Biuletyn Informacji PublicznejZespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce www.zsoitustka.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
MENU PODMIOTOWE
Dane podstawowe
Sekretariat
Akty prawne
Zarządzenia Dyrektora Szkoły
2013
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Sprawozdania Dyrektora Szkoły
Sprawozdania z działań
Sprawozdania z nadzoru pedagogicznego
Organizacja nadzoru pedagogicznego
Uchwały Rady Pedagogicznej
Uchwały 2019/2020
Uchwały 2020/2021
Uchwały 2021/2022
Uchwały 2022/2023
Raporty o stanie dostępności
MENU TEMATYCZNE
Dokumenty szkoły
Majątek i budżet
Oferty pracy
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej.
Regulaminy
Rejestry i ewidencje
Roczne Plany Pracy Szkoły
Kontrole
Kontrole 2016
Kontrole 2017
Kontrole 2018
Kontrole 2019
Kontrole 2020
Kontrole 2021
Tablica ogłoszeń
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZAPYTANIA OFERTOWE
Zamówienia publiczne - Energia 2012-2015
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 000 Euro
Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego
Zapytanie ofertowe - catering w oddziałach mistrzostwa sportowego
Zapytanie ofertowe - modernizacja dwóch łazienek i instalacji wodno-kanalizacyjnej
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzule informacyjne RODO
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą
Klauzula informacyjna dla obsługi BIP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
BILANS
Bilans 2018
Bilans 2019

Dokumenty
Zarządzenie nr 01/2021 - Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
Zarządzenie nr 03/2021 - opinia w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Zarządzenie nr 02/2021 - Powołanie Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej
Zarządzenie nr 04/2021 - Ustalenie dnia wolnego od pracy
Zarządzenie nr 05/2021 - powołanie Komisji rekrutacyjnej - Powiatowa Bursa Młodzieżowa
Zarządzenie nr 06/2021 - kontrola zgodności oceniania i klasyfikowania z przepisami
Zarządzenie nr 07/2021 - W sprawie plenarnego zebrania Rady Pedagogicznej podsumowując prace w roku szkolnym 2020/21 oraz organizującą pracę w roku szkolnym 2021/22
Zarządzenie nr 08/2021 - W sprawie zebrania Rady Pedagogicznej w sprawie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/22
Zarządzenie nr 11/2021 - W sprawie powołania nauczycieli w ZSOiT
Zarządzenie nr 12/2021 - W sprawie ustalenia szczegółowych zasad zagospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej w ZSOiT
Zarządzenie nr 13/2021 - W sprawie powołania stałej komisji likwidayjnej środkó trwałych i wyposażenia ZSOiT w Ustce
Zarządzenie nr 14/2021 - W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
Zarządzenie nr 15/2021 - W sprawie wprowadzenia w szkole obowiązku noszenia maseczek i zasłaniania ust i nosa
Zarządzenie nr 16/2021 - W sprawie zdalnego zebrania Rady Pedagogicznej
Zarządzenie nr 17/2021 - W sprawie zdalnego zebrania Rady Pedagogicznej
Zarządzenie nr 18/2021 - W sprawie ustalenia wysokości opłat za jeden pełnowartościowy posiłek dla uczniów OMS w ZSOiT
Zarządzenie nr 19/2021 - W sprawie inwentaryzacji rocznej
Zarządzenie nr 20/2021 - W sprawie organizacji pracy nauczycieli ZSOiT w dni wolne od zajęć
Zarządzenie nr 21/2021 - W sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w ZSOiT
Zarządzenie nr 22/2021 - ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

Deklaracja dostepnosci

odwiedzin: 410431