Zarządzenie nr 2/2015

Zarządzenie nr 2/2015 Dyrektora Szkoły z dnia 03 marca 2015 r. w sprawie powołania administratora systemów informatycznych.

Załączniki:

  • 2015-02.pdf