Uchwała 09 ZSOiT/2020/2021

Uchwała nr 09 ZSOiT/2020/2021

Rady Pedagogicznej

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
z dnia 15 września 2020 r.

  w sprawie zmian w Statucie

 

na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe uchwala się co następuje: