Biuletyn Informacji PublicznejZespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce www.zsoitustka.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
MENU PODMIOTOWE
Dane podstawowe
Sekretariat
Akty prawne
Zarządzenia Dyrektora Szkoły
2013
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Sprawozdania Dyrektora Szkoły
Sprawozdania z działań
Sprawozdania z nadzoru pedagogicznego
Organizacja nadzoru pedagogicznego
Uchwały Rady Pedagogicznej
Uchwały 2019/2020
Uchwały 2020/2021
Uchwały 2021/2022
Uchwały 2022/2023
Raporty o stanie dostępności
MENU TEMATYCZNE
Dokumenty szkoły
Majątek i budżet
Oferty pracy
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej.
Regulaminy
Rejestry i ewidencje
Roczne Plany Pracy Szkoły
Kontrole
Kontrole 2016
Kontrole 2017
Kontrole 2018
Kontrole 2019
Kontrole 2020
Kontrole 2021
Tablica ogłoszeń
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZAPYTANIA OFERTOWE
Zamówienia publiczne - Energia 2012-2015
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 000 Euro
Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego
Zapytanie ofertowe - catering w oddziałach mistrzostwa sportowego
Zapytanie ofertowe - modernizacja dwóch łazienek i instalacji wodno-kanalizacyjnej
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzule informacyjne RODO
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą
Klauzula informacyjna dla obsługi BIP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
BILANS
Bilans 2018
Bilans 2019

Dokumenty
Zarządzenie nr 01/2020 - ponadnormatywna kontrola ppoż.
Zarządzenie nr 02/2020 - wprowadzenie zdalnego nauczania
Zarządzenie nr 03/2020 - organizacja zdalnego nauczania
Zarządzenie nr 04/2020 - powołanie Szkolnej Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej
Zarządzenie nr 05/2020 - W sprawie opracowania ramowych planów działań w celu ustalenia sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego
Zarządzenie nr 06/2020 - szkolenie WDN - innowacje pedagogiczne
Zarządzenie nr 07/2020 - Regulamin przestrzegania wytycznych sanitarnych
Zarządzenie nr 08/2020 - Procedury bezpieczeństwa - COVID-19
Zarządzenie nr 09/2020 - Strategia Zarządzania Placówką Oświatową
Zarządzenie nr 10/2020 - Regulamin Nadzoru Pedagogicznego
Zarządzenie nr 11/2020 - obowiązek noszenia maseczek
Zarządzenie nr 12/2020 - organizacja kształcenia - COVID-19
Zarządzenie nr 13/2020 - organizacja zajęć praktycznych i wychowania fizycznego
Zarządzenie nr 14/2020 - Regulamin podziału środków na doszkalanie i doskonalenie
Zarządzenie nr 15/2020 - ustalenie dnia wolnego od pracy
Zarządzenie nr 16/2020 - powołanie Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej
Zarządzenie nr 17.2020 - Kontrola Zarządcza

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

Deklaracja dostepnosci

odwiedzin: 410427