Majątek - 2018.12.31

WARTOŚĆ MAJĄTKU ZSOIT

 
Wartość brutto środków trwałych: 13.230.631,16 zł

Wartość wyposażenia: 1.204.558,04 zł

Wartość środków niematerialnych i prawnych: 42.969,70 zł

Wartość zbiorów bibliotecznych: 132.134,56 zł

Łącznie: 14.610.293,46 zł brutto

W Bilansie - po odliczeniu amortyzacji: 7.508.119,22 zł
 
 
Stan na 31.12.2018 roku: