Uchwała 02 ZSOiT/2020/2021

Uchwała nr 02 ZSOiT/2020/2021

Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie wyrażenia opinii w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r, poz. 1603 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: