Majątek - 2019.12.31

WARTOŚĆ MAJĄTKU ZSOIT

Stan na dzień 31. grudnia 2019 r.

Załączniki:

  • zsoit_mienie_31_grudnia_2019.pdf