Biuletyn Informacji PublicznejZespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce www.zsoitustka.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
MENU PODMIOTOWE
Dane podstawowe
Sekretariat
Akty prawne
Zarządzenia Dyrektora Szkoły
2013
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Sprawozdania Dyrektora Szkoły
Sprawozdania z działań
Sprawozdania z nadzoru pedagogicznego
Organizacja nadzoru pedagogicznego
Uchwały Rady Pedagogicznej
Uchwały 2019/2020
Uchwały 2020/2021
Raport o stanie dostępności
MENU TEMATYCZNE
Dokumenty szkoły
Majątek i budżet
Oferty pracy
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej.
Regulaminy
Rejestry i ewidencje
Roczne Plany Pracy Szkoły
Kontrole
Kontrole 2016
Kontrole 2017
Kontrole 2018
Kontrole 2019
Kontrole 2020
Kontrole 2021
Tablica ogłoszeń
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia publiczne - Energia 2012-2015
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 000 Euro
Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzule informacyjne RODO
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą
Klauzula informacyjna dla obsługi BIP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
BILANS
Bilans 2018
Bilans 2019

Dokumenty
Uchwała 01 ZSOiT/2020/2021
Uchwała 02 ZSOiT/2020/2021
Uchwała 03 ZSOiT/2020/2021
Uchwała 04 ZSOiT/2020/2021
Uchwała 05 ZSOiT/2020/2021
Uchwała 06 ZSOiT/2020/2021
Uchwała 07 ZSOiT/2020/2021
Uchwała 08 ZSOiT/2020/2021
Uchwała 09 ZSOiT/2020/2021
Uchwała 10 ZSOiT/2020/2021
Uchwała 11 ZSOiT/2020/2021
Uchwała 12 ZSOiT/2020/2021
Uchwała 13 ZSOiT/2020/2021
Uchwała 14 ZSOiT/2020/2021
Uchwała 15 ZSOiT/2020/2021
Uchwała 16 ZSOiT/2020/2021
Uchwała 17 ZSOiT/2020/2021
Uchwała 18 ZSOiT/2020/2021
Uchwała 19 ZSOiT/2020/2021
Uchwała 20 ZSOiT/2020/2021
Uchwała 21 ZSOiT 2020/2021
Uchwała 22 ZSOiT 2020/2021
Uchwała 23 ZSOiT 2020/2021
Uchwała 24 ZSOiT 2020/2021
Uchwała 25 ZSOiT 2020/2021
Uchwała 26 ZSOiT 2020/2021
Uchwała 27 ZSOiT 2020/2021
Uchwała 28 ZSOiT 2020/2021
Uchwała 29 ZSOiT 2020/2021

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

Deklaracja dostepnosci

odwiedzin: 339497