Uchwała 19 ZSOiT/2020/2021

Uchwała nr 19 ZSOiT/2020/2021

Rady Pedagogicznej

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

z dnia 02 lutego 2021 r.

w sprawie przyjęcia nowego statutu Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

 

Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

uchwala się co następuje: