Uchwała 05 ZSOiT/2020/2021

Uchwała nr 5 ZSOiT/2020/2021

Rady Pedagogicznej

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie propozycji form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

do wyboru przez uczniów

 

 

Na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych

form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1322) uchwala się, co następuje: