Majątek - 2016.12.31

WARTOŚĆ MAJĄTKU ZSOIT

 

Wartość brutto środków trwałych: 11 867 576,61

Wartość wyposażenia: 1 209 268,95

Wartość środków niem aterialnych i prawnych: 43 801,70

Wartość zbiorów bibliotecznych: 131 553,91

Łącznie: 13 252 201,17

 

Stan na dzień 31. grudnia 2016 r.