Biuletyn Informacji PublicznejZespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce www.zsoitustka.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
MENU PODMIOTOWE
Dane podstawowe
Sekretariat
Akty prawne
Zarządzenia Dyrektora Szkoły
2013
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Sprawozdania Dyrektora Szkoły
Sprawozdania z działań
Sprawozdania z nadzoru pedagogicznego
Organizacja nadzoru pedagogicznego
Uchwały Rady Pedagogicznej
Uchwały 2019/2020
Uchwały 2020/2021
Uchwały 2021/2022
Uchwały 2022/2023
Raporty o stanie dostępności
MENU TEMATYCZNE
Dokumenty szkoły
Majątek i budżet
Oferty pracy
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej.
Regulaminy
Rejestry i ewidencje
Roczne Plany Pracy Szkoły
Kontrole
Kontrole 2016
Kontrole 2017
Kontrole 2018
Kontrole 2019
Kontrole 2020
Kontrole 2021
Tablica ogłoszeń
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZAPYTANIA OFERTOWE
Zamówienia publiczne - Energia 2012-2015
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 000 Euro
Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego
Zapytanie ofertowe - catering w oddziałach mistrzostwa sportowego
Zapytanie ofertowe - modernizacja dwóch łazienek i instalacji wodno-kanalizacyjnej
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzule informacyjne RODO
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą
Klauzula informacyjna dla obsługi BIP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
BILANS
Bilans 2018
Bilans 2019

Dokumenty
Uchwała 01 ZSOiT/2020/2021
Uchwała 02 ZSOiT/2020/2021
Uchwała 03 ZSOiT/2020/2021
Uchwała 04 ZSOiT/2020/2021
Uchwała 05 ZSOiT/2020/2021
Uchwała 06 ZSOiT/2020/2021
Uchwała 07 ZSOiT/2020/2021
Uchwała 08 ZSOiT/2020/2021
Uchwała 09 ZSOiT/2020/2021
Uchwała 10 ZSOiT/2020/2021
Uchwała 11 ZSOiT/2020/2021
Uchwała 12 ZSOiT/2020/2021
Uchwała 13 ZSOiT/2020/2021
Uchwała 14 ZSOiT/2020/2021
Uchwała 15 ZSOiT/2020/2021
Uchwała 16 ZSOiT/2020/2021
Uchwała 17 ZSOiT/2020/2021
Uchwała 18 ZSOiT/2020/2021
Uchwała 19 ZSOiT/2020/2021
Uchwała 20 ZSOiT/2020/2021
Uchwała 21 ZSOiT 2020/2021
Uchwała 22 ZSOiT 2020/2021
Uchwała 23 ZSOiT 2020/2021
Uchwała 24 ZSOiT 2020/2021
Uchwała 25 ZSOiT 2020/2021
Uchwała 26 ZSOiT 2020/2021
Uchwała 27 ZSOiT 2020/2021
Uchwała 28 ZSOiT 2020/2021
Uchwała 29 ZSOiT 2020/2021

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

Deklaracja dostepnosci

odwiedzin: 422326