Zarządzenie nr 4/2014

Zarządzenie nr 4/2014 Dyrektora Szkoły z dnia 12 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej.

Załączniki:

  • 2014-04.pdf