Uchwała 11 ZSOiT/2020/2021

Uchwała nr 11ZSOiT/2020/2021

RadyPedagogicznej

ZespołuSzkółOgólnokształcącychiTechnicznych

zdnia15września2020r.

 w sprawie  opinii w sprawie wniosków Dyrektora szkoły

o przyznanie Nauczycielom ZSOiT  nagrody Starosty Słupskiego

 

Na podstawie art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. Nr 59, poz.959) uchwala się, co następuje: