Biuletyn Informacji PublicznejZespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce www.zsoitustka.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
MENU PODMIOTOWE
Dane podstawowe
Sekretariat
Akty prawne
Zarządzenia Dyrektora Szkoły
2013
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Sprawozdania Dyrektora Szkoły
Sprawozdania z działań
Sprawozdania z nadzoru pedagogicznego
Organizacja nadzoru pedagogicznego
Uchwały Rady Pedagogicznej
Uchwały 2019/2020
Uchwały 2020/2021
Raport o stanie dostępności
MENU TEMATYCZNE
Dokumenty szkoły
Majątek i budżet
Oferty pracy
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej.
Regulaminy
Rejestry i ewidencje
Roczne Plany Pracy Szkoły
Kontrole
Kontrole 2016
Kontrole 2017
Kontrole 2018
Kontrole 2019
Kontrole 2020
Kontrole 2021
Tablica ogłoszeń
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia publiczne - Energia 2012-2015
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 000 Euro
Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzule informacyjne RODO
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą
Klauzula informacyjna dla obsługi BIP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
BILANS
Bilans 2018
Bilans 2019

Dokumenty
Zarządzenie nr 01/2020 - ponadnormatywna kontrola ppoż.
Zarządzenie nr 02/2020 - wprowadzenie zdalnego nauczania
Zarządzenie nr 03/2020 - organizacja zdalnego nauczania
Zarządzenie nr 04/2020 - powołanie Szkolnej Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej
Zarządzenie nr 05/2020 - W sprawie opracowania ramowych planów działań w celu ustalenia sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego
Zarządzenie nr 06/2020 - szkolenie WDN - innowacje pedagogiczne
Zarządzenie nr 07/2020 - Regulamin przestrzegania wytycznych sanitarnych
Zarządzenie nr 08/2020 - Procedury bezpieczeństwa - COVID-19
Zarządzenie nr 09/2020 - Strategia Zarządzania Placówką Oświatową
Zarządzenie nr 10/2020 - Regulamin Nadzoru Pedagogicznego
Zarządzenie nr 11/2020 - obowiązek noszenia maseczek
Zarządzenie nr 12/2020 - organizacja kształcenia - COVID-19
Zarządzenie nr 13/2020 - organizacja zajęć praktycznych i wychowania fizycznego
Zarządzenie nr 14/2020 - Regulamin podziału środków na doszkalanie i doskonalenie
Zarządzenie nr 15/2020 - ustalenie dnia wolnego od pracy
Zarządzenie nr 16/2020 - powołanie Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej
Zarządzenie nr 17.2020 - Kontrola Zarządcza

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

Deklaracja dostepnosci

odwiedzin: 339493