Majątek - 2013.12.31

WARTOŚĆ MAJĄTKU ZSOIT

 

Wartość brutto środków trwałych: 13 647 626,27

Wartość wyposażenia: 1 373 889,58

Wartość środków niem aterialnych i prawnych: 36 499,70

Wartość zbiorów bibliotecznych: 118 886,07

Łącznie: 15 176 901,62

 

Stan na dzień 31. grudnia 2013 r.