Uchwała 18 ZSOiT/2020/2021

Uchwała nr 18 ZSOiT/2020/2021

Rady Pedagogicznej

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

z dnia 02 lutego 2021 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian do statutu ZSOiT w Ustce

 

Na podstawie art. 72 ust. 1 w związku z art. 82 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz .U. z 2019 r., poz. 1148) oraz § 13 ust. 2 pkt 12 statutu Szkoły

uchwala się, co następuje: