Biuletyn Informacji PublicznejZespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce www.zsoitustka.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
MENU PODMIOTOWE
Dane podstawowe
Sekretariat
Akty prawne
Zarządzenia Dyrektora Szkoły
2013
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Sprawozdania Dyrektora Szkoły
Sprawozdania z działań
Sprawozdania z nadzoru pedagogicznego
Organizacja nadzoru pedagogicznego
Uchwały Rady Pedagogicznej
Uchwały 2019/2020
Uchwały 2020/2021
Raport o stanie dostępności
MENU TEMATYCZNE
Dokumenty szkoły
Majątek i budżet
Oferty pracy
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej.
Regulaminy
Rejestry i ewidencje
Roczne Plany Pracy Szkoły
Kontrole
Kontrole 2016
Kontrole 2017
Kontrole 2018
Kontrole 2019
Kontrole 2020
Kontrole 2021
Tablica ogłoszeń
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia publiczne - Energia 2012-2015
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 000 Euro
Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzule informacyjne RODO
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą
Klauzula informacyjna dla obsługi BIP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
BILANS
Bilans 2018
Bilans 2019

WARTOŚĆ MAJĄTKU ZSOIT

 
Wartość brutto środków trwałych: 13.230.631,16 zł

Wartość wyposażenia: 1.204.558,04 zł

Wartość środków niematerialnych i prawnych: 42.969,70 zł

Wartość zbiorów bibliotecznych: 132.134,56 zł

Łącznie: 14.610.293,46 zł brutto

W Bilansie - po odliczeniu amortyzacji: 7.508.119,22 zł
 
 
Stan na 31.12.2018 roku:
wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Sylwia Świeboda
Udostępnił: Katarzyna Ozimek (2019-04-22, godz. 18:15)
Modyfikacja: Katarzyna Ozimek (2019-04-22, godz. 18:14)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

Deklaracja dostepnosci

odwiedzin: 329836