Biuletyn Informacji PublicznejZespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce www.zsoitustka.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
MENU PODMIOTOWE
Dane podstawowe
Sekretariat
Akty prawne
Zarządzenia Dyrektora Szkoły
2013
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Sprawozdania Dyrektora Szkoły
Organizacja nadzoru pedagogicznego
MENU TEMATYCZNE
Dokumenty szkoły
Majątek i budżet
Oferty pracy
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej.
Konkurs ofert na urzędnicze stanowisko pracy - referent
Nabór na stanowisko głównego księgowego
Regulaminy
Rejestry i ewidencje
Roczne Plany Pracy Szkoły
Kontrole
Kontrole 2016
Kontrole 2017
Kontrole 2018
Kontrole 2019
Tablica ogłoszeń
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 14 000 Euro
Zamówienia publiczne - Energia 2012-2015
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 000 Euro
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzule informacyjne RODO
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą
BILANS
Bilans 2018

DokumentOdwiedzin
Redakcja1521
Redakcja9467
Status prawny i dane teleadresowe1637
Sposoby załatwiania spraw.3
Kontakt2144
Zarządzenie nr 2/2013760
Zarządzenie nr 1/2013808
Zarządzenie nr 17/2012755
Zarządzenie nr 16/2012775
Zarządzenie nr 15/2012771
Zarządzenie nr 14/2012769
Zarządzenie nr 13/2012760
Zarządzenie nr 12/2012772
Zarządzenie nr 11/2012801
Zarządzenie nr 10/2012704
Zarządzenie nr 9/2012845
Zarządzenie nr 8/2012813
Zarządzenie nr 7/2012836
Zarządzenie nr 6/2012833
Zarządzenie nr 5/2012734
Zarządzenie nr 4/2012846
Zarządzenie nr 3/2012729
Zarządzenie nr 2/2012757
Zarządzenie nr 1/2012783
Statut1381
Organy szkoły oraz ich kompetencje1409
WSO1290
Szkolny Program Wychowawczy1380
Program Profilaktyki1398
Plan Działań Wychowawczych1350
Kontrole1360
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze1330
Protokół z naboru na wolne stanowisko urzędnicze1370
Ogłoszenie o wyniku naboru1438
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej1295
Decyzja o dopuszczeniu pracownika do egzaminu1332
Decyzja o przedłużeniu okresu służby przygotowawczej1367
Decyzja o odmowie dopuszczenia pracownika do egzaminu1434
Wniosek o rozwiązanie stosunku pracy1406
Zakświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej urzędnika samorządowego1360
Plan lekcji 2012/20131385
Kodeks Etyki Pracowników1371
Regulamin Pracy1346
Regulamin Organizacyjny1326
Regulamin Rady Rodziców1380
Regulamin WDN i ZDN1374
Regulamin Dyżurów1454
Sposoby załatwiania spraw1435
Uchwała Nr XIV/126/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, z siedzibą w Ustce przy ulicy Bursztynowej 12.482
Oferty pracy2070
Zarządzenia Dyrektora Szkoły1879
Rejestry i ewidencje1615
Rejestry i ewidencje prowadzone w sekretariacie1358
Rejestry i ewidencje prowadzone w dziale administracyjnym1364
Roczny Plan Pracy Szkoły 2012/2013432
Roczny plan pracy szkoły 2012/20131353
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 14 000 Euro3609
Zamówienia publiczne udzielone na energię do 31 grudnia 2012611
Zamówienia publiczne - Energia2124
Cenowe rozeznanie rynku1338
Wniosek o dokonanie dostawy1392
Zapytanie ofertowe1274
Protokół rozeznania ofertowego1386
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2012/20131412
Zarządzenie nr 5/2015 Dyrektora Szkoły716
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Szkoły651
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce704
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego653
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze663
Roczny Plan Pracy Szkoły 2013/2014311
Roczny Plan Pracy Szkoły 2014/2015559
Roczny Plan Pracy Szkoły 2015/2016403
Roczny Plan Pracy Szkoły 2017/2018430
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2014/2015561
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2015/2016467
Zarządzenie nr 1R/2013473
Zarządzenie nr 3/2013433
Zarządzenie nr 4/2013487
Zarządzenie nr 5/2013478
Zarządzenie nr 6/2013428
Zarządzenie nr 7/2013468
Zarządzenie nr 8/2013458
Zarządzenie nr 9/2013505
Zarządzenie nr 10/2013512
Zarządzenie nr 1/2014510
Zarządzenie nr 2/2014415
Zarządzenie nr 3/2014445
Zarządzenie nr 4/2014492
Majątek ZSOiT - 2012.12.31423
Zarządzenie nr 5/2014442
Zarządzenie nr 6/2014426
Zarządzenie nr 7/2014455
Zarządzenie nr 8/2014439
Zarządzenie nr 9/2014532
Zarządzenie nr 1/2015424
Zarządzenie nr 2/2015499
Zarządzenie nr 3/2015458
Zarządzenie nr 4/2015465
Zarządzenie nr 5/2015455
Zarządzenie nr 6/2015415
Zarządzenie nr 7/2015493
Zarządzenie nr 8/2015432
Zarządzenie nr 9/2015453
Zarządzenie nr 10/2015439
Zarządzenie nr 11/2015477
Zarządzenie nr 12/2015462
Zarządzenie nr 13/2015525
Zarządzenie nr 14/2015516
Zarządzenie nr 15/2015427
Zarządzenie nr 16/2015495
Zarządzenie nr 17/2015484
Zarządzenie nr 18/2015470
Zarządzenie nr 1/2016502
Zarządzenie nr 2/2016449
Zarządzenie nr 3/2016454
Zarządzenie nr 3A/2016474
Zarządzenie nr 4/2016490
Zarządzenie nr 5/2016480
Zarządzenie nr 6/2016490
Zarządzenie nr 6A/2016415
Zarządzenie nr 6B/2016447
Zarządzenie nr 1/2017503
Zarządzenie nr 2/2017481
Zarządzenie nr 3/2017430
Zarządzenie nr 4/2017479
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017502
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2013-2014520
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2014-2015518
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2015/2016485
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2016/2017476
Roczny Plan Pracy Szkoły 2016/2017428
Regulamin dyżurów628
Majątek ZSOiT - 2013.12.31511
Ustawa o systemie oświaty (tekst ujednolicony)506
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego531
Informacje o Jednostce Organizacyjnej548
Budżet ZSOiT w Ustce na 2017 rok.465
Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013489
Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014453
Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015430
Plan nadzoru pedagogicznego 2015/2016463
Plan nadzoru pedagogicznego 2016/2017550
Plan nadzoru pedagogicznego 2017/2018514
Budżet 2012506
Majątek - 2012.12.31428
Budżet 2013422
Majątek - 2013.12.31460
Budżet 2014500
Majątek - 2014.12.31454
Budżet 2015475
Majątek - 2015.12.31451
Budżet 2016425
Majątek - 2016.12.31490
Budżet 2017420
Majątek - 2017.12.31478
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2012/2013435
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2013/2014468
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2014/2015467
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2015/2016423
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2016/2017439
Statut496
Organy szkoły oraz ich kompetencje507
Wewnątrzszkolny System Oceniania430
Program Wychowawczy471
Program Profilaktyki446
Roczny Plan Pracy Szkoły 2013/2014475
Roczny Plan Pracy Szkoły 2014/2015502
Roczny Plan Pracy Szkoły 2015/2016436
Roczny Plan Pracy Szkoły 2016/2017424
Roczny Plan Pracy Szkoły 2017/2018500
Regulamin organizacyjny544
Regulamin Pracy423
Regulamin Rady Rodziców506
Regulamin WDN i ZDN495
Regulamin Dyżurów499
Kodeks Etyki Pracowników463
Załącznik nr 1462
Załącznik nr 2502
Załącznik nr 3460
Załącznik nr 4480
Załącznik nr 1 433
Załącznik nr 2418
Ogłoszenie o naborze426
Ogłoszenie o wyniku naboru492
Załącznik nr 1519
Załącznik nr 2513
Załącznik nr 3501
Załącznik nr 4449
Załącznik nr 5403
Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli451
Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli425
Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół487
Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach453
2016.03.15 - Kontrola w zakresie zgodnościz przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych572
2016.09.14 - Kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej - Protokół483
2016.10.11 - Kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej - Wynik kontroli426
2016.11.11 - Wizytacja dotycząca podejmowania działań profilaktycznych w ramach programu ograniczania Zdrowtnych Nstępstw Palenia Tytoniu w Polsce w roku 2016 - Protokół459
2017.03.17 - Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej453
2017.04.27 - Kontrola doraźna w zakresie poprawności sporządzania umów pod kątem stron400
2017.05.26 - Kontrola realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu498
Kontrola realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dostępie do informacji publicznej - publikowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej232
2016.11.11 - Wizytacja dotycząca podejmowania działań profilaktycznych w ramach programu ograniczania Zdrowtnych Nstępstw Palenia Tytoniu w Polsce w roku 2016 - Ocena realizacji interwencji programowej504
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny515
Klauzula informacyjna pracownicy277
Klauzula informacyjna uczniowie i ich rodzice / opiekunowie prawni305
Klauzula informacyjna rekrutacja uczniiowie300
Klauzula informacyjna kandydaci do pracy344
Klauzula informacyjna kontrahenci300
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą526
Sprawozdanie z nadzoru pedagogcznego 2017/2018300
Plan nadzoru pedagogicznego 2018/2019229
Roczny Plan Pracy Szkoły 2018/2019237
2018.08.28-30 - Kontrola stanu przygotowania szkół i placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019252
2017.12.22 - Audyt wewnętrzny dot. prawidłowości wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę naliczania subwencji oświatowej240
2018.07.26 - Kontrola dot. prawidłowości sporządzania sprawozdań służących finansowaniu zadań oświatowych236
2018.08.22-27 - kontrola doraźna - Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania oraz przeprowadzanie rekrutacji226
2018.10.25 - kontrola doraźna - Zgodność i poprawność danych w SIO244
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół227
Ustawa Prawo Oświatowe - tekst jednolity211
Zarządzenie nr 5/2017246
Zarządzenie nr 5A/2017219
Zarządzenie nr 6/2017245
Zarządzenie nr 7/2017225
Zarządzenie nr 8/2017221
Zarządzenie nr 9/2017197
Zarządzenie nr 10/2017227
Zarządzenie nr 11/2017221
Zarządzenie nr 12/2017191
Zarządzenie nr 13/2017241
Zarządzenie nr 1/2018218
Zarządzenie nr 2/2018238
Zarządzenie nr 3/2018213
Zarządzenie nr 4/2018217
Zarządzenie nr 5/2018199
Zarządzenie nr 6/2018221
Zarządzenie nr 6a/2018223
Zarządzenie nr 7/2018222
Zarządzenie nr 7a/2018218
Zarządzenie nr 8/2018213
Zarządzenie nr 8a/2018194
Zarządzenie nr 9/2018209
Zarządzenie nr 10/2018241
Zarządzenie nr 11/2018222
Zarządzenie nr 12/2018212
Zarządzenie nr 13/2018234
Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej227
Zarządzenie nr 14/2018196
Zarządzenie nr 1/2019239
Zarządzenie nr 2/2019122
Zarządzenie nr 2/2019257
Budżet 2018208
Majątek - 2018.12.31183
Budżet 2019223
Majątek - 2019.12.31211
Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. - treść w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 01 - treść247
Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 02 - wzory świadectw220
Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 03 - legitymacje216
2018-12-31- Bilans jednostki budżetowej227
2018-12-31- Zestawienie zmian w funduszu jednostki231
2018-12-31 - Rachunek zysków i strat jednostki247
2018-12-31 - Bilans - informacja dodatkowa220
2018-12-31 - Bilans - informacja dodatkowa - wyciąg z danych203
Klauzula informacyjna monitoring183
Regulamin wynagradzania147
Roczny Plan Pracy Szkoły 2019/2020145
Zarządzenie nr 3/2019126
Zarządzenie nr 1/2020238
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 000 Euro12
Razem167215

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 171213