Biuletyn Informacji PublicznejZespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce www.zsoitustka.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
MENU PODMIOTOWE
Dane podstawowe
Sekretariat
Akty prawne
Zarządzenia Dyrektora Szkoły
2013
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Sprawozdania Dyrektora Szkoły
Sprawozdania z działań
Sprawozdania z nadzoru pedagogicznego
Organizacja nadzoru pedagogicznego
Uchwały Rady Pedagogicznej
Uchwały 2019/2020
Uchwały 2020/2021
Raport o stanie dostępności
MENU TEMATYCZNE
Dokumenty szkoły
Majątek i budżet
Oferty pracy
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej.
Regulaminy
Rejestry i ewidencje
Roczne Plany Pracy Szkoły
Kontrole
Kontrole 2016
Kontrole 2017
Kontrole 2018
Kontrole 2019
Kontrole 2020
Kontrole 2021
Tablica ogłoszeń
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia publiczne - Energia 2012-2015
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 000 Euro
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzule informacyjne RODO
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą
Klauzula informacyjna dla obsługi BIP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
BILANS
Bilans 2018
Bilans 2019

DokumentOdwiedzin
Redakcja1961
Redakcja12784
Status prawny i dane teleadresowe1895
Sposoby załatwiania spraw.3
Kontakt2400
Zarządzenie nr 2/2013918
Zarządzenie nr 1/2013971
Zarządzenie nr 17/2012918
Zarządzenie nr 16/2012940
Zarządzenie nr 15/2012937
Zarządzenie nr 14/2012932
Zarządzenie nr 13/2012921
Zarządzenie nr 12/2012936
Zarządzenie nr 11/2012984
Zarządzenie nr 10/2012867
Zarządzenie nr 9/20121011
Zarządzenie nr 8/20121010
Zarządzenie nr 7/20121025
Zarządzenie nr 6/2012996
Zarządzenie nr 5/2012901
Zarządzenie nr 4/20121022
Zarządzenie nr 3/2012896
Zarządzenie nr 2/2012925
Zarządzenie nr 1/2012965
Statut1560
Organy szkoły oraz ich kompetencje1595
WSO1455
Szkolny Program Wychowawczy1582
Program Profilaktyki1590
Plan Działań Wychowawczych1550
Kontrole1550
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze1513
Protokół z naboru na wolne stanowisko urzędnicze1549
Ogłoszenie o wyniku naboru1625
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej1477
Decyzja o dopuszczeniu pracownika do egzaminu1533
Decyzja o przedłużeniu okresu służby przygotowawczej1567
Decyzja o odmowie dopuszczenia pracownika do egzaminu1635
Wniosek o rozwiązanie stosunku pracy1597
Zakświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej urzędnika samorządowego1560
Plan lekcji 2012/20131549
Kodeks Etyki Pracowników1554
Regulamin Pracy1540
Regulamin Organizacyjny1515
Regulamin Rady Rodziców1574
Regulamin WDN i ZDN1584
Regulamin Dyżurów1624
Sposoby załatwiania spraw1616
Uchwała Nr XIV/126/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, z siedzibą w Ustce przy ulicy Bursztynowej 12.658
Oferty pracy2514
Zarządzenia Dyrektora Szkoły2323
Rejestry i ewidencje2025
Rejestry i ewidencje prowadzone w sekretariacie1518
Rejestry i ewidencje prowadzone w dziale administracyjnym1535
Roczny Plan Pracy Szkoły 2012/2013596
Roczny plan pracy szkoły 2012/20131515
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 14 000 Euro3778
Zamówienia publiczne udzielone na energię do 31 grudnia 2012745
Zamówienia publiczne - Energia2541
Cenowe rozeznanie rynku1524
Wniosek o dokonanie dostawy1572
Zapytanie ofertowe1412
Protokół rozeznania ofertowego1555
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2012/20131582
Zarządzenie nr 5/2015 Dyrektora Szkoły902
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Szkoły826
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce781
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego825
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze838
Roczny Plan Pracy Szkoły 2013/2014441
Roczny Plan Pracy Szkoły 2014/2015735
Roczny Plan Pracy Szkoły 2015/2016551
Roczny Plan Pracy Szkoły 2017/2018567
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2014/2015731
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2015/2016627
Zarządzenie nr 1R/2013635
Zarządzenie nr 3/2013597
Zarządzenie nr 4/2013650
Zarządzenie nr 5/2013643
Zarządzenie nr 6/2013589
Zarządzenie nr 7/2013632
Zarządzenie nr 8/2013618
Zarządzenie nr 9/2013693
Zarządzenie nr 10/2013694
Zarządzenie nr 1/2014681
Zarządzenie nr 2/2014594
Zarządzenie nr 3/2014632
Zarządzenie nr 4/2014642
Majątek ZSOiT - 2012.12.31561
Zarządzenie nr 5/2014602
Zarządzenie nr 6/2014596
Zarządzenie nr 7/2014616
Zarządzenie nr 8/2014628
Zarządzenie nr 9/2014687
Zarządzenie nr 1/2015601
Zarządzenie nr 2/2015648
Zarządzenie nr 3/2015637
Zarządzenie nr 4/2015618
Zarządzenie nr 5/2015618
Zarządzenie nr 6/2015569
Zarządzenie nr 7/2015651
Zarządzenie nr 8/2015574
Zarządzenie nr 9/2015609
Zarządzenie nr 10/2015609
Zarządzenie nr 11/2015639
Zarządzenie nr 12/2015623
Zarządzenie nr 13/2015694
Zarządzenie nr 14/2015665
Zarządzenie nr 15/2015595
Zarządzenie nr 16/2015660
Zarządzenie nr 17/2015651
Zarządzenie nr 18/2015631
Zarządzenie nr 1/2016662
Zarządzenie nr 2/2016617
Zarządzenie nr 3/2016616
Zarządzenie nr 3A/2016637
Zarządzenie nr 4/2016649
Zarządzenie nr 5/2016643
Zarządzenie nr 6/2016651
Zarządzenie nr 6A/2016581
Zarządzenie nr 6B/2016610
Zarządzenie nr 1/2017682
Zarządzenie nr 2/2017649
Zarządzenie nr 3/2017591
Zarządzenie nr 4/2017643
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017685
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2013-2014666
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2014-2015680
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2015/2016650
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2016/2017627
Roczny Plan Pracy Szkoły 2016/2017564
Regulamin dyżurów820
Majątek ZSOiT - 2013.12.31661
Ustawa o systemie oświaty (tekst ujednolicony)667
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego708
Informacje o Jednostce Organizacyjnej730
Budżet ZSOiT w Ustce na 2017 rok.600
Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013647
Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014636
Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015586
Plan nadzoru pedagogicznego 2015/2016624
Plan nadzoru pedagogicznego 2016/2017718
Plan nadzoru pedagogicznego 2017/2018674
Budżet 2012671
Majątek - 2012.12.31606
Budżet 2013602
Majątek - 2013.12.31626
Budżet 2014671
Majątek - 2014.12.31627
Budżet 2015643
Majątek - 2015.12.31631
Budżet 2016587
Majątek - 2016.12.31659
Budżet 2017604
Majątek - 2017.12.31669
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2012/2013627
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2013/2014661
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2014/2015669
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2015/2016630
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2016/2017634
Statut653
Organy szkoły oraz ich kompetencje593
Wewnątrzszkolny System Oceniania609
Program Wychowawczy507
Program Profilaktyki480
Sposoby załatwiania spraw111
Roczny Plan Pracy Szkoły 2013/2014666
Roczny Plan Pracy Szkoły 2014/2015665
Roczny Plan Pracy Szkoły 2015/2016590
Roczny Plan Pracy Szkoły 2016/2017592
Roczny Plan Pracy Szkoły 2017/2018676
Regulamin organizacyjny710
Regulamin Pracy591
Regulamin Rady Rodziców678
Regulamin WDN i ZDN661
Regulamin Dyżurów677
Kodeks Etyki Pracowników645
Załącznik nr 1612
Załącznik nr 2678
Załącznik nr 3622
Załącznik nr 4649
Załącznik nr 1 602
Załącznik nr 2597
Ogłoszenie o naborze643
Ogłoszenie o wyniku naboru560
Załącznik nr 1687
Załącznik nr 2687
Załącznik nr 3669
Załącznik nr 4670
Załącznik nr 5564
Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli618
Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli460
Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół526
Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach617
2016.03.15 - Kontrola w zakresie zgodnościz przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych736
2016.09.14 - Kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej - Protokół672
2016.10.11 - Kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej - Wynik kontroli586
2016.11.11 - Wizytacja dotycząca podejmowania działań profilaktycznych w ramach programu ograniczania Zdrowtnych Nstępstw Palenia Tytoniu w Polsce w roku 2016 - Protokół620
2017.03.17 - Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej629
2017.04.27 - Kontrola doraźna w zakresie poprawności sporządzania umów pod kątem stron555
2017.05.26 - Kontrola realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu662
Kontrola realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dostępie do informacji publicznej - publikowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej232
2016.11.11 - Wizytacja dotycząca podejmowania działań profilaktycznych w ramach programu ograniczania Zdrowtnych Nstępstw Palenia Tytoniu w Polsce w roku 2016 - Ocena realizacji interwencji programowej666
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny680
Klauzula informacyjna pracownicy444
Klauzula informacyjna uczniowie i ich rodzice / opiekunowie prawni472
Klauzula informacyjna rekrutacja uczniiowie460
Klauzula informacyjna kandydaci do pracy511
Klauzula informacyjna kontrahenci461
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą913
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2017/2018519
Plan nadzoru pedagogicznego 2018/2019387
Roczny Plan Pracy Szkoły 2018/2019394
2018.08.28-30 - Kontrola stanu przygotowania szkół i placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019419
2017.12.22 - Audyt wewnętrzny dot. prawidłowości wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę naliczania subwencji oświatowej404
2018.07.26 - Kontrola dot. prawidłowości sporządzania sprawozdań służących finansowaniu zadań oświatowych389
2018.08.22-27 - kontrola doraźna - Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania oraz przeprowadzanie rekrutacji391
2018.10.25 - kontrola doraźna - Zgodność i poprawność danych w SIO422
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół380
Ustawa Prawo Oświatowe - tekst jednolity358
Zarządzenie nr 5/2017402
Zarządzenie nr 5A/2017373
Zarządzenie nr 6/2017407
Zarządzenie nr 7/2017394
Zarządzenie nr 8/2017393
Zarządzenie nr 9/2017366
Zarządzenie nr 10/2017378
Zarządzenie nr 11/2017398
Zarządzenie nr 12/2017351
Zarządzenie nr 13/2017412
Zarządzenie nr 1/2018384
Zarządzenie nr 2/2018387
Zarządzenie nr 3/2018375
Zarządzenie nr 4/2018373
Zarządzenie nr 5/2018356
Zarządzenie nr 6/2018402
Zarządzenie nr 6a/2018390
Zarządzenie nr 7/2018388
Zarządzenie nr 7a/2018389
Zarządzenie nr 8/2018378
Zarządzenie nr 8a/2018354
Zarządzenie nr 9/2018372
Zarządzenie nr 10/2018404
Zarządzenie nr 11/2018379
Zarządzenie nr 12/2018377
Zarządzenie nr 13/2018405
Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej393
Zarządzenie nr 14/2018364
Zarządzenie nr 1/2019 - szkolenie Rady Pedagogicznej "Jak działa mózg"409
Zarządzenie nr 2/2019 - Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna425
Budżet 2018368
Majątek - 2018.12.31358
Budżet 2019391
Majątek - 2019.12.31391
Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. - treść w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 01 - treść416
Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 02 - wzory świadectw388
Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 03 - legitymacje384
2018-12-31- Bilans jednostki budżetowej396
2018-12-31- Zestawienie zmian w funduszu jednostki420
2018-12-31 - Rachunek zysków i strat jednostki415
2018-12-31 - Bilans - informacja dodatkowa402
2018-12-31 - Bilans - informacja dodatkowa - wyciąg z danych387
Klauzula informacyjna monitoring370
Regulamin wynagradzania328
Roczny Plan Pracy Szkoły 2019/2020320
Zarządzenie nr 3/2019 - płatności zobowiązań za grudzień290
Zarządzenie nr 01/2020 - ponadnormatywna kontrola ppoż.439
Plan nadzoru pedagogicznego 2019/2020109
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 000 Euro378
Klauzula informacyjna ZFŚS118
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych108
Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych110
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 2019/2020103
Zarządzenie nr 01/2021 - Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych161
Zarządzenie nr 02/2020 - wprowadzenie zdalnego nauczania104
Zarządzenie nr 03/2020 - organizacja zdalnego nauczania101
Zarządzenie nr 04/2020 - powołanie Szkolnej Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej94
Zarządzenie nr 05/2020 - W sprawie opracowania ramowych planów działań w celu ustalenia sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego 103
Zarządzenie nr 06/2020 - szkolenie WDN - innowacje pedagogiczne101
Zarządzenie nr 07/2020 - Regulamin przestrzegania wytycznych sanitarnych104
Zarządzenie nr 08/2020 - Procedury bezpieczeństwa - COVID-19104
Zarządzenie nr 09/2020 - Strategia Zarządzania Placówką Oświatową94
Zarządzenie nr 10/2020 - Regulamin Nadzoru Pedagogicznego94
Zarządzenie nr 11/2020 - obowiązek noszenia maseczek97
Zarządzenie nr 12/2020 - organizacja kształcenia - COVID-19101
Zarządzenie nr 13/2020 - organizacja zajęć praktycznych i wychowania fizycznego114
Zarządzenie nr 14/2020 - Regulamin podziału środków na doszkalanie i doskonalenie104
Zarządzenie nr 15/2020 - ustalenie dnia wolnego od pracy94
Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych111
Regulamin ZFŚS116
Uchwała 01 ZSOiT/2020/2021115
Uchwała 02 ZSOiT/2020/2021112
Uchwała 03 ZSOiT/2020/2021115
Uchwała 04 ZSOiT/2020/2021132
Uchwała 05 ZSOiT/2020/2021118
Uchwała 06 ZSOiT/2020/2021100
Uchwała 07 ZSOiT/2020/2021110
Uchwała 08 ZSOiT/2020/2021110
Uchwała 09 ZSOiT/2020/2021106
Uchwała 10 ZSOiT/2020/2021120
Uchwała 11 ZSOiT/2020/2021127
Uchwała 12 ZSOiT/2020/2021108
Uchwała 13 ZSOiT/2020/2021114
Uchwała 14 ZSOiT/2020/2021113
Uchwała 15 ZSOiT/2020/2021113
Uchwała 16 ZSOiT/2020/2021123
Uchwała 17 ZSOiT/2020/2021115
Uchwała 18 ZSOiT/2020/2021111
Uchwała 19 ZSOiT/2020/2021120
Kontrola gospodarowania środkami ZFŚS175
Kontrola doraźna NIK - Organizacja pracy nauczycieli w szkołach publicznych - 25.01 - 15.02.202174
Klauzula informacyjna dla obsługi BIP284
Uchwała 20 ZSOiT/2020/2021112
Uchwała 21 ZSOiT 2020/2021137
Zarządzenie nr 4/2019 - regulamin publikacji w BIP94
Uchwała 01 ZSOiT/2019/2020118
Uchwała 02 ZSOiT/2019/2020113
Uchwała 03 ZSOiT/2019/2020118
Uchwała 04 ZSOiT/2019/2020114
Uchwała 05 ZSOiT/2019/2020129
Uchwała 06 ZSOiT/2019/2020110
Uchwała 07 ZSOiT/2019/2020115
Uchwała 08 ZSOiT/2019/2020106
Uchwała 09 ZSOiT/2019/2020122
Uchwała 10 ZSOiT/2019/2020113
Uchwała 11 ZSOiT/2019/2020126
Uchwała 12 ZSOiT/2019/2020103
Uchwała 13 ZSOiT/2019/2020119
Uchwała 14 ZSOiT/2019/2020119
Uchwała 15 ZSOiT/2019/2020116
Uchwała 16 ZSOiT/2019/2020116
Uchwała 17 ZSOiT/2019/2020124
Uchwała 18 ZSOiT/2019/2020108
Uchwała 19 ZSOiT/2019/2020104
Uchwała 20 ZSOiT/2019/2020124
Uchwała 21 ZSOiT/2019/2020127
Informacja o uchwałach ZSOiT w Ustce125
Uchwała nr 22 ZSOiT/2019/2020112
Uchwała nr 23 ZSOiT 2019/2020112
Uchwała nr 24 ZSOiT 2019/2020116
Uchwała nr 25 ZSOiT 2019/2020103
Uchwała nr 26 ZSOiT 2019/2020132
Uchwała nr 27 ZSOiT 2019/2020108
Sprawozdanie roczne zdziałań 2019-2020293
2019-12-31 - Bilans jednostki budżetowej248
ESP ePUAP108
Zarządzenie nr 16/2020 - powołanie Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej78
Zarządzenie nr 17.2020 - Kontrola Zarządcza88
Zarządzenie nr 5/2019 - organizacja kontroli zarządczej94
Zarządzenie nr 6/2019 - kontrola zarządcza na 202096
ZSOiT - raport o stanie dostępności 202182
LO_ZSOiT - raport o stanie dostępności 202182
T_ZSOiT - raport o stanie dostępności 202189
LOdD_ZSOiT - raport o stanie dostępności 202177
Inspektor Ochrony Danych Osobowych129
Zarządzenie nr 03/2021 - opinia w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora65
Zarządzenie nr 02/2021 - Powołanie Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej79
Zarządzenie nr 04/2021 - Ustalenie dnia wolnego od pracy71
Upoważnienie SPO.1711.2.2021.III49
PROTOKÓŁ z kontroli udzielania dostępu do informacji publicznych, w tym informacji publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych Powiatu Słupskiego50
Kontrola udzielania dostępu do informacji publicznej68
Inspektor Ochrony Danych Osobowych76
Organy szkoły i ich kompetencje81
Uchwała 22 ZSOiT 2020/202158
Uchwała 23 ZSOiT 2020/202159
Uchwała 24 ZSOiT 2020/202161
Uchwała 25 ZSOiT 2020/202159
Uchwała 26 ZSOiT 2020/202160
Uchwała 27 ZSOiT 2020/202156
Uchwała 28 ZSOiT 2020/202159
Uchwała 29 ZSOiT 2020/202161
Zarządzenie nr 05/2021 - powołanie Komisji rekrutacyjnej - Powiatowa Bursa Młodzieżowa64
Zarządzenie nr 06/2021 - kontrola zgodności oceniania i klasyfikowania z przepisami57
Dane do faktur31
Razem227731

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

Deklaracja dostepnosci

odwiedzin: 231851