Informacja z otwarcia ofert

Ustka, 06 marca 2024 r.

Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych informuję o otwarciu ofert.

 

W dniu 05 marca 2024 r. Zamawiający Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: "Modernizacja dwóch łazienek i instalacji wodno-kanalizacyjnej, usytuowanych na poddaszu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce".

Zamawiający informuje, że przeznaczona na realizację zamówienia kwota wynosi 90 000,00 zł brutto.

Otwarto oferty złożone przez następujących Wykonawców:
1) Przedsiębiorstwo Budowlane Choszcz P.S.A., 83-341 Gowidlino, ul. Jana Pawła II 13, NIP: 589 207 46 47 za cenę: 86 346,00 zł brutto.