Uchwała 10 ZSOiT/2020/2021

Uchwała nr 10 ZSOiT/2020/2021

Rady Pedagogicznej

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

z dnia 15 września 2020 r.

 w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy ZSOiT

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: