Uchwała 15 ZSOiT/2020/2021

Uchwała nr 15 ZSOiT/2020/2021

Rady Pedagogicznej

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie opinii o zamiarze utworzenia oddziałów mistrzostwa sportowego

w roku szkolnym 2021/2022

 

Na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm), Ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. nr, poz. 7) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. poz. 671), Rada Pedagogiczna ZSOiT w Ustce postanawia: