2016.11.11 - Wizytacja dotycząca podejmowania działań profilaktycznych w ramach programu ograniczania Zdrowtnych Nstępstw Palenia Tytoniu w Polsce w roku 2016 - Ocena realizacji interwencji programowej

Załączniki:

  • kontrola_inspektor_sanitarny_ocen_realizacji_interwencji_programowej.pdf