Uchwała 12 ZSOiT/2020/2021

Uchwała Nr 12 ZSOiT/2020/2021

Rady Pedagogicznej

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

z dnia 29 września 2020  r.

w sprawie zatwierdzenia Szkolnego Programu Wychowawco-Profilaktycznego

w roku szkolnym 2020/2021

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. Nr 59, poz.959) uchwala się, co następuje: