Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku jest Pan Jerzy Krauczunas.

Kontakt:

pok. 229

nr tel. 59 8418557

adres mail; oin@powiat.slupsk.pl