Biuletyn Informacji PublicznejZespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce www.zsoitustka.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
MENU PODMIOTOWE
Dane podstawowe
Sekretariat
Akty prawne
Zarządzenia Dyrektora Szkoły
2013
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Sprawozdania Dyrektora Szkoły
Organizacja nadzoru pedagogicznego
MENU TEMATYCZNE
Dokumenty szkoły
Majątek i budżet
Oferty pracy
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Regulamin sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej.
Konkurs ofert na urzędnicze stanowisko pracy - referent
Nabór na stanowisko głównego księgowego
Regulaminy
Rejestry i ewidencje
Roczne Plany Pracy Szkoły
Kontrole
Kontrole 2016
Kontrole 2017
Kontrole 2018
Kontrole 2019
Tablica ogłoszeń
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 14 000 Euro
Zamówienia publiczne - Energia 2012-2015
Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 000 Euro
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzule informacyjne RODO
Wniosek o realizację praw osób, których one dotyczą
BILANS
Bilans 2018
Typ zmianPublikowanie
DokumentRegulamin udzielania zamówień publicznych do 30 000 Euro
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2020-09-21 18:23:06
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentRegulamin udzielania zamówień publicznych do 30 000 Euro
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2020-09-21 18:19:23
Typ zmianModyfikacja
DokumentSzkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2020-06-24 08:51:32
Typ zmianModyfikacja
DokumentPlan nadzoru pedagogicznego 2019/2020
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2020-02-25 10:19:46
Typ zmianModyfikacja
DokumentPlan nadzoru pedagogicznego 2018/2019
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2020-02-25 10:19:26
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPlan nadzoru pedagogicznego 2019/2020
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2020-02-25 10:17:30
Typ zmianModyfikacja
DokumentZarządzenie nr 1/2020
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2020-01-19 15:01:11
Typ zmianPublikowanie
DokumentZarządzenie nr 1/2020
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2020-01-19 14:59:36
Typ zmianModyfikacja
DokumentZarządzenie nr 1/2020
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2020-01-19 14:59:17
Typ zmianPublikowanie
DokumentZarządzenie nr 1/2020
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2020-01-19 14:54:40
Typ zmianModyfikacja
DokumentZarządzenie nr 1/2020
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2020-01-19 14:54:37
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentZarządzenie nr 1/2020
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2020-01-19 14:53:22
Typ zmianModyfikacja
DokumentRoczny Plan Pracy Szkoły 2019/2020
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2020-01-07 17:22:25
Typ zmianModyfikacja
DokumentStatut
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2020-01-06 20:41:52
Typ zmianModyfikacja
DokumentWewnątrzszkolny System Oceniania
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2020-01-06 20:14:50
Typ zmianPublikowanie
DokumentZarządzenie nr 3/2019
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2020-01-06 15:57:26
Typ zmianModyfikacja
DokumentZarządzenie nr 3/2019
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2020-01-06 15:57:19
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentZarządzenie nr 3/2019
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2020-01-06 15:57:05
Typ zmianModyfikacja
DokumentZarządzenie nr 2/2019
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2020-01-06 15:56:40
Typ zmianPublikowanie
Dokumentzalecenia pokontr
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-11-28 14:37:18
Typ zmianModyfikacja
Dokumentzalecenia pokontr
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-11-28 14:37:10
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokumentzalecenia pokontr
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-11-28 14:36:58
Typ zmianPublikowanie
Dokumentprotokół
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-11-28 14:36:22
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokumentprotokół
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-11-28 14:36:09
Typ zmianPublikowanie
DokumentRoczny Plan Pracy Szkoły 2019/2020
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-11-28 11:16:01
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentRoczny Plan Pracy Szkoły 2019/2020
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-11-28 11:13:41
Typ zmianPublikowanie
DokumentRegulamin wynagradzania
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-10-29 13:33:33
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentRegulamin wynagradzania
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-10-29 13:32:51
Typ zmianModyfikacja
DokumentRedakcja
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-09-04 22:49:03
Typ zmianModyfikacja
DokumentInformacje o Jednostce Organizacyjnej
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-09-04 22:46:55
Typ zmianPublikowanie
DokumentKlauzula informacyjna monitoring
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-08-20 20:00:42
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentKlauzula informacyjna monitoring
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-08-20 20:00:22
Typ zmianPublikowanie
Dokument2018-12-31 - Bilans - informacja dodatkowa - wyciąg z danych
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-05-10 11:05:47
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument2018-12-31 - Bilans - informacja dodatkowa - wyciąg z danych
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-05-10 11:05:22
Typ zmianPublikowanie
Dokument2018-12-31 - Bilans - informacja dodatkowa
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-05-10 10:42:46
Typ zmianModyfikacja
Dokument2018-12-31 - Bilans - informacja dodatkowa
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-05-10 10:42:41
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument2018-12-31 - Bilans - informacja dodatkowa
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-05-10 10:32:36
Typ zmianPublikowanie
Dokument2018-12-31 - Rachunek zysków i strat jednostki
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-05-10 10:32:03
Typ zmianModyfikacja
Dokument2018-12-31 - Rachunek zysków i strat jednostki
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-05-10 10:31:55
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument2018-12-31 - Rachunek zysków i strat jednostki
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-05-10 10:17:06
Typ zmianModyfikacja
Dokument2018-12-31- Zestawienie zmian w funduszu jednostki
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-05-10 10:16:21
Typ zmianPublikowanie
Dokument2018-12-31- Zestawienie zmian w funduszu jednostki
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-05-10 10:16:02
Typ zmianModyfikacja
Dokument2018-12-31- Zestawienie zmian w funduszu jednostki
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-05-10 10:15:56
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument2018-12-31- Zestawienie zmian w funduszu jednostki
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-05-10 10:15:35
Typ zmianPublikowanie
Dokument2018-12-31- Bilans jednostki budżetowej
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-05-10 10:08:08
Typ zmianModyfikacja
Dokument2018-12-31- Bilans jednostki budżetowej
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-05-10 10:07:45
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument2018-12-31- Bilans jednostki budżetowej
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-05-10 10:07:15
Typ zmianModyfikacja
DokumentRozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 02 - wzory świadectw
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-26 06:08:20
Typ zmianModyfikacja
DokumentRozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 03 - legitymacje
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-26 06:08:06
Typ zmianModyfikacja
DokumentRozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 02 - wzory świadectw
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-26 06:05:04
Typ zmianModyfikacja
DokumentRozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 02 - wzory świadectw
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-26 06:02:47
Typ zmianPublikowanie
DokumentRozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 03 - legitymacje
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-25 10:58:51
Typ zmianPublikowanie
DokumentRozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 02 - wzory świadectw
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-25 10:58:48
Typ zmianModyfikacja
DokumentRozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. - treść w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 01 - treść
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-25 08:48:13
Typ zmianModyfikacja
DokumentRozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. - treść w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 01 - treść
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-25 08:47:32
Typ zmianModyfikacja
DokumentRozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 03 - legitymacje
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-25 08:46:50
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentRozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 03 - legitymacje
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-25 08:46:03
Typ zmianModyfikacja
DokumentRozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 02 - wzory świadectw
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-25 08:45:33
Typ zmianModyfikacja
DokumentRozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 02 - wzory świadectw
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-25 08:44:55
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentRozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 02 - wzory świadectw
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-25 08:41:18
Typ zmianModyfikacja
DokumentInformacje o Jednostce Organizacyjnej
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-24 09:06:24
Typ zmianModyfikacja
DokumentRedakcja
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-24 09:05:07
Typ zmianModyfikacja
DokumentRozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. - treść w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 01 - treść
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-24 08:48:40
Typ zmianPublikowanie
DokumentRozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. - treść w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 01 - treść
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-24 08:47:57
Typ zmianModyfikacja
DokumentRozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. - treść w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 01 - treść
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-24 08:43:33
Typ zmianModyfikacja
DokumentRozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. - treść w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 01 - treść
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-24 08:41:42
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentRozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. - treść w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - 01 - treść
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-24 08:41:13
Typ zmianModyfikacja
DokumentMajątek - 2017.12.31
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-23 19:09:01
Typ zmianModyfikacja
DokumentMajątek - 2017.12.31
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-23 19:08:49
Typ zmianModyfikacja
DokumentMajątek - 2017.12.31
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-23 19:08:32
Typ zmianModyfikacja
DokumentMajątek - 2017.12.31
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-23 19:08:14
Typ zmianModyfikacja
DokumentMajątek - 2017.12.31
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-23 19:07:45
Typ zmianPublikowanie
DokumentMajątek - 2019.12.31
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-22 18:15:35
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentMajątek - 2019.12.31
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-22 18:15:28
Typ zmianPublikowanie
DokumentMajątek - 2018.12.31
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-22 18:15:02
Typ zmianModyfikacja
DokumentMajątek - 2018.12.31
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-22 18:14:48
Typ zmianModyfikacja
DokumentMajątek - 2018.12.31
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-22 18:14:09
Typ zmianModyfikacja
DokumentMajątek - 2018.12.31
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-22 18:10:24
Typ zmianPublikowanie
DokumentBudżet 2019
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-22 18:09:35
Typ zmianPublikowanie
DokumentBudżet 2018
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-22 18:09:17
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentBudżet 2019
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-22 18:07:31
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentMajątek - 2018.12.31
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-22 18:07:18
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentBudżet 2018
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-22 18:06:59
Typ zmianModyfikacja
DokumentUstawa Prawo Oświatowe - tekst jednolity
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-22 18:01:33
Typ zmianPublikowanie
DokumentZarządzenie nr 14/2018
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-22 18:00:33
Typ zmianPublikowanie
DokumentZarządzenie nr 13/2018
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-22 18:00:30
Typ zmianPublikowanie
DokumentZarządzenie nr 12/2018
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-22 18:00:27
Typ zmianPublikowanie
DokumentZarządzenie nr 11/2018
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-22 18:00:25
Typ zmianPublikowanie
DokumentZarządzenie nr 10/2018
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-22 18:00:21
Typ zmianPublikowanie
DokumentZarządzenie nr 9/2018
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-22 18:00:18
Typ zmianPublikowanie
DokumentZarządzenie nr 8a/2018
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-22 18:00:15
Typ zmianPublikowanie
DokumentZarządzenie nr 8/2018
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-22 17:58:58
Typ zmianPublikowanie
DokumentZarządzenie nr 7a/2018
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-22 17:58:26
Typ zmianPublikowanie
DokumentZarządzenie nr 7/2018
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-22 17:58:10
Typ zmianPublikowanie
DokumentZarządzenie nr 6a/2018
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-22 17:57:56
Typ zmianPublikowanie
DokumentZarządzenie nr 6/2018
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-22 17:56:39
Typ zmianPublikowanie
DokumentZarządzenie nr 5/2018
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-22 17:56:26
Typ zmianModyfikacja
DokumentZarządzenie nr 5/2018
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-22 17:56:21
Typ zmianPublikowanie
DokumentZarządzenie nr 4/2018
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-22 17:56:03
Typ zmianModyfikacja
DokumentZarządzenie nr 4/2018
UżytkownikKatarzyna Ozimek
Data2019-04-22 17:55:58

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 171199