Uchwała 01 ZSOiT/2019/2020

Uchwała nr I ZSOiT/2019/2020

Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

 w sprawie opinii dotyczącej organizacji pracy szkoły

w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie art. 70 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo oświatowe uchwala się, co następuje: