Uchwała 17 ZSOiT/2020/2021

Uchwała nr 17 ZSOiT/2020/2021

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie opinii dotyczącej wytypowania uczniów

do Stypendium Starosty Słupskiego w kategorii ALFA

w roku szkolnym 2020/2021

 

Na podstawie:

  1. art. 90 t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
  2. uchwały nr XVIII/173/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień Dzieci i Młodzieży w Powiecie Słupskim
  3. protokołu posiedzenia Szkolnej Komisji Stypendialnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce z dnia 29 grudnia 2020 r., dotyczącego wytypowania uczniów klas pierwszych ZSOiT w Ustce do stypendium Starosty Słupskiego w kategorii ALFA

uchwala się, co następuje: