Biuletyn Informacji PublicznejZespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce www.zsoitustka.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
MENU PODMIOTOWE
Dane podstawowe
Sekretariat
Akty prawne
Zarządzenia Dyrektora Szkoły
2013
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Sprawozdania Dyrektora Szkoły
Sprawozdania z działań
Sprawozdania z nadzoru pedagogicznego
Organizacja nadzoru pedagogicznego
Uchwały Rady Pedagogicznej
Uchwały 2019/2020
Uchwały 2020/2021
Uchwały 2021/2022
Uchwały 2022/2023
Raporty o stanie dostępności
MENU TEMATYCZNE
Dokumenty szkoły
Majątek i budżet
Oferty pracy
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej.
Regulaminy
Rejestry i ewidencje
Roczne Plany Pracy Szkoły
Kontrole
Kontrole 2016
Kontrole 2017
Kontrole 2018
Kontrole 2019
Kontrole 2020
Kontrole 2021
Tablica ogłoszeń
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZAPYTANIA OFERTOWE
Zamówienia publiczne - Energia 2012-2015
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 000 Euro
Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego
Zapytanie ofertowe - catering w oddziałach mistrzostwa sportowego
Zapytanie ofertowe - modernizacja dwóch łazienek i instalacji wodno-kanalizacyjnej
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzule informacyjne RODO
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą
Klauzula informacyjna dla obsługi BIP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
BILANS
Bilans 2018
Bilans 2019

Dokumenty
Zarządzenie nr 01/2023 - W sprawie zebrania Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji semestralnej uczniów klas i-IV w szkołach ZSOiT w Ustce
Zarządzenie nr 01/2023 D - W sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. Stypendium Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w I semestrze roku szkolnego 2022/2023
Zarządzenie nr 02/2023 - W sprawie zebrania Rady Pedagogicznej podsumowującego pracę w I semestrze roku szkolnego 2022/2023
Zarządzenie nr 02/2023 D - W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Zarządzenie nr 03/2023 D - W sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej środków trwałych i wyposażenia ZSOiT w Ustce
Zarządzenie nr 03/2023 - W sprawie zebrania Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji końcowej uczniów klas IV technikum na podbudowie szkoły gimnazjalnej w ZSOiT w Ustce
Zarządzenie nr 04/2023 D - Zmieniające Zarządzenie nr 02/2023 z 21.02.2023r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Zarządzenie nr 04/2023 - W sprawie zebrania Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji rocznej uczniów LO im. Mikołaja Kopernika i Technikum w ZSOiT w Ustce
Zarządzenie nr 06/2023 D - W sprawie aktualizacji cennika wynajmu obiektów sportowych i innych pomieszczeń szkolnych
Zarządzenie nr 7/2023 D - Przegląd po feriach letnich budynków, urządzeń technicznych oraz sanitarnych w ZSOiT

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

Deklaracja dostepnosci

odwiedzin: 415283