Uchwała 12 ZSOiT/2019/2020

UCHWAŁA NR XII/2019/2020

Rady Pedagogicznej

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

z dnia 17 lutego 2019 r.

 w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów

 

Na podstawie art. 68 ust. 2 i art. 70 ust. 1 pkt 5 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz na podstawie art. 113 ust. 2 p. 9.Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje: