestry i ewidencje prowadzone w dziale administracyjnym1097
Roczny Plan Pracy Szkoły 2012/2013167
Roczny plan pracy szkoły 2012/20131150
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 14 000 Euro3356
Zamówienia publiczne udzielone na energię do 31 grudnia 2012444
Zamówienia publiczne - Energia1582
Cenowe rozeznanie rynku1064
Wniosek o dokonanie dostawy1123
Zapytanie ofertowe1018
Protokół rozeznania ofertowego1137
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2012/20131112
Zarządzenie nr 5/2015 Dyrektora Szkoły448
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Szkoły397
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce420
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego345
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze386
Roczny Plan Pracy Szkoły 2013/2014184
Roczny Plan Pracy Szkoły 2014/2015296
Roczny Plan Pracy Szkoły 2015/2016214
Roczny Plan Pracy Szkoły 2017/2018220
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2014/2015305
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2015/2016199
Zarządzenie nr 1R/2013221
Zarządzenie nr 3/2013176
Zarządzenie nr 4/2013231
Zarządzenie nr 5/2013216
Zarządzenie nr 6/2013188
Zarządzenie nr 7/2013205
Zarządzenie nr 8/2013202
Zarządzenie nr 9/2013234
Zarządzenie nr 10/2013262
Zarządzenie nr 1/2014232
Zarządzenie nr 2/2014170
Zarządzenie nr 3/2014184
Zarządzenie nr 4/2014250
Majątek ZSOiT - 2012.12.31239
Zarządzenie nr 5/2014189
Zarządzenie nr 6/2014189
Zarządzenie nr 7/2014219
Zarządzenie nr 8/2014194
Zarządzenie nr 9/2014275
Zarządzenie nr 1/2015194
Zarządzenie nr 2/2015249
Zarządzenie nr 3/2015203
Zarządzenie nr 4/2015225
Zarządzenie nr 5/2015205
Zarządzenie nr 6/2015180
Zarządzenie nr 7/2015229
Zarządzenie nr 8/2015191
Zarządzenie nr 9/2015226
Zarządzenie nr 10/2015217
Zarządzenie nr 11/2015232
Zarządzenie nr 12/2015218
Zarządzenie nr 13/2015282
Zarządzenie nr 14/2015260
Zarządzenie nr 15/2015211
Zarządzenie nr 16/2015260
Zarządzenie nr 17/2015260
Zarządzenie nr 18/2015238
Zarządzenie nr 1/2016246
Zarządzenie nr 2/2016210
Zarządzenie nr 3/2016197
Zarządzenie nr 3A/2016220
Zarządzenie nr 4/2016237
Zarządzenie nr 5/2016243
Zarządzenie nr 6/2016254
Zarządzenie nr 6A/2016154
Zarządzenie nr 6B/2016206
Zarządzenie nr 1/2017242
Zarządzenie nr 2/2017238
Zarządzenie nr 3/2017200
Zarządzenie nr 4/2017219
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017241
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2013-2014291
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2014-2015241
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2015/2016226
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2016/2017236
Roczny Plan Pracy Szkoły 2016/2017237
Regulamin dyżurów363
Majątek ZSOiT - 2013.12.31264
Ustawa o systemie oświaty (tekst ujednolicony)238
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego269
Informacje o Jednostce Organizacyjnej284
Budżet ZSOiT w Ustce na 2017 rok.282
Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013225
Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014211
Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015180
Plan nadzoru pedagogicznego 2015/2016188
Plan nadzoru pedagogicznego 2016/2017272
Plan nadzoru pedagogicznego 2017/2018234
Budżet 2012244
Majątek - 2012.12.31179
Budżet 2013159
Majątek - 2013.12.31216
Budżet 2014270
Majątek - 2014.12.31208
Budżet 2015207
Majątek - 2015.12.31204
Budżet 2016183
Majątek - 2016.12.31229
Budżet 2017178
Majątek - 2017.08.31231
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2012/2013173
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2013/2014240
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2014/2015222
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2015/2016198
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2016/2017154
Statut240
Organy szkoły oraz ich kompetencje229
Wewnątrzszkolny System Oceniania187
Program Wychowawczy235
Program Profilaktyki179
Roczny Plan Pracy Szkoły 2013/2014210
Roczny Plan Pracy Szkoły 2014/2015264
Roczny Plan Pracy Szkoły 2015/2016193
Roczny Plan Pracy Szkoły 2016/2017195
Roczny Plan Pracy Szkoły 2017/2018266
Regulamin organizacyjny306
Regulamin Pracy166
Regulamin Rady Rodziców249
Regulamin WDN i ZDN220
Regulamin Dyżurów235
Kodeks Etyki Pracowników230
Załącznik nr 1221
Załącznik nr 2270
Załącznik nr 3223
Załącznik nr 4248
Załącznik nr 1 168
Załącznik nr 2158
Ogłoszenie o naborze171
Ogłoszenie o wyniku naboru238
Załącznik nr 1269
Załącznik nr 2251
Załącznik nr 3235
Załącznik nr 4199
Załącznik nr 5166
Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli195
Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli168
Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół223
Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach204
Rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych238
2016.03.15 - Kontrola w zakresie zgodnościz przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych299
2016.09.14 - Kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej - Protokół244
2016.10.11 - Kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej - Wynik kontroli199
2016.11.11 - Wizytacja dotycząca podejmowania działań profilaktycznych w ramach programu ograniczania Zdrowtnych Nstępstw Palenia Tytoniu w Polsce w roku 2016 - Protokół205
2017.03.17 - Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej181
2017.04.27 - Kontrola doraźna w zakresie poprawności sporządzania umów pod kątem stron156
2017.05.26 - Kontrola realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu240
Kontrola realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dostępie do informacji publicznej - publikowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej215
2016.11.11 - Wizytacja dotycząca podejmowania działań profilaktycznych w ramach programu ograniczania Zdrowtnych Nstępstw Palenia Tytoniu w Polsce w roku 2016 - Ocena realizacji interwencji programowej242
Program Profilaktyczno-Wychowawczy271
Klauzula informacyjna pracownicy47
Klauzula informacyjna uczniowie i ich rodzice / opiekunowie prawni52
Klauzula informacyjna rekrutacja uczniiowie43
Klauzula informacyjna kandydaci do pracy80
Klauzula informacyjna kontrahenci42
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą93
Razem95219

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 98919