Uchwała 16 ZSOiT/2020/2021

Uchwała nr 16 ZSOiT/2020/2021

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych

po pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021

 

Na podstawie art. 44k ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.), Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

uchwala, co następuje: