Majątek - 2015.12.31

WARTOŚĆ MAJĄTKU ZSOIT

 

Wartość brutto środków trwałych: 11 867 576,61

Wartość wyposażenia: 1 384 249,20

Wartość środków niem aterialnych i prawnych: 43 191,70

Wartość zbiorów bibliotecznych: 122 033,73

Łącznie: 13 417 051,24

 

Stan na dzień 31. grudnia 2015 r.