Uchwała 21 ZSOiT 2020/2021

Uchwała nr 21/ZSOiT/2020/2021

Rady Pedagogicznej

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

z dnia 02 lutego 2021 r.

w sprawie opinii na temat innowacji pedagogicznej

 

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943) – art. 41 ust. 1 pkt 3. oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 1 pkt 18, art. 44 ust. 2 pkt 3, art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 86 ust. 1. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki  Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:

Załączniki:

  • urp_21_2021_opinia_innowacja_beach_soccer.pdf