Majątek - 2014.12.31

WARTOŚĆ MAJĄTKU ZSOIT

 

Wartość brutto środków trwałych: 11 899 276,80

Wartość wyposażenia: 1 395 755,80

Wartość środków niem aterialnych i prawnych: 36 499,70

Wartość zbiorów bibliotecznych: 119 916,37

Łącznie: 13 451 448,48

 

Stan na dzień 31. grudnia 2014 r.