Uchwała 01 ZSOiT/2020/2021

Uchwała nr 01 ZSOiT/2020/2021

Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

   w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Szkoły na rok szkolny 2020/2021

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: