Uchwała 13 ZSOiT/2020/2021

UCHWAŁA NR 13 ZSOiT/2020/2021

RADY PEDAGOGICZNEJ

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie opinii dotyczącej programu realizacji

Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

w Zespole Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

na rok szkolny 2020/2021

 

Na podstawie § 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. 2019 r., poz. 325), uchwala się co następuje: