Majątek - 2017.12.31

WARTOŚĆ MAJĄTKU ZSOIT

 

Wartość brutto środków trwałych: 13.230.631,16 zł

Wartość wyposażenia: 1.247.495,18 zł

Wartość środków niematerialnych i prawnych: 42.629,70 zł

Wartość zbiorów bibliotecznych: 131.622,41 zł

Łącznie: 14.652.378,45 zł brutto

W Bilansie - odliczeniu amortyzacji: 7.816.738,91 zł

Stan na dzień 31. grudnia 2017 r.