Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Zarządzenie organizacyjne dyrektora szkoły.